Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 23/06/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 23/06/2018
Giải tám
90
Giải bảy
239
Giải sáu
2737
5669
1251
Giải năm
4182
Giải tư
37233
59555
49488
15436
77564
74863
44823
Giải ba
28995
82040
Giải nhì
23884
Giải nhất
63531
Đặc Biệt
967285
23 31 33 36 37 39 40 55 51 64 63 69 85 84 88 82 95 90
Đầu đuôi
0:
1:
2: 3
3: 1 3 6 7 9
4: 0
5: 5 1
6: 4 3 9
7:
8: 5 4 8 2
9: 5 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 16/06/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 16/06/2018
Giải tám
34
Giải bảy
139
Giải sáu
8646
9821
4765
Giải năm
2647
Giải tư
47311
25373
84112
60566
43885
56588
72999
Giải ba
93815
79693
Giải nhì
98067
Giải nhất
03579
Đặc Biệt
431415
15 15 11 12 21 39 34 47 46 67 66 65 79 73 85 88 93 99
Đầu đuôi
0:
1: 5 5 1 2
2: 1
3: 9 4
4: 7 6
5:
6: 7 6 5
7: 9 3
8: 5 8
9: 3 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/06/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/06/2018
Giải tám
12
Giải bảy
189
Giải sáu
1199
2674
4660
Giải năm
6065
Giải tư
43161
33079
95842
76461
18318
05789
54424
Giải ba
70904
08186
Giải nhì
72933
Giải nhất
77986
Đặc Biệt
150959
04 18 12 24 33 42 59 61 61 65 60 79 74 86 86 89 89 99
Đầu đuôi
0: 4
1: 8 2
2: 4
3: 3
4: 2
5: 9
6: 1 1 5 0
7: 9 4
8: 6 6 9 9
9: 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/06/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/06/2018
Giải tám
25
Giải bảy
369
Giải sáu
5721
8924
6865
Giải năm
8091
Giải tư
45810
69872
95489
68310
08328
53970
51588
Giải ba
68749
46936
Giải nhì
74090
Giải nhất
40888
Đặc Biệt
758055
10 10 28 21 24 25 36 49 55 65 69 72 70 88 89 88 90 91
Đầu đuôi
0:
1: 0 0
2: 8 1 4 5
3: 6
4: 9
5: 5
6: 5 9
7: 2 0
8: 8 9 8
9: 0 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 26/05/2018

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 26/05/2018
Giải tám
12
Giải bảy
433
Giải sáu
8521
5215
4936
Giải năm
1051
Giải tư
58883
59857
42957
74196
98230
77800
50202
Giải ba
71671
39600
Giải nhì
30490
Giải nhất
17926
Đặc Biệt
407624
00 00 02 15 12 24 26 21 30 36 33 57 57 51 71 83 90 96
Đầu đuôi
0: 0 0 2
1: 5 2
2: 4 6 1
3: 0 6 3
4:
5: 7 7 1
6:
7: 1
8: 3
9: 0 6