Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 14/02/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 14/02/2019
Giải tám
15
Giải bảy
360
Giải sáu
2957
9688
1844
Giải năm
3735
Giải tư
52626
02493
35304
18143
86280
39725
99657
Giải ba
27287
89287
Giải nhì
65616
Giải nhất
30754
Đặc Biệt
845513
04 13 16 15 26 25 35 43 44 54 57 57 60 87 87 80 88 93
Đầu đuôi
0: 4
1: 3 6 5
2: 6 5
3: 5
4: 3 4
5: 4 7 7
6: 0
7:
8: 7 7 0 8
9: 3

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 07/02/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 07/02/2019
Giải tám
19
Giải bảy
540
Giải sáu
6291
6711
0319
Giải năm
0601
Giải tư
56504
19456
42020
44560
84088
63615
56105
Giải ba
29034
05239
Giải nhì
77759
Giải nhất
94999
Đặc Biệt
965894
04 05 01 15 11 19 19 20 34 39 40 59 56 60 88 94 99 91
Đầu đuôi
0: 4 5 1
1: 5 1 9 9
2: 0
3: 4 9
4: 0
5: 9 6
6: 0
7:
8: 8
9: 4 9 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 31/01/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 31/01/2019
Giải tám
23
Giải bảy
882
Giải sáu
9896
5211
0011
Giải năm
0514
Giải tư
96895
22834
74625
75888
70856
21685
22506
Giải ba
25467
00991
Giải nhì
39833
Giải nhất
10134
Đặc Biệt
871306
06 06 14 11 11 25 23 34 33 34 56 67 88 85 82 91 95 96
Đầu đuôi
0: 6 6
1: 4 1 1
2: 5 3
3: 4 3 4
4:
5: 6
6: 7
7:
8: 8 5 2
9: 1 5 6

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 24/01/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 24/01/2019
Giải tám
14
Giải bảy
346
Giải sáu
2742
5882
2451
Giải năm
2802
Giải tư
61627
67268
44361
64095
41559
27015
78510
Giải ba
88348
16082
Giải nhì
67399
Giải nhất
14889
Đặc Biệt
605839
02 15 10 14 27 39 48 42 46 59 51 68 61 89 82 82 99 95
Đầu đuôi
0: 2
1: 5 0 4
2: 7
3: 9
4: 8 2 6
5: 9 1
6: 8 1
7:
8: 9 2 2
9: 9 5

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 17/01/2019

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 17/01/2019
Giải tám
24
Giải bảy
061
Giải sáu
2742
6546
0694
Giải năm
7063
Giải tư
18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591
Giải ba
52365
93537
Giải nhì
19776
Giải nhất
49448
Đặc Biệt
826694
17 24 37 48 42 42 46 53 53 65 60 63 61 76 82 94 91 94
Đầu đuôi
0:
1: 7
2: 4
3: 7
4: 8 2 2 6
5: 3 3
6: 5 0 3 1
7: 6
8: 2
9: 4 1 4