Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 23/10/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 23/10/2021
Giải tám
00
Giải bảy
548
Giải sáu
8944
7532
4509
Giải năm
9859
Giải tư
29899
76631
91023
91499
78378
32491
72040
Giải ba
03407
36554
Giải nhì
88593
Giải nhất
57436
Đặc Biệt
112407
07 07 09 00 23 36 31 32 40 44 48 54 59 78 93 99 99 91
Đầu đuôi
0: 7 7 9 0
1:
2: 3
3: 6 1 2
4: 0 4 8
5: 4 9
6:
7: 8
8:
9: 3 9 9 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 16/10/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 16/10/2021
Giải tám
23
Giải bảy
474
Giải sáu
7970
1656
4192
Giải năm
7785
Giải tư
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
Giải ba
64423
10253
Giải nhì
71014
Giải nhất
91543
Đặc Biệt
735007
07 14 18 13 23 23 43 43 53 56 65 68 70 74 84 85 90 92
Đầu đuôi
0: 7
1: 4 8 3
2: 3 3
3:
4: 3 3
5: 3 6
6: 5 8
7: 0 4
8: 4 5
9: 0 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/10/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/10/2021
Giải tám
11
Giải bảy
395
Giải sáu
2602
7850
1311
Giải năm
3019
Giải tư
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
Giải ba
71346
25052
Giải nhì
19685
Giải nhất
21271
Đặc Biệt
141166
05 05 02 02 18 19 11 11 46 42 41 52 50 66 71 85 91 95
Đầu đuôi
0: 5 5 2 2
1: 8 9 1 1
2:
3:
4: 6 2 1
5: 2 0
6: 6
7: 1
8: 5
9: 1 5

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/10/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/10/2021
Giải tám
03
Giải bảy
115
Giải sáu
8456
8826
4497
Giải năm
2645
Giải tư
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
Giải ba
15839
65217
Giải nhì
91162
Giải nhất
60834
Đặc Biệt
719236
07 06 01 03 17 15 26 36 34 39 45 55 56 62 81 83 87 97
Đầu đuôi
0: 7 6 1 3
1: 7 5
2: 6
3: 6 4 9
4: 5
5: 5 6
6: 2
7:
8: 1 3 7
9: 7

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 25/09/2021

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 25/09/2021
Giải tám
52
Giải bảy
852
Giải sáu
8835
3290
1509
Giải năm
7927
Giải tư
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
Giải ba
69645
86088
Giải nhì
38445
Giải nhất
63915
Đặc Biệt
452892
09 15 27 39 34 35 45 45 52 52 78 88 89 92 99 94 90 90
Đầu đuôi
0: 9
1: 5
2: 7
3: 9 4 5
4: 5 5
5: 2 2
6:
7: 8
8: 8 9
9: 2 9 4 0 0