THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 2
Đầu 1 3 Đuôi 1 2
Đầu 2 3 Đuôi 2 3
Đầu 3 2 Đuôi 3 2
Đầu 4 3 Đuôi 4 6
Đầu 5 2 Đuôi 5 3
Đầu 6 4 Đuôi 6 1
Đầu 7 3 Đuôi 7 2
Đầu 8 5 Đuôi 8 4
Đầu 9 3 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 17/04/2019
Tổng 1 3 09/04/2019
Tổng 2 5 10/04/2019
Tổng 3 3 14/04/2019
Tổng 4 3 16/04/2019
Tổng 5 1 23/03/2019
Tổng 6 3 06/04/2019
Tổng 7 3 15/04/2019
Tổng 8 3 18/04/2019
Tổng 9 3 13/04/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (22)16/04/2019
Tổng chẵn lẻ 7 (43)15/04/2019
Tổng lẻ lẻ 6 (36)11/04/2019
Tổng lẻ chẵn 6 (36)11/04/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.