SOI CAU TONG HOP

Soi Cầu Loto:
BẢNG CẦU RÚT GỌN CẦU
0: 02 03 04 06 07
1: 10 11 14 15 17
2: 21 22 26 27
3: 35 37
4: 41 42 43 44 45 46 47 49
5: 51 52 53 54 55 56 57 58
6: 60 61 66 67
7: 71 72 73 74 75 77 78
8: 80 81 82 84 86 87 88
9: 90 91 92 93 94 95 96 97
Hướng dẫn cách soi cầu:
- Số ngày thống kê: Số ngày CAU chạy, số ngày để trống thì ra được tất cả các CAU tồn tại theo số ngày thống kê.
- CAU của số: Chọn 1 số muốn xem(00-99) theo số ngày thống kê.
- Kiểu SOI: soi theo 1 số dạng đặc biệt.
Ví dụ:

- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày, của số:55, nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số nhập:55, Nhấn nút xem kết quả
- Để tìm tất cả các cặp cầu trong 5 ngày theo dạng Cầu 2 nháy: Nhập số ngày thống kê là 5, CAU của số để trống, kiểu soi chọn: Cầu về 2 nháy.