Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 01/10/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 01/10/2022
Giải tám
87
Giải bảy
558
Giải sáu
4039
2050
5645
Giải năm
2232
Giải tư
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
Giải ba
37057
82651
Giải nhì
54045
Giải nhất
82516
Đặc Biệt
337479
16 35 35 32 39 45 45 57 51 57 50 58 79 73 72 87 85 87
Đầu đuôi
0:
1: 6
2:
3: 5 5 2 9
4: 5 5
5: 7 1 7 0 8
6:
7: 9 3 2
8: 7 5 7
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 24/09/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 24/09/2022
Giải tám
07
Giải bảy
440
Giải sáu
3961
6755
0401
Giải năm
2780
Giải tư
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
Giải ba
48334
87346
Giải nhì
53575
Giải nhất
47314
Đặc Biệt
892092
01 07 14 23 34 46 40 40 57 55 57 55 63 61 75 84 80 92
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 4
2: 3
3: 4
4: 6 0 0
5: 7 5 7 5
6: 3 1
7: 5
8: 4 0
9: 2

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 17/09/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 17/09/2022
Giải tám
57
Giải bảy
166
Giải sáu
9168
1478
7332
Giải năm
1687
Giải tư
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
Giải ba
36802
99003
Giải nhì
07148
Giải nhất
09755
Đặc Biệt
137609
09 02 03 10 16 32 48 55 57 68 66 73 77 76 72 78 83 87
Đầu đuôi
0: 9 2 3
1: 0 6
2:
3: 2
4: 8
5: 5 7
6: 8 6
7: 3 7 6 2 8
8: 3 7
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 10/09/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 10/09/2022
Giải tám
33
Giải bảy
796
Giải sáu
2928
9870
5564
Giải năm
8863
Giải tư
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
Giải ba
83337
05859
Giải nhì
15646
Giải nhất
65101
Đặc Biệt
997167
01 08 28 37 33 46 59 55 56 67 63 64 74 70 84 87 92 96
Đầu đuôi
0: 1 8
1:
2: 8
3: 7 3
4: 6
5: 9 5 6
6: 7 3 4
7: 4 0
8: 4 7
9: 2 6

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 03/09/2022

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 03/09/2022
Giải tám
06
Giải bảy
707
Giải sáu
0959
2157
2301
Giải năm
2279
Giải tư
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
Giải ba
41905
26800
Giải nhì
68855
Giải nhất
47902
Đặc Biệt
281288
02 05 00 01 01 07 06 15 42 55 59 57 77 79 88 83 96 91
Đầu đuôi
0: 2 5 0 1 1 7 6
1: 5
2:
3:
4: 2
5: 5 9 7
6:
7: 7 9
8: 8 3
9: 6 1