THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 6 Đuôi 1 3
Đầu 2 4 Đuôi 2 2
Đầu 3 1 Đuôi 3 0
Đầu 4 6 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 3
Đầu 6 3 Đuôi 6 1
Đầu 7 2 Đuôi 7 7
Đầu 8 3 Đuôi 8 5
Đầu 9 1 Đuôi 9 4

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 22/10/2021
Tổng 1 3 19/10/2021
Tổng 2 3 01/10/2021
Tổng 3 5 20/10/2021
Tổng 4 4 17/10/2021
Tổng 5 2 08/10/2021
Tổng 6 2 21/10/2021
Tổng 7 2 23/10/2021
Tổng 8 2 24/10/2021
Tổng 9 5 18/10/2021

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 7 (28)22/10/2021
Tổng chẵn lẻ 11 (25)23/10/2021
Tổng lẻ lẻ 6 (18)15/10/2021
Tổng lẻ chẵn 6 (18)15/10/2021
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.