CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

23(3 lần) 24(2 lần) 01(1)lần 02(1)lần 14(1 lần) 15(1 lần) 18(1 lần) 19(1 lần)

Trong 60 ngày

23(3 lần) 47(3 lần) 15(2 lần) 17(2 lần) 22(2 lần) 24(2 lần) 35(2 lần) 55(2 lần)

Trong 120 ngày

47(4 lần) 49(4 lần) 76(4 lần) 96(4 lần) 01(3)lần 04(3)lần 15(3 lần) 21(3 lần)

Trong 365 ngày

97(10 lần) 74(9 lần) 84(9 lần) 68(8 lần) 82(8 lần) 01(7)lần 76(7 lần) 98(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

14(17 lần) 79(17 lần) 15(14 lần) 00(13)lần 21(13 lần) 51(13 lần) 74(13 lần)

Trong 60 ngày

15(25 lần) 73(25 lần) 63(24 lần) 05(23)lần 10(23 lần) 40(23 lần) 77(23 lần)

Trong 120 ngày

94(48 lần) 76(47 lần) 12(43 lần) 49(43 lần) 51(42 lần) 84(42 lần) 21(41 lần)

Trong 365 ngày

68(125 lần) 78(117 lần) 02(114)lần 93(114 lần) 23(113 lần) 58(113 lần) 84(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
69(2 lần) 20(3 lần) 27(3 lần) 39(3 lần) 50(3 lần) 70(3 lần) 86(3 lần)
Trong 60 ngày
27(6 lần) 20(8 lần) 67(9 lần) 86(9 lần) 69(10 lần) 08(11)lần 26(11 lần)
Trong 120 ngày
52(18 lần) 67(19 lần) 27(21 lần) 45(21 lần) 31(22 lần) 17(23 lần) 34(24 lần)
Trong 365 ngày
31(73 lần) 17(77 lần) 27(78 lần) 16(80 lần) 46(81 lần) 69(82 lần) 08(83)lần