Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 13/01/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 13/01/2022
Giải tám
64
Giải bảy
675
Giải sáu
1846
9767
4164
Giải năm
0763
Giải tư
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
Giải ba
10090
27011
Giải nhì
48149
Giải nhất
44173
Đặc Biệt
309921
02 11 12 21 28 49 49 46 63 67 64 64 73 76 75 86 86 90
Đầu đuôi
0: 2
1: 1 2
2: 1 8
3:
4: 9 9 6
5:
6: 3 7 4 4
7: 3 6 5
8: 6 6
9: 0

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 06/01/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 06/01/2022
Giải tám
44
Giải bảy
826
Giải sáu
2519
9758
1431
Giải năm
2560
Giải tư
96117
96598
79707
69816
44228
41222
67709
Giải ba
16389
99855
Giải nhì
07029
Giải nhất
65065
Đặc Biệt
516610
07 09 10 17 16 19 29 28 22 26 31 44 55 58 65 60 89 98
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 0 7 6 9
2: 9 8 2 6
3: 1
4: 4
5: 5 8
6: 5 0
7:
8: 9
9: 8

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 30/12/2021

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 30/12/2021
Giải tám
13
Giải bảy
878
Giải sáu
3059
5634
6526
Giải năm
2289
Giải tư
43243
16891
86576
88945
45498
55106
43553
Giải ba
20526
43430
Giải nhì
10485
Giải nhất
34212
Đặc Biệt
356952
06 12 13 26 26 30 34 43 45 52 53 59 76 78 85 89 91 98
Đầu đuôi
0: 6
1: 2 3
2: 6 6
3: 0 4
4: 3 5
5: 2 3 9
6:
7: 6 8
8: 5 9
9: 1 8

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 23/12/2021

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 23/12/2021
Giải tám
31
Giải bảy
060
Giải sáu
1933
2922
1680
Giải năm
8802
Giải tư
29768
20222
77571
33887
27952
45008
72101
Giải ba
09293
38238
Giải nhì
70102
Giải nhất
09895
Đặc Biệt
706349
02 08 01 02 22 22 38 33 31 49 52 68 60 71 87 80 95 93
Đầu đuôi
0: 2 8 1 2
1:
2: 2 2
3: 8 3 1
4: 9
5: 2
6: 8 0
7: 1
8: 7 0
9: 5 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 16/12/2021

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 16/12/2021
Giải tám
87
Giải bảy
814
Giải sáu
6645
6420
1391
Giải năm
4691
Giải tư
94766
59328
39247
31837
08330
64193
55672
Giải ba
75274
99148
Giải nhì
60038
Giải nhất
32450
Đặc Biệt
414784
14 28 20 38 37 30 48 47 45 50 66 74 72 84 87 93 91 91
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 8 0
3: 8 7 0
4: 8 7 5
5: 0
6: 6
7: 4 2
8: 4 7
9: 3 1 1