Xo so dong nai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 17/04/2019

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 17/04/2019
Giải tám
80
Giải bảy
750
Giải sáu
6321
4672
6514
Giải năm
9442
Giải tư
46710
18828
04406
09621
07210
87070
78239
Giải ba
28723
26090
Giải nhì
70933
Giải nhất
96801
Đặc Biệt
978726
01 06 10 10 14 26 23 28 21 21 33 39 42 50 70 72 80 90
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 0 0 4
2: 6 3 8 1 1
3: 3 9
4: 2
5: 0
6:
7: 0 2
8: 0
9: 0

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 10/04/2019

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 10/04/2019
Giải tám
61
Giải bảy
464
Giải sáu
8507
5580
2342
Giải năm
7051
Giải tư
04771
59435
65863
51224
32969
66194
58977
Giải ba
22963
85289
Giải nhì
18709
Giải nhất
86985
Đặc Biệt
628441
09 07 24 35 41 42 51 63 63 69 64 61 71 77 85 89 80 94
Đầu đuôi
0: 9 7
1:
2: 4
3: 5
4: 1 2
5: 1
6: 3 3 9 4 1
7: 1 7
8: 5 9 0
9: 4

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 03/04/2019

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 03/04/2019
Giải tám
88
Giải bảy
917
Giải sáu
0232
9635
9845
Giải năm
9157
Giải tư
05810
90404
72843
73835
15966
15567
22084
Giải ba
02772
48392
Giải nhì
65583
Giải nhất
76307
Đặc Biệt
756311
07 04 11 10 17 35 32 35 43 45 57 66 67 72 83 84 88 92
Đầu đuôi
0: 7 4
1: 1 0 7
2:
3: 5 2 5
4: 3 5
5: 7
6: 6 7
7: 2
8: 3 4 8
9: 2

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 27/03/2019

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 27/03/2019
Giải tám
65
Giải bảy
878
Giải sáu
8061
4068
6387
Giải năm
2403
Giải tư
87839
23881
77938
25958
74462
22339
67761
Giải ba
03566
37095
Giải nhì
67843
Giải nhất
41207
Đặc Biệt
775825
07 03 25 39 38 39 43 58 66 62 61 61 68 65 78 81 87 95
Đầu đuôi
0: 7 3
1:
2: 5
3: 9 8 9
4: 3
5: 8
6: 6 2 1 1 8 5
7: 8
8: 1 7
9: 5

Kết quả xổ số Đồng Nai Mở thưởng ngày 20/03/2019

Thứ tư Xổ số Đồng Nai Ngày 20/03/2019
Giải tám
44
Giải bảy
255
Giải sáu
2166
5841
6938
Giải năm
7685
Giải tư
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
Giải ba
77282
56873
Giải nhì
16247
Giải nhất
64375
Đặc Biệt
333193
18 25 38 47 41 41 41 44 53 55 66 75 73 82 85 93 93 99
Đầu đuôi
0:
1: 8
2: 5
3: 8
4: 7 1 1 1 4
5: 3 5
6: 6
7: 5 3
8: 2 5
9: 3 3 9