THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 5 Đuôi 0 4
Đầu 1 2 Đuôi 1 3
Đầu 2 2 Đuôi 2 2
Đầu 3 0 Đuôi 3 1
Đầu 4 5 Đuôi 4 6
Đầu 5 3 Đuôi 5 2
Đầu 6 1 Đuôi 6 2
Đầu 7 3 Đuôi 7 1
Đầu 8 3 Đuôi 8 3
Đầu 9 2 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 2 16/01/2020
Tổng 1 2 15/01/2020
Tổng 2 1 23/01/2020
Tổng 3 6 22/01/2020
Tổng 4 3 28/01/2020
Tổng 5 3 20/01/2020
Tổng 6 3 21/01/2020
Tổng 7 1 03/01/2020
Tổng 8 4 17/01/2020
Tổng 9 1 07/01/2020

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 10 (40)28/01/2020
Tổng chẵn lẻ 6 (49)22/01/2020
Tổng lẻ lẻ 7 (50)20/01/2020
Tổng lẻ chẵn 7 (50)20/01/2020
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.