THONG KE GIAI DAC BIET

Số ngày: Chọn tỉnh

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi

Thống kê đầu số Tổng số lần về Thống kê đuôi số Tổng số lần về
Đầu 0 1 Đuôi 0 2
Đầu 1 4 Đuôi 1 1
Đầu 2 5 Đuôi 2 3
Đầu 3 6 Đuôi 3 3
Đầu 4 4 Đuôi 4 3
Đầu 5 3 Đuôi 5 7
Đầu 6 4 Đuôi 6 3
Đầu 7 2 Đuôi 7 2
Đầu 8 0 Đuôi 8 3
Đầu 9 1 Đuôi 9 3

Thống kê Tổng giải đặc biệt

Tổng số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng 0 4 15/10/2018
Tổng 1 2 01/10/2018
Tổng 2 2 07/10/2018
Tổng 3 2 29/09/2018
Tổng 4 2 26/09/2018
Tổng 5 5 11/10/2018
Tổng 6 2 06/10/2018
Tổng 7 3 10/10/2018
Tổng 8 4 09/10/2018
Tổng 9 4 13/10/2018

Thống kê chẵn lẻ

Tổng cặp số Tổng số lần về Ngày về gần nhất
Tổng chẵn chẵn 6 (28)14/10/2018
Tổng chẵn lẻ 8 (45)13/10/2018
Tổng lẻ lẻ 8 (18)12/10/2018
Tổng lẻ chẵn 8 (18)12/10/2018
Danh mục -> Thống kê xổ số -> Thống kê giải đặc biệt xổ số các tỉnh.