Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 28/03/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 28/03/2020
Giải tám
54
Giải bảy
745
Giải sáu
3766
1208
7310
Giải năm
6289
Giải tư
31994
27086
17939
47808
28703
39386
16920
Giải ba
39738
18148
Giải nhì
27033
Giải nhất
29177
Đặc Biệt
589811
08 03 08 11 10 20 33 38 39 48 45 54 66 77 86 86 89 94
Đầu đuôi
0: 8 3 8
1: 1 0
2: 0
3: 3 8 9
4: 8 5
5: 4
6: 6
7: 7
8: 6 6 9
9: 4

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 21/03/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 21/03/2020
Giải tám
79
Giải bảy
305
Giải sáu
9801
7581
0357
Giải năm
5063
Giải tư
36344
38652
60486
88310
95085
90102
47150
Giải ba
82635
19955
Giải nhì
34663
Giải nhất
26040
Đặc Biệt
275232
02 01 05 10 32 35 40 44 55 52 50 57 63 63 79 86 85 81
Đầu đuôi
0: 2 1 5
1: 0
2:
3: 2 5
4: 0 4
5: 5 2 0 7
6: 3 3
7: 9
8: 6 5 1
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 14/03/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 14/03/2020
Giải tám
57
Giải bảy
089
Giải sáu
9091
6345
3840
Giải năm
9778
Giải tư
10699
08427
35432
50027
66722
68545
49967
Giải ba
66938
74918
Giải nhì
96113
Giải nhất
92484
Đặc Biệt
335236
13 18 27 27 22 36 38 32 45 45 40 57 67 78 84 89 99 91
Đầu đuôi
0:
1: 3 8
2: 7 7 2
3: 6 8 2
4: 5 5 0
5: 7
6: 7
7: 8
8: 4 9
9: 9 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 07/03/2020

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 07/03/2020
Giải tám
63
Giải bảy
776
Giải sáu
7636
9932
6052
Giải năm
5739
Giải tư
20815
57251
14284
39535
11940
16366
46457
Giải ba
30161
58405
Giải nhì
18937
Giải nhất
21771
Đặc Biệt
005314
05 14 15 37 35 39 36 32 40 51 57 52 61 66 63 71 76 84
Đầu đuôi
0: 5
1: 4 5
2:
3: 7 5 9 6 2
4: 0
5: 1 7 2
6: 1 6 3
7: 1 6
8: 4
9: