Xo so dong thap

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 18/11/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 18/11/2019
Giải tám
22
Giải bảy
293
Giải sáu
9361
9288
9880
Giải năm
9986
Giải tư
51891
93255
46476
68417
96444
18066
00687
Giải ba
02428
60350
Giải nhì
56804
Giải nhất
20478
Đặc Biệt
426793
04 17 28 22 44 50 55 66 61 78 76 87 86 88 80 93 91 93
Đầu đuôi
0: 4
1: 7
2: 8 2
3:
4: 4
5: 0 5
6: 6 1
7: 8 6
8: 7 6 8 0
9: 3 1 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 11/11/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 11/11/2019
Giải tám
99
Giải bảy
574
Giải sáu
9754
7963
6890
Giải năm
9289
Giải tư
94523
91829
71498
59061
87130
72029
85024
Giải ba
29194
33188
Giải nhì
72022
Giải nhất
10308
Đặc Biệt
251301
01 08 22 23 29 29 24 30 54 61 63 74 88 89 94 98 90 99
Đầu đuôi
0: 1 8
1:
2: 2 3 9 9 4
3: 0
4:
5: 4
6: 1 3
7: 4
8: 8 9
9: 4 8 0 9

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 04/11/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 04/11/2019
Giải tám
47
Giải bảy
331
Giải sáu
8505
3291
0760
Giải năm
1927
Giải tư
16686
24360
92058
18780
41565
62755
94491
Giải ba
32386
44290
Giải nhì
71366
Giải nhất
24360
Đặc Biệt
165671
05 27 31 47 58 55 60 66 60 65 60 71 86 86 80 90 91 91
Đầu đuôi
0: 5
1:
2: 7
3: 1
4: 7
5: 8 5
6: 0 6 0 5 0
7: 1
8: 6 6 0
9: 0 1 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 28/10/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 28/10/2019
Giải tám
39
Giải bảy
653
Giải sáu
7630
8718
1232
Giải năm
1330
Giải tư
88293
49016
51374
06403
53685
87450
66310
Giải ba
24940
81171
Giải nhì
44135
Giải nhất
40431
Đặc Biệt
191045
03 16 10 18 31 35 30 30 32 39 45 40 50 53 71 74 85 93
Đầu đuôi
0: 3
1: 6 0 8
2:
3: 1 5 0 0 2 9
4: 5 0
5: 0 3
6:
7: 1 4
8: 5
9: 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 21/10/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 21/10/2019
Giải tám
04
Giải bảy
605
Giải sáu
0738
9029
1103
Giải năm
8658
Giải tư
12271
09101
99014
11453
87008
49948
27955
Giải ba
29820
98705
Giải nhì
91823
Giải nhất
67158
Đặc Biệt
131796
05 01 08 03 05 04 14 23 20 29 38 48 58 53 55 58 71 96
Đầu đuôi
0: 5 1 8 3 5 4
1: 4
2: 3 0 9
3: 8
4: 8
5: 8 3 5 8
6:
7: 1
8:
9: 6