THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 6 Đuôi 0 2
Đầu 1 0 Đuôi 1 0
Đầu 2 2 Đuôi 2 3
Đầu 3 3 Đuôi 3 3
Đầu 4 0 Đuôi 4 4
Đầu 5 2 Đuôi 5 4
Đầu 6 3 Đuôi 6 4
Đầu 7 3 Đuôi 7 5
Đầu 8 6 Đuôi 8 3
Đầu 9 5 Đuôi 9 2

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 3 16/07/2019
Tổng 1 1 08/07/2019
Tổng 2 6 14/07/2019
Tổng 3 1 27/06/2019
Tổng 4 6 30/06/2019
Tổng 5 3 07/07/2019
Tổng 6 3 13/07/2019
Tổng 7 4 18/07/2019
Tổng 8 1 19/06/2019
Tổng 9 2 17/07/2019

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 11 (02)14/07/2019
Tổng chẵn lẻ 6 (07)18/07/2019
Tổng lẻ lẻ 5 (90)09/07/2019
Tổng lẻ chẵn 5 (90)09/07/2019
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.