Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 13/12/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 13/12/2018
Giải tám
97
Giải bảy
872
Giải sáu
8676
9392
1167
Giải năm
1581
Giải tư
48679
88620
52961
75053
04937
57391
80700
Giải ba
25083
70121
Giải nhì
45317
Giải nhất
27973
Đặc Biệt
402839
00 17 21 20 39 37 53 61 67 73 79 76 72 83 81 91 92 97
Đầu đuôi
0: 0
1: 7
2: 1 0
3: 9 7
4:
5: 3
6: 1 7
7: 3 9 6 2
8: 3 1
9: 1 2 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 06/12/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 06/12/2018
Giải tám
54
Giải bảy
397
Giải sáu
5556
0496
9145
Giải năm
3294
Giải tư
74848
34461
27036
81169
34325
89667
65505
Giải ba
84640
48570
Giải nhì
38456
Giải nhất
79294
Đặc Biệt
875712
05 12 25 36 40 48 45 56 56 54 61 69 67 70 94 94 96 97
Đầu đuôi
0: 5
1: 2
2: 5
3: 6
4: 0 8 5
5: 6 6 4
6: 1 9 7
7: 0
8:
9: 4 4 6 7

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 29/11/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 29/11/2018
Giải tám
17
Giải bảy
390
Giải sáu
3207
9325
8551
Giải năm
6042
Giải tư
97507
93837
99311
54982
74773
39456
51718
Giải ba
35235
57608
Giải nhì
25741
Giải nhất
97075
Đặc Biệt
584623
08 07 07 11 18 17 23 25 35 37 41 42 56 51 75 73 82 90
Đầu đuôi
0: 8 7 7
1: 1 8 7
2: 3 5
3: 5 7
4: 1 2
5: 6 1
6:
7: 5 3
8: 2
9: 0

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 22/11/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 22/11/2018
Giải tám
69
Giải bảy
385
Giải sáu
0962
4113
1446
Giải năm
6171
Giải tư
01463
60294
53354
73549
06360
71045
91496
Giải ba
37812
70965
Giải nhì
38908
Giải nhất
43952
Đặc Biệt
886042
08 12 13 42 49 45 46 52 54 65 63 60 62 69 71 85 94 96
Đầu đuôi
0: 8
1: 2 3
2:
3:
4: 2 9 5 6
5: 2 4
6: 5 3 0 2 9
7: 1
8: 5
9: 4 6

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 15/11/2018

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 15/11/2018
Giải tám
98
Giải bảy
509
Giải sáu
0232
2456
1797
Giải năm
9101
Giải tư
54057
07512
99920
10516
03653
38095
30851
Giải ba
28316
81159
Giải nhì
56027
Giải nhất
87460
Đặc Biệt
765280
01 09 16 12 16 27 20 32 59 57 53 51 56 60 80 95 97 98
Đầu đuôi
0: 1 9
1: 6 2 6
2: 7 0
3: 2
4:
5: 9 7 3 1 6
6: 0
7:
8: 0
9: 5 7 8