THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 2
Đầu 1 4 Đuôi 1 5
Đầu 2 2 Đuôi 2 4
Đầu 3 0 Đuôi 3 5
Đầu 4 3 Đuôi 4 3
Đầu 5 2 Đuôi 5 1
Đầu 6 7 Đuôi 6 4
Đầu 7 4 Đuôi 7 4
Đầu 8 3 Đuôi 8 2
Đầu 9 2 Đuôi 9 0

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 18/09/2019
Tổng 1 4 22/09/2019
Tổng 2 4 19/09/2019
Tổng 3 2 20/09/2019
Tổng 4 1 08/09/2019
Tổng 5 2 21/09/2019
Tổng 6 4 16/09/2019
Tổng 7 3 14/09/2019
Tổng 8 5 12/09/2019
Tổng 9 2 03/09/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (20)19/09/2019
Tổng chẵn lẻ 8 (01)17/09/2019
Tổng lẻ lẻ 5 (74)22/09/2019
Tổng lẻ chẵn 5 (74)22/09/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.