Xo so bac lieu

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 17/09/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 17/09/2019
Giải tám
11
Giải bảy
193
Giải sáu
0852
4664
4432
Giải năm
0670
Giải tư
47742
10752
93984
63696
91542
64659
01416
Giải ba
78809
58679
Giải nhì
61725
Giải nhất
16853
Đặc Biệt
582962
09 16 11 25 32 42 42 53 52 59 52 62 64 79 70 84 96 93
Đầu đuôi
0: 9
1: 6 1
2: 5
3: 2
4: 2 2
5: 3 2 9 2
6: 2 4
7: 9 0
8: 4
9: 6 3

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 10/09/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 10/09/2019
Giải tám
14
Giải bảy
495
Giải sáu
2732
3364
0358
Giải năm
8491
Giải tư
79713
63367
64066
29495
77934
18176
64054
Giải ba
21613
78191
Giải nhì
74879
Giải nhất
11242
Đặc Biệt
469523
13 13 14 23 34 32 42 54 58 67 66 64 79 76 91 95 91 95
Đầu đuôi
0:
1: 3 3 4
2: 3
3: 4 2
4: 2
5: 4 8
6: 7 6 4
7: 9 6
8:
9: 1 5 1 5

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 03/09/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 03/09/2019
Giải tám
67
Giải bảy
933
Giải sáu
7463
4741
2409
Giải năm
5244
Giải tư
62783
85038
11802
37390
01723
40312
53044
Giải ba
44768
18064
Giải nhì
14556
Giải nhất
69569
Đặc Biệt
571127
02 09 12 27 23 38 33 44 44 41 56 69 68 64 63 67 83 90
Đầu đuôi
0: 2 9
1: 2
2: 7 3
3: 8 3
4: 4 4 1
5: 6
6: 9 8 4 3 7
7:
8: 3
9: 0

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 27/08/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 27/08/2019
Giải tám
43
Giải bảy
753
Giải sáu
1624
2766
3105
Giải năm
8720
Giải tư
60398
51741
00744
65410
31752
10828
85923
Giải ba
31512
06691
Giải nhì
29459
Giải nhất
20958
Đặc Biệt
735161
05 12 10 28 23 20 24 41 44 43 58 59 52 53 61 66 91 98
Đầu đuôi
0: 5
1: 2 0
2: 8 3 0 4
3:
4: 1 4 3
5: 8 9 2 3
6: 1 6
7:
8:
9: 1 8

Kết quả xổ số Bạc Liêu Mở thưởng ngày 20/08/2019

Thứ ba Xổ số Bạc Liêu Ngày 20/08/2019
Giải tám
64
Giải bảy
676
Giải sáu
4729
9817
6037
Giải năm
3911
Giải tư
34521
97899
18061
38862
56937
43469
75634
Giải ba
01663
26338
Giải nhì
42187
Giải nhất
48299
Đặc Biệt
537269
11 17 21 29 38 37 34 37 69 63 61 62 69 64 76 87 99 99
Đầu đuôi
0:
1: 1 7
2: 1 9
3: 8 7 4 7
4:
5:
6: 9 3 1 2 9 4
7: 6
8: 7
9: 9 9