THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 0 Đuôi 0 3
Đầu 1 3 Đuôi 1 4
Đầu 2 5 Đuôi 2 3
Đầu 3 5 Đuôi 3 3
Đầu 4 4 Đuôi 4 2
Đầu 5 1 Đuôi 5 0
Đầu 6 3 Đuôi 6 5
Đầu 7 4 Đuôi 7 3
Đầu 8 4 Đuôi 8 4
Đầu 9 2 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 01/08/2018
Tổng 1 6 08/08/2018
Tổng 2 0
Tổng 3 2 13/08/2018
Tổng 4 7 14/08/2018
Tổng 5 5 07/08/2018
Tổng 6 3 11/08/2018
Tổng 7 1 24/07/2018
Tổng 8 3 09/08/2018
Tổng 9 3 10/08/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (86)14/08/2018
Tổng chẵn lẻ 8 (49)13/08/2018
Tổng lẻ lẻ 9 (14)06/08/2018
Tổng lẻ chẵn 9 (14)06/08/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.