Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 21/05/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 21/05/2022
Giải tám
84
Giải bảy
768
Giải sáu
4252
5769
2999
Giải năm
9910
Giải tư
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
Giải ba
15534
61150
Giải nhì
67872
Giải nhất
41495
Đặc Biệt
426566
10 28 34 41 40 50 52 66 60 68 66 69 68 72 79 84 95 99
Đầu đuôi
0:
1: 0
2: 8
3: 4
4: 1 0
5: 0 2
6: 6 0 8 6 9 8
7: 2 9
8: 4
9: 5 9

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 14/05/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 14/05/2022
Giải tám
03
Giải bảy
330
Giải sáu
6179
3117
1309
Giải năm
2198
Giải tư
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải ba
25252
48798
Giải nhì
72733
Giải nhất
05230
Đặc Biệt
765353
09 03 17 25 30 33 30 53 52 52 55 67 62 78 79 87 98 98
Đầu đuôi
0: 9 3
1: 7
2: 5
3: 0 3 0
4:
5: 3 2 2 5
6: 7 2
7: 8 9
8: 7
9: 8 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 07/05/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 07/05/2022
Giải tám
55
Giải bảy
324
Giải sáu
8211
9624
0520
Giải năm
0621
Giải tư
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
Giải ba
31251
92604
Giải nhì
18012
Giải nhất
91609
Đặc Biệt
827262
09 04 07 04 01 01 12 11 27 21 24 20 24 43 51 50 55 62
Đầu đuôi
0: 9 4 7 4 1 1
1: 2 1
2: 7 1 4 0 4
3:
4: 3
5: 1 0 5
6: 2
7:
8:
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 30/04/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 30/04/2022
Giải tám
27
Giải bảy
602
Giải sáu
4804
3274
2226
Giải năm
7708
Giải tư
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
Giải ba
84001
76822
Giải nhì
92318
Giải nhất
67049
Đặc Biệt
198358
01 03 00 08 04 02 18 22 26 27 49 43 41 58 73 75 74 95
Đầu đuôi
0: 1 3 0 8 4 2
1: 8
2: 2 6 7
3:
4: 9 3 1
5: 8
6:
7: 3 5 4
8:
9: 5

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 23/04/2022

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 23/04/2022
Giải tám
93
Giải bảy
394
Giải sáu
4812
3273
6880
Giải năm
2053
Giải tư
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
Giải ba
29196
40081
Giải nhì
49798
Giải nhất
75144
Đặc Biệt
459149
06 02 09 17 12 30 49 44 53 66 61 73 81 80 98 96 94 93
Đầu đuôi
0: 6 2 9
1: 7 2
2:
3: 0
4: 9 4
5: 3
6: 6 1
7: 3
8: 1 0
9: 8 6 4 3