THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 1
Đầu 1 1 Đuôi 1 0
Đầu 2 0 Đuôi 2 2
Đầu 3 5 Đuôi 3 7
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 2 Đuôi 5 5
Đầu 6 2 Đuôi 6 2
Đầu 7 4 Đuôi 7 3
Đầu 8 6 Đuôi 8 4
Đầu 9 4 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 17/06/2018
Tổng 1 4 22/06/2018
Tổng 2 2 16/06/2018
Tổng 3 4 10/06/2018
Tổng 4 0
Tổng 5 0
Tổng 6 4 21/06/2018
Tổng 7 2 19/06/2018
Tổng 8 3 12/06/2018
Tổng 9 6 15/06/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 5 (64)17/06/2018
Tổng chẵn lẻ 9 (83)22/06/2018
Tổng lẻ lẻ 7 (54)11/06/2018
Tổng lẻ chẵn 7 (54)11/06/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.