Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 25/01/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 25/01/2020
Giải tám
25
Giải bảy
704
Giải sáu
9053
4698
3001
Giải năm
7334
Giải tư
66776
96302
11672
77584
79044
74659
51105
Giải ba
26505
22063
Giải nhì
72333
Giải nhất
21673
Đặc Biệt
753128
05 02 05 01 04 28 25 33 34 44 59 53 63 73 76 72 84 98
Đầu đuôi
0: 5 2 5 1 4
1:
2: 8 5
3: 3 4
4: 4
5: 9 3
6: 3
7: 3 6 2
8: 4
9: 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 18/01/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 18/01/2020
Giải tám
41
Giải bảy
996
Giải sáu
3323
9199
1518
Giải năm
8682
Giải tư
51136
73179
79232
45084
70327
51913
35790
Giải ba
23652
19185
Giải nhì
60038
Giải nhất
80901
Đặc Biệt
131804
04 01 13 18 27 23 38 36 32 41 52 79 85 84 82 90 99 96
Đầu đuôi
0: 4 1
1: 3 8
2: 7 3
3: 8 6 2
4: 1
5: 2
6:
7: 9
8: 5 4 2
9: 0 9 6

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 11/01/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 11/01/2020
Giải tám
17
Giải bảy
857
Giải sáu
6173
4529
8741
Giải năm
6817
Giải tư
16776
52068
22828
83689
88881
94160
59283
Giải ba
28623
08985
Giải nhì
18103
Giải nhất
32767
Đặc Biệt
043635
03 17 17 23 28 29 35 41 57 67 68 60 76 73 85 89 81 83
Đầu đuôi
0: 3
1: 7 7
2: 3 8 9
3: 5
4: 1
5: 7
6: 7 8 0
7: 6 3
8: 5 9 1 3
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 04/01/2020

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 04/01/2020
Giải tám
03
Giải bảy
350
Giải sáu
3179
7713
6594
Giải năm
6237
Giải tư
11456
47691
14635
20647
18824
83098
82212
Giải ba
69689
93436
Giải nhì
00466
Giải nhất
64421
Đặc Biệt
503775
03 12 13 21 24 36 35 37 47 56 50 66 75 79 89 91 98 94
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 3
2: 1 4
3: 6 5 7
4: 7
5: 6 0
6: 6
7: 5 9
8: 9
9: 1 8 4

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 28/12/2019

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 28/12/2019
Giải tám
77
Giải bảy
569
Giải sáu
7480
7890
4667
Giải năm
6320
Giải tư
14602
21048
14654
93408
96000
96460
26766
Giải ba
32255
19753
Giải nhì
91482
Giải nhất
18442
Đặc Biệt
504096
02 08 00 20 42 48 55 53 54 60 66 67 69 77 82 80 96 90
Đầu đuôi
0: 2 8 0
1:
2: 0
3:
4: 2 8
5: 5 3 4
6: 0 6 7 9
7: 7
8: 2 0
9: 6 0