THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 4
Đầu 3 1 Đuôi 3 2
Đầu 4 3 Đuôi 4 2
Đầu 5 2 Đuôi 5 2
Đầu 6 9 Đuôi 6 3
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 4 Đuôi 8 6
Đầu 9 2 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 17/04/2018
Tổng 1 2 13/04/2018
Tổng 2 2 21/04/2018
Tổng 3 3 05/04/2018
Tổng 4 3 22/04/2018
Tổng 5 3 25/04/2018
Tổng 6 2 10/04/2018
Tổng 7 4 20/04/2018
Tổng 8 2 19/04/2018
Tổng 9 4 24/04/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 12 (68)22/04/2018
Tổng chẵn lẻ 9 (45)24/04/2018
Tổng lẻ lẻ 7 (50)25/04/2018
Tổng lẻ chẵn 7 (50)25/04/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.