THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 2 Đuôi 0 0
Đầu 1 0 Đuôi 1 5
Đầu 2 5 Đuôi 2 0
Đầu 3 0 Đuôi 3 3
Đầu 4 5 Đuôi 4 1
Đầu 5 3 Đuôi 5 6
Đầu 6 3 Đuôi 6 0
Đầu 7 3 Đuôi 7 1
Đầu 8 3 Đuôi 8 5
Đầu 9 2 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 20/02/2018
Tổng 1 6 22/02/2018
Tổng 2 2 08/02/2018
Tổng 3 0
Tổng 4 4 21/02/2018
Tổng 5 0
Tổng 6 2 01/02/2018
Tổng 7 4 13/02/2018
Tổng 8 4 23/02/2018
Tổng 9 2 10/02/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (44)23/02/2018
Tổng chẵn lẻ 12 (65)22/02/2018
Tổng lẻ lẻ 0
Tổng lẻ chẵn 0
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.