Soi cau lo de

Soi Cầu Loto đặc biệt: Tìm ra các cặp cầu dựa nào ghép nối các vị trí khác nhau trong bảng kết quả so sánh với kết quả đặc biệt của ngày tiếp theo
BẢNG CAU CHẠY CÓ BIÊN ĐỘ LÀ 3 NGÀY
Cặp 1
00-00
Cặp 2
13-31
Cặp 3
16-61
Cặp 4
17-71
Cặp 5
20-02
Cặp 6
20-02
Cặp 7
20-02
Cặp 8
20-02
Cặp 9
20-02
Cặp 10
21-12
Cặp 11
21-12
Cặp 12
21-12
Cặp 13
21-12
Cặp 14
21-12
Cặp 15
21-12
Cặp 16
21-12
Cặp 17
21-12
Cặp 18
22-22
Cặp 19
22-22
Cặp 20
22-22
Cặp 21
22-22
Cặp 22
22-22
Cặp 23
22-22
Cặp 24
22-22
Cặp 25
23-32
Cặp 26
23-32
Cặp 27
23-32
Cặp 28
23-32
Cặp 29
23-32
Cặp 30
24-42
Cặp 31
24-42
Cặp 32
24-42
Cặp 33
24-42
Cặp 34
24-42
Cặp 35
24-42
Cặp 36
25-52
Cặp 37
25-52
Cặp 38
25-52
Cặp 39
25-52
Cặp 40
25-52
Cặp 41
25-52
Cặp 42
25-52
Cặp 43
25-52
Cặp 44
25-52
Cặp 45
25-52
Cặp 46
25-52
Cặp 47
25-52
Cặp 48
25-52
Cặp 49
25-52
Cặp 50
26-62
Cặp 51
26-62
Cặp 52
26-62
Cặp 53
26-62
Cặp 54
26-62
Cặp 55
26-62
Cặp 56
27-72
Cặp 57
27-72
Cặp 58
27-72
Cặp 59
27-72
Cặp 60
27-72
Cặp 61
27-72
Cặp 62
27-72
Cặp 63
27-72
Cặp 64
27-72
Cặp 65
27-72
Cặp 66
27-72
Cặp 67
27-72
Cặp 68
28-82
Cặp 69
28-82
Cặp 70
28-82
Cặp 71
28-82
Cặp 72
28-82
Cặp 73
28-82
Cặp 74
28-82
Cặp 75
28-82
Cặp 76
28-82
Cặp 77
28-82
Cặp 78
28-82
Cặp 79
28-82
Cặp 80
28-82
Cặp 81
28-82
Cặp 82
29-92
Cặp 83
29-92
Cặp 84
29-92
Cặp 85
29-92
Cặp 86
29-92
Cặp 87
29-92
Cặp 88
30-03
Cặp 89
31-13
Cặp 90
32-23
Cặp 91
37-73
Cặp 92
37-73
Cặp 93
37-73
Cặp 94
37-73
Cặp 95
38-83
Cặp 96
38-83
Cặp 97
38-83
Cặp 98
39-93
Cặp 99
60-06
Cặp 100
61-16
Cặp 101
62-26
Cặp 102
67-76
Cặp 103
67-76
Cặp 104
67-76
Cặp 105
68-86
Cặp 106
68-86
Cặp 107
68-86
Cặp 108
69-96
Cặp 109
78-87
Cặp 110
78-87
Cặp 111
90-09
Cặp 112
90-09
Cặp 113
91-19
Cặp 114
92-29
Cặp 115
93-39
Cặp 116
96-69
Cặp 117
97-79
Cặp 118
98-89
hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.