Xo so an giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 01/12/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 01/12/2022
Giải tám
43
Giải bảy
479
Giải sáu
7647
0983
6534
Giải năm
4628
Giải tư
93606
43932
36637
77047
93477
66702
49638
Giải ba
14898
23378
Giải nhì
13913
Giải nhất
19038
Đặc Biệt
916101
01 06 02 13 28 38 32 37 38 34 47 47 43 78 77 79 83 98
Đầu đuôi
0: 1 6 2
1: 3
2: 8
3: 8 2 7 8 4
4: 7 7 3
5:
6:
7: 8 7 9
8: 3
9: 8

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 24/11/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 24/11/2022
Giải tám
84
Giải bảy
495
Giải sáu
2987
8849
7533
Giải năm
3520
Giải tư
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
Giải ba
07959
47384
Giải nhì
74888
Giải nhất
38128
Đặc Biệt
237945
06 28 25 20 20 30 33 45 44 49 59 58 54 88 84 87 84 95
Đầu đuôi
0: 6
1:
2: 8 5 0 0
3: 0 3
4: 5 4 9
5: 9 8 4
6:
7:
8: 8 4 7 4
9: 5

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 17/11/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 17/11/2022
Giải tám
79
Giải bảy
839
Giải sáu
1640
7278
3743
Giải năm
7843
Giải tư
13950
75819
92909
97648
94257
89975
81458
Giải ba
26921
49307
Giải nhì
95376
Giải nhất
07369
Đặc Biệt
602856
07 09 19 21 39 48 43 40 43 56 50 57 58 69 76 75 78 79
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 9
2: 1
3: 9
4: 8 3 0 3
5: 6 0 7 8
6: 9
7: 6 5 8 9
8:
9:

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 10/11/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 10/11/2022
Giải tám
05
Giải bảy
851
Giải sáu
2143
7603
8613
Giải năm
8508
Giải tư
52469
42261
31961
70387
66015
73042
34428
Giải ba
73352
19557
Giải nhì
64916
Giải nhất
33503
Đặc Biệt
009646
03 08 03 05 16 15 13 28 46 42 43 52 57 51 69 61 61 87
Đầu đuôi
0: 3 8 3 5
1: 6 5 3
2: 8
3:
4: 6 2 3
5: 2 7 1
6: 9 1 1
7:
8: 7
9:

Kết quả xổ số An Giang Mở thưởng ngày 03/11/2022

Thứ năm Xổ số An Giang Ngày 03/11/2022
Giải tám
49
Giải bảy
311
Giải sáu
7119
8674
3359
Giải năm
8435
Giải tư
64841
10885
63739
08912
88747
25311
56899
Giải ba
38631
85035
Giải nhì
96146
Giải nhất
94169
Đặc Biệt
284450
12 11 19 11 31 35 39 35 46 41 47 49 50 59 69 74 85 99
Đầu đuôi
0:
1: 2 1 9 1
2:
3: 1 5 9 5
4: 6 1 7 9
5: 0 9
6: 9
7: 4
8: 5
9: 9