Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 15/12/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 15/12/2018
Giải tám
86
Giải bảy
398
Giải sáu
0888
2953
5777
Giải năm
7211
Giải tư
69657
49873
25286
89154
05070
42772
39526
Giải ba
28092
36975
Giải nhì
59467
Giải nhất
46963
Đặc Biệt
591802
02 11 26 57 54 53 63 67 75 73 70 72 77 86 88 86 92 98
Đầu đuôi
0: 2
1: 1
2: 6
3:
4:
5: 7 4 3
6: 3 7
7: 5 3 0 2 7
8: 6 8 6
9: 2 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 08/12/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 08/12/2018
Giải tám
75
Giải bảy
759
Giải sáu
2653
3230
6258
Giải năm
5192
Giải tư
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
Giải ba
77214
33087
Giải nhì
60961
Giải nhất
45865
Đặc Biệt
305242
14 22 33 34 30 42 55 56 56 53 58 59 65 61 75 87 90 92
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 2
3: 3 4 0
4: 2
5: 5 6 6 3 8 9
6: 5 1
7: 5
8: 7
9: 0 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 01/12/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 01/12/2018
Giải tám
33
Giải bảy
257
Giải sáu
5698
1734
9538
Giải năm
6455
Giải tư
85726
22562
40391
35227
05976
01231
47576
Giải ba
20062
31926
Giải nhì
77893
Giải nhất
05135
Đặc Biệt
021075
26 26 27 35 31 34 38 33 55 57 62 62 75 76 76 93 91 98
Đầu đuôi
0:
1:
2: 6 6 7
3: 5 1 4 8 3
4:
5: 5 7
6: 2 2
7: 5 6 6
8:
9: 3 1 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 24/11/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 24/11/2018
Giải tám
67
Giải bảy
536
Giải sáu
5923
6221
2633
Giải năm
5128
Giải tư
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
Giải ba
03920
21169
Giải nhì
10085
Giải nhất
53961
Đặc Biệt
607102
02 18 20 26 25 24 28 23 21 33 36 61 69 68 69 67 85 88
Đầu đuôi
0: 2
1: 8
2: 0 6 5 4 8 3 1
3: 3 6
4:
5:
6: 1 9 8 9 7
7:
8: 5 8
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/11/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/11/2018
Giải tám
18
Giải bảy
166
Giải sáu
4855
6737
3568
Giải năm
7805
Giải tư
01605
00463
40941
25458
17787
21401
14259
Giải ba
31693
83949
Giải nhì
93991
Giải nhất
42019
Đặc Biệt
425244
05 01 05 19 18 37 44 49 41 58 59 55 63 68 66 87 91 93
Đầu đuôi
0: 5 1 5
1: 9 8
2:
3: 7
4: 4 9 1
5: 8 9 5
6: 3 8 6
7:
8: 7
9: 1 3