Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 16/02/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 16/02/2019
Giải tám
98
Giải bảy
396
Giải sáu
0425
6751
1380
Giải năm
4328
Giải tư
76476
13687
08656
52736
18145
76276
68913
Giải ba
97413
60324
Giải nhì
14481
Giải nhất
51515
Đặc Biệt
512358
15 13 13 24 28 25 36 45 58 56 51 76 76 81 87 80 96 98
Đầu đuôi
0:
1: 5 3 3
2: 4 8 5
3: 6
4: 5
5: 8 6 1
6:
7: 6 6
8: 1 7 0
9: 6 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 09/02/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 09/02/2019
Giải tám
09
Giải bảy
474
Giải sáu
1083
8664
8114
Giải năm
9022
Giải tư
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
Giải ba
22857
33971
Giải nhì
53393
Giải nhất
07995
Đặc Biệt
047061
09 14 12 14 29 23 22 57 61 66 64 64 71 76 74 83 95 93
Đầu đuôi
0: 9
1: 4 2 4
2: 9 3 2
3:
4:
5: 7
6: 1 6 4 4
7: 1 6 4
8: 3
9: 5 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 02/02/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 02/02/2019
Giải tám
24
Giải bảy
467
Giải sáu
8080
8630
0474
Giải năm
8687
Giải tư
50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
Giải ba
75242
89001
Giải nhì
03099
Giải nhất
60254
Đặc Biệt
989669
01 09 11 24 30 42 42 54 69 67 76 74 74 87 80 99 97 98
Đầu đuôi
0: 1 9
1: 1
2: 4
3: 0
4: 2 2
5: 4
6: 9 7
7: 6 4 4
8: 7 0
9: 9 7 8

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 26/01/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 26/01/2019
Giải tám
34
Giải bảy
138
Giải sáu
9645
8972
5828
Giải năm
6310
Giải tư
04320
56300
64477
75651
80334
77624
22821
Giải ba
49704
20176
Giải nhì
40852
Giải nhất
42688
Đặc Biệt
090534
04 00 10 20 24 21 28 34 34 38 34 45 52 51 76 77 72 88
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 0
2: 0 4 1 8
3: 4 4 8 4
4: 5
5: 2 1
6:
7: 6 7 2
8: 8
9:

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 19/01/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 19/01/2019
Giải tám
39
Giải bảy
039
Giải sáu
1303
1848
9464
Giải năm
5323
Giải tư
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
Giải ba
50033
64462
Giải nhì
37005
Giải nhất
16954
Đặc Biệt
289856
05 08 03 23 33 33 35 39 39 45 48 48 56 54 62 64 81 89
Đầu đuôi
0: 5 8 3
1:
2: 3
3: 3 3 5 9 9
4: 5 8 8
5: 6 4
6: 2 4
7:
8: 1 9
9: