Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/10/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/10/2020
Giải tám
95
Giải bảy
251
Giải sáu
7335
6519
0971
Giải năm
7562
Giải tư
80685
66975
86040
38215
44813
67464
94258
Giải ba
37000
17654
Giải nhì
19129
Giải nhất
35560
Đặc Biệt
127427
00 15 13 19 27 29 35 40 54 58 51 60 64 62 75 71 85 95
Đầu đuôi
0: 0
1: 5 3 9
2: 7 9
3: 5
4: 0
5: 4 8 1
6: 0 4 2
7: 5 1
8: 5
9: 5

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 10/10/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 10/10/2020
Giải tám
05
Giải bảy
937
Giải sáu
4054
0372
7981
Giải năm
4584
Giải tư
85285
85525
88503
39729
42975
26034
79066
Giải ba
14762
78566
Giải nhì
37790
Giải nhất
65936
Đặc Biệt
344926
03 05 26 25 29 36 34 37 54 62 66 66 75 72 85 84 81 90
Đầu đuôi
0: 3 5
1:
2: 6 5 9
3: 6 4 7
4:
5: 4
6: 2 6 6
7: 5 2
8: 5 4 1
9: 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 03/10/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 03/10/2020
Giải tám
09
Giải bảy
164
Giải sáu
5514
6788
4434
Giải năm
9463
Giải tư
12643
06615
86977
82231
30437
80433
36699
Giải ba
13544
62722
Giải nhì
57440
Giải nhất
30641
Đặc Biệt
635713
09 13 15 14 22 31 37 33 34 41 40 44 43 63 64 77 88 99
Đầu đuôi
0: 9
1: 3 5 4
2: 2
3: 1 7 3 4
4: 1 0 4 3
5:
6: 3 4
7: 7
8: 8
9: 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 26/09/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 26/09/2020
Giải tám
39
Giải bảy
554
Giải sáu
1710
0724
1065
Giải năm
3700
Giải tư
31476
08129
79680
40311
80987
74737
49008
Giải ba
74339
04184
Giải nhì
70792
Giải nhất
51140
Đặc Biệt
436464
08 00 11 10 29 24 39 37 39 40 54 64 65 76 84 80 87 92
Đầu đuôi
0: 8 0
1: 1 0
2: 9 4
3: 9 7 9
4: 0
5: 4
6: 4 5
7: 6
8: 4 0 7
9: 2