Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 19/04/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 19/04/2018
Giải tám
68
Giải bảy
585
Giải sáu
9409
0260
0926
Giải năm
2591
Giải tư
32652
02215
34758
98637
22937
37082
03220
Giải ba
07050
49325
Giải nhì
89839
Giải nhất
95496
Đặc Biệt
105489
09 15 25 20 26 39 37 37 50 52 58 60 68 89 82 85 96 91
Đầu đuôi
0: 9
1: 5
2: 5 0 6
3: 9 7 7
4:
5: 0 2 8
6: 0 8
7:
8: 9 2 5
9: 6 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 12/04/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 12/04/2018
Giải tám
86
Giải bảy
685
Giải sáu
7343
6928
7242
Giải năm
0346
Giải tư
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
Giải ba
03291
22173
Giải nhì
08118
Giải nhất
57050
Đặc Biệt
296175
09 18 15 28 31 45 46 43 42 50 51 75 73 79 75 85 86 91
Đầu đuôi
0: 9
1: 8 5
2: 8
3: 1
4: 5 6 3 2
5: 0 1
6:
7: 5 3 9 5
8: 5 6
9: 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 05/04/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 05/04/2018
Giải tám
92
Giải bảy
758
Giải sáu
0007
6370
9824
Giải năm
2423
Giải tư
46575
68416
16494
83163
95891
93058
49552
Giải ba
37793
01968
Giải nhì
06706
Giải nhất
93542
Đặc Biệt
611891
06 07 16 23 24 42 58 52 58 68 63 75 70 91 93 94 91 92
Đầu đuôi
0: 6 7
1: 6
2: 3 4
3:
4: 2
5: 8 2 8
6: 8 3
7: 5 0
8:
9: 1 3 4 1 2

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 29/03/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 29/03/2018
Giải tám
33
Giải bảy
247
Giải sáu
7436
7788
7991
Giải năm
7746
Giải tư
52199
25107
85110
45464
25206
51234
41104
Giải ba
11391
85183
Giải nhì
66063
Giải nhất
28896
Đặc Biệt
800146
07 06 04 10 34 36 33 46 46 47 63 64 83 88 96 91 99 91
Đầu đuôi
0: 7 6 4
1: 0
2:
3: 4 6 3
4: 6 6 7
5:
6: 3 4
7:
8: 3 8
9: 6 1 9 1

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 22/03/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 22/03/2018
Giải tám
61
Giải bảy
972
Giải sáu
8135
2564
2627
Giải năm
0601
Giải tư
97253
92573
97980
78750
69332
67115
35467
Giải ba
46892
69380
Giải nhì
32171
Giải nhất
48487
Đặc Biệt
960415
01 15 15 27 32 35 53 50 67 64 61 71 73 72 87 80 80 92
Đầu đuôi
0: 1
1: 5 5
2: 7
3: 2 5
4:
5: 3 0
6: 7 4 1
7: 1 3 2
8: 7 0 0
9: 2