Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 04/07/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 04/07/2020
Giải tám
92
Giải bảy
304
Giải sáu
1705
3902
4644
Giải năm
9929
Giải tư
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
Giải ba
24120
72618
Giải nhì
41302
Giải nhất
52305
Đặc Biệt
461847
05 02 05 02 04 18 20 29 37 39 47 42 44 53 51 82 95 92
Đầu đuôi
0: 5 2 5 2 4
1: 8
2: 0 9
3: 7 9
4: 7 2 4
5: 3 1
6:
7:
8: 2
9: 5 2

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 27/06/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 27/06/2020
Giải tám
12
Giải bảy
225
Giải sáu
7468
9559
1481
Giải năm
2695
Giải tư
12240
68648
09533
41999
72480
97320
21722
Giải ba
38522
16960
Giải nhì
64097
Giải nhất
30033
Đặc Biệt
840226
12 26 22 20 22 25 33 33 40 48 59 60 68 80 81 97 99 95
Đầu đuôi
0:
1: 2
2: 6 2 0 2 5
3: 3 3
4: 0 8
5: 9
6: 0 8
7:
8: 0 1
9: 7 9 5

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 20/06/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 20/06/2020
Giải tám
40
Giải bảy
629
Giải sáu
3541
5565
3272
Giải năm
7216
Giải tư
06575
79667
80533
23249
69303
97454
60150
Giải ba
86887
22467
Giải nhì
79560
Giải nhất
60190
Đặc Biệt
882594
03 16 29 33 49 41 40 54 50 60 67 67 65 75 72 87 94 90
Đầu đuôi
0: 3
1: 6
2: 9
3: 3
4: 9 1 0
5: 4 0
6: 0 7 7 5
7: 5 2
8: 7
9: 4 0

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 13/06/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 13/06/2020
Giải tám
73
Giải bảy
989
Giải sáu
5834
6979
7012
Giải năm
7535
Giải tư
04620
30508
10224
51053
45459
05987
23464
Giải ba
13624
27250
Giải nhì
22490
Giải nhất
36345
Đặc Biệt
029637
08 12 24 20 24 37 35 34 45 50 53 59 64 79 73 87 89 90
Đầu đuôi
0: 8
1: 2
2: 4 0 4
3: 7 5 4
4: 5
5: 0 3 9
6: 4
7: 9 3
8: 7 9
9: 0

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 06/06/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 06/06/2020
Giải tám
27
Giải bảy
341
Giải sáu
8090
1711
2052
Giải năm
4404
Giải tư
37770
84196
17085
38798
52648
10101
67319
Giải ba
51549
60620
Giải nhì
84418
Giải nhất
99047
Đặc Biệt
794044
01 04 18 19 11 20 27 44 47 49 48 41 52 70 85 96 98 90
Đầu đuôi
0: 1 4
1: 8 9 1
2: 0 7
3:
4: 4 7 9 8 1
5: 2
6:
7: 0
8: 5
9: 6 8 0