Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 15/12/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 15/12/2018
Giải tám
53
Giải bảy
554
Giải sáu
6546
1898
7738
Giải năm
6474
Giải tư
96430
17810
57765
71454
33190
38080
78705
Giải ba
70524
91177
Giải nhì
06457
Giải nhất
35813
Đặc Biệt
564319
05 19 13 10 24 30 38 46 57 54 54 53 65 77 74 80 90 98
Đầu đuôi
0: 5
1: 9 3 0
2: 4
3: 0 8
4: 6
5: 7 4 4 3
6: 5
7: 7 4
8: 0
9: 0 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 08/12/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 08/12/2018
Giải tám
34
Giải bảy
512
Giải sáu
4230
1622
1279
Giải năm
7767
Giải tư
91875
08754
64533
40143
79115
15148
45554
Giải ba
88041
97587
Giải nhì
28881
Giải nhất
71547
Đặc Biệt
409300
00 15 12 22 33 30 34 47 41 43 48 54 54 67 75 79 81 87
Đầu đuôi
0: 0
1: 5 2
2: 2
3: 3 0 4
4: 7 1 3 8
5: 4 4
6: 7
7: 5 9
8: 1 7
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 01/12/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 01/12/2018
Giải tám
88
Giải bảy
701
Giải sáu
8538
9529
0354
Giải năm
4565
Giải tư
22842
03400
57204
87831
35524
59111
97172
Giải ba
85185
12335
Giải nhì
19346
Giải nhất
14654
Đặc Biệt
731941
00 04 01 11 24 29 35 31 38 41 46 42 54 54 65 72 85 88
Đầu đuôi
0: 0 4 1
1: 1
2: 4 9
3: 5 1 8
4: 1 6 2
5: 4 4
6: 5
7: 2
8: 5 8
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 24/11/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 24/11/2018
Giải tám
83
Giải bảy
099
Giải sáu
5828
3814
0723
Giải năm
0394
Giải tư
13722
91201
54923
03377
78448
35949
48047
Giải ba
65937
70890
Giải nhì
35213
Giải nhất
08067
Đặc Biệt
842953
01 13 14 22 23 28 23 37 48 49 47 53 67 77 83 90 94 99
Đầu đuôi
0: 1
1: 3 4
2: 2 3 8 3
3: 7
4: 8 9 7
5: 3
6: 7
7: 7
8: 3
9: 0 4 9

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 17/11/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 17/11/2018
Giải tám
42
Giải bảy
665
Giải sáu
5003
9802
4722
Giải năm
2280
Giải tư
62262
53610
86728
71203
74897
04398
76571
Giải ba
62952
92496
Giải nhì
88886
Giải nhất
85903
Đặc Biệt
720492
03 03 03 02 10 28 22 42 52 62 65 71 86 80 92 96 97 98
Đầu đuôi
0: 3 3 3 2
1: 0
2: 8 2
3:
4: 2
5: 2
6: 2 5
7: 1
8: 6 0
9: 2 6 7 8