THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 0 Đuôi 0 3
Đầu 1 2 Đuôi 1 4
Đầu 2 1 Đuôi 2 5
Đầu 3 1 Đuôi 3 1
Đầu 4 4 Đuôi 4 3
Đầu 5 4 Đuôi 5 1
Đầu 6 7 Đuôi 6 1
Đầu 7 3 Đuôi 7 2
Đầu 8 1 Đuôi 8 2
Đầu 9 4 Đuôi 9 5

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 5 02/02/2023
Tổng 1 2 06/02/2023
Tổng 2 3 04/02/2023
Tổng 3 2 05/02/2023
Tổng 4 3 27/01/2023
Tổng 5 2 20/01/2023
Tổng 6 5 30/01/2023
Tổng 7 2 31/01/2023
Tổng 8 2 25/01/2023
Tổng 9 1 17/01/2023

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 9 (48)04/02/2023
Tổng chẵn lẻ 4 (61)31/01/2023
Tổng lẻ lẻ 5 (92)06/02/2023
Tổng lẻ chẵn 5 (92)06/02/2023
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.