CAP SO HAY VE

Thống kê các cặp số hay về

Thống kê hai số cuối

Tỉnh TP: Nhập số cần thống kê:

ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC GIẢI

Ngày về gần nhất

Số lần về trong 10 ngày

Lần

Số lần về trong 30 ngày

Lần

Số lần về trong 60 ngày

Lần

Số lần về trong 120 ngày

Lần

Số lần về trong 365 ngày

Lần

Thống kê hai số cuối bất kỳ miền bắc

GIẢI ĐẶC BIỆT, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

03(2)lần 01(1)lần 12(1 lần) 15(1 lần) 19(1 lần) 30(1 lần) 31(1 lần) 40(1 lần)

Trong 60 ngày

03(2)lần 12(2 lần) 30(2 lần) 31(2 lần) 33(2 lần) 49(2 lần) 57(2 lần) 63(2 lần)

Trong 120 ngày

12(4 lần) 31(4 lần) 66(4 lần) 03(3)lần 09(3)lần 21(3 lần) 30(3 lần) 33(3 lần)

Trong 365 ngày

49(9 lần) 98(9 lần) 66(8 lần) 81(8 lần) 08(7)lần 21(7 lần) 23(7 lần) 39(7 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ NHIỀU NHẤT

Trong 30 ngày

99(17 lần) 01(15)lần 60(15 lần) 15(14 lần) 69(14 lần) 95(14 lần) 90(13 lần)

Trong 60 ngày

30(27 lần) 31(27 lần) 54(25 lần) 60(25 lần) 83(25 lần) 95(25 lần) 90(24 lần)

Trong 120 ngày

54(49 lần) 81(45 lần) 95(45 lần) 15(44 lần) 83(44 lần) 93(44 lần) 10(42 lần)

Trong 365 ngày

19(125 lần) 15(119 lần) 10(116 lần) 30(114 lần) 38(113 lần) 66(113 lần) 81(113 lần)

TẤT CẢ CÁC GIẢI, VỀ ÍT NHẤT

Trong 30 ngày
17(1 lần) 42(3 lần) 18(4 lần) 29(4 lần) 78(4 lần) 09(5)lần 27(5 lần)
Trong 60 ngày
17(7 lần) 13(9 lần) 32(9 lần) 51(9 lần) 71(9 lần) 09(10)lần 18(10 lần)
Trong 120 ngày
71(19 lần) 13(20 lần) 17(20 lần) 05(23)lần 51(23 lần) 24(24 lần) 33(24 lần)
Trong 365 ngày
13(75 lần) 51(77 lần) 64(79 lần) 24(81 lần) 86(81 lần) 17(83 lần) 59(83 lần)