Xo so binh phuoc

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 23/06/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 23/06/2018
Giải tám
52
Giải bảy
183
Giải sáu
9951
9424
8232
Giải năm
1143
Giải tư
56191
31673
49836
91431
03992
96308
66006
Giải ba
02723
16756
Giải nhì
94732
Giải nhất
62729
Đặc Biệt
414760
08 06 29 23 24 32 36 31 32 43 56 51 52 60 73 83 91 92
Đầu đuôi
0: 8 6
1:
2: 9 3 4
3: 2 6 1 2
4: 3
5: 6 1 2
6: 0
7: 3
8: 3
9: 1 2

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 16/06/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 16/06/2018
Giải tám
11
Giải bảy
806
Giải sáu
7432
9171
2798
Giải năm
4591
Giải tư
45048
59481
08749
18839
34248
84056
11190
Giải ba
19567
76466
Giải nhì
71520
Giải nhất
77828
Đặc Biệt
272437
06 11 28 20 37 39 32 48 49 48 56 67 66 71 81 90 91 98
Đầu đuôi
0: 6
1: 1
2: 8 0
3: 7 9 2
4: 8 9 8
5: 6
6: 7 6
7: 1
8: 1
9: 0 1 8

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 09/06/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 09/06/2018
Giải tám
06
Giải bảy
278
Giải sáu
7622
8083
4843
Giải năm
9029
Giải tư
58706
55635
31282
31719
76470
10901
92829
Giải ba
90626
99946
Giải nhì
28244
Giải nhất
99465
Đặc Biệt
539487
06 01 06 19 26 29 29 22 35 44 46 43 65 70 78 87 82 83
Đầu đuôi
0: 6 1 6
1: 9
2: 6 9 9 2
3: 5
4: 4 6 3
5:
6: 5
7: 0 8
8: 7 2 3
9:

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 02/06/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 02/06/2018
Giải tám
86
Giải bảy
772
Giải sáu
7896
1662
8857
Giải năm
3374
Giải tư
16496
48486
16729
24609
07449
34021
79358
Giải ba
14682
26942
Giải nhì
62124
Giải nhất
86146
Đặc Biệt
063684
09 24 29 21 46 42 49 58 57 62 74 72 84 82 86 86 96 96
Đầu đuôi
0: 9
1:
2: 4 9 1
3:
4: 6 2 9
5: 8 7
6: 2
7: 4 2
8: 4 2 6 6
9: 6 6

Kết quả xổ số Bình Phước Mở thưởng ngày 26/05/2018

Thứ bảy Xổ số Bình Phước Ngày 26/05/2018
Giải tám
20
Giải bảy
878
Giải sáu
6687
0387
5796
Giải năm
7882
Giải tư
39378
43576
87635
00406
60658
71665
83310
Giải ba
00111
06782
Giải nhì
90474
Giải nhất
52522
Đặc Biệt
907183
06 11 10 22 20 35 58 65 74 78 76 78 83 82 82 87 87 96
Đầu đuôi
0: 6
1: 1 0
2: 2 0
3: 5
4:
5: 8
6: 5
7: 4 8 6 8
8: 3 2 2 7 7
9: 6