THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 3
Đầu 1 1 Đuôi 1 1
Đầu 2 4 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 2
Đầu 4 3 Đuôi 4 1
Đầu 5 1 Đuôi 5 2
Đầu 6 2 Đuôi 6 3
Đầu 7 2 Đuôi 7 1
Đầu 8 4 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 8

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 13/02/2019
Tổng 1 4 14/02/2019
Tổng 2 0
Tổng 3 1 27/01/2019
Tổng 4 3 17/02/2019
Tổng 5 2 19/02/2019
Tổng 6 5 18/02/2019
Tổng 7 2 02/02/2019
Tổng 8 6 16/02/2019
Tổng 9 2 03/02/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (86)17/02/2019
Tổng chẵn lẻ 7 (05)19/02/2019
Tổng lẻ lẻ 4 (32)15/02/2019
Tổng lẻ chẵn 4 (32)15/02/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.