Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 21/04/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 21/04/2018
Giải tám
62
Giải bảy
669
Giải sáu
4120
4087
5290
Giải năm
6086
Giải tư
56230
46567
75199
52349
65554
84061
17036
Giải ba
57630
07389
Giải nhì
87501
Giải nhất
34092
Đặc Biệt
333320
01 20 20 30 30 36 49 54 67 61 69 62 89 86 87 92 99 90
Đầu đuôi
0: 1
1:
2: 0 0
3: 0 0 6
4: 9
5: 4
6: 7 1 9 2
7:
8: 9 6 7
9: 2 9 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 14/04/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 14/04/2018
Giải tám
89
Giải bảy
697
Giải sáu
9139
5911
1291
Giải năm
7763
Giải tư
12578
04891
53015
55124
65511
87971
87726
Giải ba
81570
18146
Giải nhì
90237
Giải nhất
73214
Đặc Biệt
753586
14 15 11 11 24 26 37 39 46 63 70 78 71 86 89 91 91 97
Đầu đuôi
0:
1: 4 5 1 1
2: 4 6
3: 7 9
4: 6
5:
6: 3
7: 0 8 1
8: 6 9
9: 1 1 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 07/04/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 07/04/2018
Giải tám
22
Giải bảy
916
Giải sáu
4821
8874
0799
Giải năm
2344
Giải tư
43967
05038
62658
99695
44160
75150
63626
Giải ba
63394
79824
Giải nhì
76825
Giải nhất
71298
Đặc Biệt
667930
16 25 24 26 21 22 30 38 44 58 50 67 60 74 98 94 95 99
Đầu đuôi
0:
1: 6
2: 5 4 6 1 2
3: 0 8
4: 4
5: 8 0
6: 7 0
7: 4
8:
9: 8 4 5 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 31/03/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 31/03/2018
Giải tám
39
Giải bảy
564
Giải sáu
8136
4137
8875
Giải năm
8025
Giải tư
75213
23099
55558
88127
98026
21167
46772
Giải ba
39364
85988
Giải nhì
06090
Giải nhất
20361
Đặc Biệt
257133
13 27 26 25 33 36 37 39 58 61 64 67 64 72 75 88 90 99
Đầu đuôi
0:
1: 3
2: 7 6 5
3: 3 6 7 9
4:
5: 8
6: 1 4 7 4
7: 2 5
8: 8
9: 0 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 24/03/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 24/03/2018
Giải tám
00
Giải bảy
522
Giải sáu
0398
2409
9188
Giải năm
0702
Giải tư
58037
41923
33227
49742
31665
27654
45234
Giải ba
90803
41811
Giải nhì
44433
Giải nhất
49432
Đặc Biệt
723164
03 02 09 00 11 23 27 22 32 33 37 34 42 54 64 65 88 98
Đầu đuôi
0: 3 2 9 0
1: 1
2: 3 7 2
3: 2 3 7 4
4: 2
5: 4
6: 4 5
7:
8: 8
9: 8