THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 3 Đuôi 0 1
Đầu 1 4 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 1
Đầu 3 3 Đuôi 3 3
Đầu 4 6 Đuôi 4 3
Đầu 5 3 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 3
Đầu 7 2 Đuôi 7 2
Đầu 8 1 Đuôi 8 4
Đầu 9 3 Đuôi 9 6

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 1 01/05/2022
Tổng 1 5 22/05/2022
Tổng 2 4 14/05/2022
Tổng 3 3 18/05/2022
Tổng 4 5 20/05/2022
Tổng 5 1 27/04/2022
Tổng 6 4 11/05/2022
Tổng 7 3 21/05/2022
Tổng 8 1 17/05/2022
Tổng 9 3 13/05/2022

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (68)19/05/2022
Tổng chẵn lẻ 9 (47)22/05/2022
Tổng lẻ lẻ 6 (98)21/05/2022
Tổng lẻ chẵn 6 (98)21/05/2022
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.