THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 1
Đầu 1 6 Đuôi 1 3
Đầu 2 5 Đuôi 2 1
Đầu 3 1 Đuôi 3 3
Đầu 4 4 Đuôi 4 1
Đầu 5 1 Đuôi 5 3
Đầu 6 6 Đuôi 6 4
Đầu 7 1 Đuôi 7 2
Đầu 8 2 Đuôi 8 7
Đầu 9 2 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 18/10/2020
Tổng 1 2 07/10/2020
Tổng 2 4 20/10/2020
Tổng 3 1 11/10/2020
Tổng 4 2 30/09/2020
Tổng 5 5 17/10/2020
Tổng 6 2 22/10/2020
Tổng 7 4 21/10/2020
Tổng 8 2 16/10/2020
Tổng 9 3 12/10/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (08)16/10/2020
Tổng chẵn lẻ 10 (43)21/10/2020
Tổng lẻ lẻ 5 (16)14/10/2020
Tổng lẻ chẵn 5 (16)14/10/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.