THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 3
Đầu 1 0 Đuôi 1 3
Đầu 2 8 Đuôi 2 5
Đầu 3 3 Đuôi 3 5
Đầu 4 2 Đuôi 4 3
Đầu 5 3 Đuôi 5 2
Đầu 6 5 Đuôi 6 0
Đầu 7 1 Đuôi 7 6
Đầu 8 3 Đuôi 8 3
Đầu 9 4 Đuôi 9 0

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 20/11/2017
Tổng 1 4 12/11/2017
Tổng 2 1 11/11/2017
Tổng 3 0
Tổng 4 2 18/11/2017
Tổng 5 4 16/11/2017
Tổng 6 4 22/11/2017
Tổng 7 6 19/11/2017
Tổng 8 3 23/11/2017
Tổng 9 3 09/11/2017

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 8 (62)23/11/2017
Tổng chẵn lẻ 11 (61)19/11/2017
Tổng lẻ lẻ 6 (50)16/11/2017
Tổng lẻ chẵn 6 (50)16/11/2017
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.