Xo so dac nong

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 15/06/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 15/06/2019
Giải tám
15
Giải bảy
453
Giải sáu
4238
7806
9893
Giải năm
6004
Giải tư
19502
71793
14857
40319
43849
65007
67365
Giải ba
98685
51872
Giải nhì
40037
Giải nhất
49526
Đặc Biệt
974703
03 02 07 04 06 19 15 26 37 38 49 57 53 65 72 85 93 93
Đầu đuôi
0: 3 2 7 4 6
1: 9 5
2: 6
3: 7 8
4: 9
5: 7 3
6: 5
7: 2
8: 5
9: 3 3

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 08/06/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 08/06/2019
Giải tám
51
Giải bảy
463
Giải sáu
6947
6752
1191
Giải năm
9600
Giải tư
00544
77661
38021
13370
67741
47373
85229
Giải ba
55433
21646
Giải nhì
94340
Giải nhất
26616
Đặc Biệt
012494
00 16 21 29 33 40 46 44 41 47 52 51 61 63 70 73 94 91
Đầu đuôi
0: 0
1: 6
2: 1 9
3: 3
4: 0 6 4 1 7
5: 2 1
6: 1 3
7: 0 3
8:
9: 4 1

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 01/06/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 01/06/2019
Giải tám
13
Giải bảy
762
Giải sáu
2376
6633
7869
Giải năm
6285
Giải tư
66260
37938
34839
01508
55344
83090
21033
Giải ba
30090
93189
Giải nhì
78773
Giải nhất
21866
Đặc Biệt
006174
08 13 38 39 33 33 44 66 60 69 62 74 73 76 89 85 90 90
Đầu đuôi
0: 8
1: 3
2:
3: 8 9 3 3
4: 4
5:
6: 6 0 9 2
7: 4 3 6
8: 9 5
9: 0 0

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 25/05/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 25/05/2019
Giải tám
88
Giải bảy
388
Giải sáu
8999
4276
3813
Giải năm
6487
Giải tư
80160
15075
42527
41656
90434
53978
88161
Giải ba
58007
05724
Giải nhì
34531
Giải nhất
23285
Đặc Biệt
328457
07 13 24 27 31 34 57 56 60 61 75 78 76 85 87 88 88 99
Đầu đuôi
0: 7
1: 3
2: 4 7
3: 1 4
4:
5: 7 6
6: 0 1
7: 5 8 6
8: 5 7 8 8
9: 9

Kết quả xổ số Đắc Nông Mở thưởng ngày 18/05/2019

Thứ bảy Xổ số Đắc Nông Ngày 18/05/2019
Giải tám
02
Giải bảy
402
Giải sáu
7738
0477
3152
Giải năm
3425
Giải tư
15604
42980
43440
07001
94831
02276
19224
Giải ba
42236
13818
Giải nhì
25715
Giải nhất
93505
Đặc Biệt
857537
05 04 01 02 02 15 18 24 25 37 36 31 38 40 52 76 77 80
Đầu đuôi
0: 5 4 1 2 2
1: 5 8
2: 4 5
3: 7 6 1 8
4: 0
5: 2
6:
7: 6 7
8: 0
9: