Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 21/06/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 21/06/2018
Giải tám
82
Giải bảy
291
Giải sáu
5194
2149
0586
Giải năm
6701
Giải tư
70122
81163
47969
82368
94322
12952
79238
Giải ba
55897
01025
Giải nhì
08825
Giải nhất
66125
Đặc Biệt
091186
01 25 25 25 22 22 38 49 52 63 69 68 86 86 82 97 94 91
Đầu đuôi
0: 1
1:
2: 5 5 5 2 2
3: 8
4: 9
5: 2
6: 3 9 8
7:
8: 6 6 2
9: 7 4 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 14/06/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 14/06/2018
Giải tám
06
Giải bảy
337
Giải sáu
9097
4960
9378
Giải năm
2004
Giải tư
57937
20751
58349
46085
99168
27497
99186
Giải ba
84621
79134
Giải nhì
47478
Giải nhất
01954
Đặc Biệt
682341
04 06 21 34 37 37 41 49 54 51 68 60 78 78 85 86 97 97
Đầu đuôi
0: 4 6
1:
2: 1
3: 4 7 7
4: 1 9
5: 4 1
6: 8 0
7: 8 8
8: 5 6
9: 7 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 07/06/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 07/06/2018
Giải tám
11
Giải bảy
356
Giải sáu
9620
8822
9658
Giải năm
1356
Giải tư
05640
79948
21824
14483
71873
56091
45672
Giải ba
22855
38398
Giải nhì
66226
Giải nhất
28353
Đặc Biệt
893294
11 26 24 20 22 40 48 53 55 56 58 56 73 72 83 94 98 91
Đầu đuôi
0:
1: 1
2: 6 4 0 2
3:
4: 0 8
5: 3 5 6 8 6
6:
7: 3 2
8: 3
9: 4 8 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 31/05/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 31/05/2018
Giải tám
65
Giải bảy
067
Giải sáu
2690
5992
1214
Giải năm
4833
Giải tư
40555
73554
91653
78139
50607
07009
23969
Giải ba
12148
34056
Giải nhì
17371
Giải nhất
31340
Đặc Biệt
362151
07 09 14 39 33 40 48 51 56 55 54 53 69 67 65 71 90 92
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 4
2:
3: 9 3
4: 0 8
5: 1 6 5 4 3
6: 9 7 5
7: 1
8:
9: 0 2

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 24/05/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 24/05/2018
Giải tám
69
Giải bảy
665
Giải sáu
5140
3308
1360
Giải năm
0271
Giải tư
27734
70204
36634
24802
69670
29777
57372
Giải ba
27754
02149
Giải nhì
93033
Giải nhất
43389
Đặc Biệt
245787
04 02 08 33 34 34 49 40 54 60 65 69 70 77 72 71 87 89
Đầu đuôi
0: 4 2 8
1:
2:
3: 3 4 4
4: 9 0
5: 4
6: 0 5 9
7: 0 7 2 1
8: 7 9
9: