THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 8
Đầu 1 4 Đuôi 1 2
Đầu 2 5 Đuôi 2 4
Đầu 3 6 Đuôi 3 1
Đầu 4 0 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 5 Đuôi 6 2
Đầu 7 5 Đuôi 7 4
Đầu 8 2 Đuôi 8 0
Đầu 9 0 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 25/06/2020
Tổng 1 4 02/07/2020
Tổng 2 3 04/07/2020
Tổng 3 3 19/06/2020
Tổng 4 0
Tổng 5 1 20/06/2020
Tổng 6 2 28/06/2020
Tổng 7 8 06/07/2020
Tổng 8 5 01/07/2020
Tổng 9 3 03/07/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 5 (20)29/06/2020
Tổng chẵn lẻ 8 (27)03/07/2020
Tổng lẻ lẻ 11 (70)06/07/2020
Tổng lẻ chẵn 11 (70)06/07/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.