THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 2
Đầu 1 4 Đuôi 1 4
Đầu 2 3 Đuôi 2 1
Đầu 3 2 Đuôi 3 4
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 5 Đuôi 5 2
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 2 Đuôi 8 3
Đầu 9 5 Đuôi 9 6

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 01/10/2022
Tổng 1 2 05/10/2022
Tổng 2 2 12/09/2022
Tổng 3 4 26/09/2022
Tổng 4 3 04/10/2022
Tổng 5 3 03/10/2022
Tổng 6 3 30/09/2022
Tổng 7 3 19/09/2022
Tổng 8 1 10/09/2022
Tổng 9 7 27/09/2022

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 3 (68)02/10/2022
Tổng chẵn lẻ 9 (83)05/10/2022
Tổng lẻ lẻ 10 (90)27/09/2022
Tổng lẻ chẵn 10 (90)27/09/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.