THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 5 Đuôi 1 5
Đầu 2 5 Đuôi 2 1
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 2 Đuôi 4 2
Đầu 5 5 Đuôi 5 5
Đầu 6 5 Đuôi 6 3
Đầu 7 0 Đuôi 7 3
Đầu 8 2 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 11/12/2018
Tổng 1 9 17/12/2018
Tổng 2 1 08/12/2018
Tổng 3 4 07/12/2018
Tổng 4 3 12/12/2018
Tổng 5 3 15/12/2018
Tổng 6 4 18/12/2018
Tổng 7 1 27/11/2018
Tổng 8 3 13/12/2018
Tổng 9 1 06/12/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 5 (88)14/12/2018
Tổng chẵn lẻ 11 (65)17/12/2018
Tổng lẻ lẻ 7 (10)16/12/2018
Tổng lẻ chẵn 7 (10)16/12/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.