Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 30/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 30/11/2019
Giải tám
19
Giải bảy
585
Giải sáu
3732
2055
5157
Giải năm
6260
Giải tư
64762
22772
33603
65955
48380
64251
17091
Giải ba
12915
12586
Giải nhì
66430
Giải nhất
79369
Đặc Biệt
777934
03 15 19 34 30 32 55 51 55 57 69 62 60 72 86 80 85 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 5 9
2:
3: 4 0 2
4:
5: 5 1 5 7
6: 9 2 0
7: 2
8: 6 0 5
9: 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 23/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 23/11/2019
Giải tám
89
Giải bảy
772
Giải sáu
6604
5347
0440
Giải năm
4370
Giải tư
54388
83308
54204
74829
10233
80055
21288
Giải ba
79512
44493
Giải nhì
98393
Giải nhất
57262
Đặc Biệt
091756
08 04 04 12 29 33 47 40 56 55 62 70 72 88 88 89 93 93
Đầu đuôi
0: 8 4 4
1: 2
2: 9
3: 3
4: 7 0
5: 6 5
6: 2
7: 0 2
8: 8 8 9
9: 3 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 16/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 16/11/2019
Giải tám
86
Giải bảy
276
Giải sáu
6139
2444
0408
Giải năm
2292
Giải tư
91423
42833
15300
40843
41183
29183
39217
Giải ba
51666
90277
Giải nhì
47024
Giải nhất
12208
Đặc Biệt
467858
08 00 08 17 24 23 33 39 43 44 58 66 77 76 83 83 86 92
Đầu đuôi
0: 8 0 8
1: 7
2: 4 3
3: 3 9
4: 3 4
5: 8
6: 6
7: 7 6
8: 3 3 6
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/11/2019
Giải tám
58
Giải bảy
464
Giải sáu
7290
7607
1740
Giải năm
7594
Giải tư
53493
29822
41116
40456
64597
57518
24254
Giải ba
17611
04382
Giải nhì
09565
Giải nhất
29248
Đặc Biệt
527780
07 11 16 18 22 48 40 56 54 58 65 64 80 82 93 97 94 90
Đầu đuôi
0: 7
1: 1 6 8
2: 2
3:
4: 8 0
5: 6 4 8
6: 5 4
7:
8: 0 2
9: 3 7 4 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/11/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/11/2019
Giải tám
83
Giải bảy
985
Giải sáu
9142
3838
2044
Giải năm
7171
Giải tư
68687
75791
42585
66961
53721
99318
50417
Giải ba
64523
02016
Giải nhì
12868
Giải nhất
27816
Đặc Biệt
012632
16 16 18 17 23 21 32 38 42 44 68 61 71 87 85 85 83 91
Đầu đuôi
0:
1: 6 6 8 7
2: 3 1
3: 2 8
4: 2 4
5:
6: 8 1
7: 1
8: 7 5 5 3
9: 1