Xo so dong thap

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 15/07/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 15/07/2019
Giải tám
37
Giải bảy
284
Giải sáu
6829
2322
3726
Giải năm
6031
Giải tư
49047
92068
88324
05672
39651
98235
78626
Giải ba
13058
62067
Giải nhì
07920
Giải nhất
01972
Đặc Biệt
113191
20 24 26 29 22 26 35 31 37 47 58 51 67 68 72 72 84 91
Đầu đuôi
0:
1:
2: 0 4 6 9 2 6
3: 5 1 7
4: 7
5: 8 1
6: 7 8
7: 2 2
8: 4
9: 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 08/07/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 08/07/2019
Giải tám
01
Giải bảy
570
Giải sáu
7923
1208
6293
Giải năm
3875
Giải tư
05320
71165
11481
59872
28495
17277
25278
Giải ba
90586
20194
Giải nhì
26377
Giải nhất
24327
Đặc Biệt
670458
08 01 27 20 23 58 65 77 72 77 78 75 70 86 81 94 95 93
Đầu đuôi
0: 8 1
1:
2: 7 0 3
3:
4:
5: 8
6: 5
7: 7 2 7 8 5 0
8: 6 1
9: 4 5 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 01/07/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 01/07/2019
Giải tám
39
Giải bảy
062
Giải sáu
1545
1168
1136
Giải năm
2779
Giải tư
24179
45582
60749
57849
84716
92641
94948
Giải ba
61781
67972
Giải nhì
14429
Giải nhất
17875
Đặc Biệt
251305
05 16 29 36 39 49 49 41 48 45 68 62 75 72 79 79 81 82
Đầu đuôi
0: 5
1: 6
2: 9
3: 6 9
4: 9 9 1 8 5
5:
6: 8 2
7: 5 2 9 9
8: 1 2
9:

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 24/06/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 24/06/2019
Giải tám
20
Giải bảy
167
Giải sáu
1682
7889
5488
Giải năm
6864
Giải tư
91601
41227
62297
18964
33287
86843
05391
Giải ba
55540
38123
Giải nhì
84172
Giải nhất
13603
Đặc Biệt
266948
03 01 23 27 20 48 40 43 64 64 67 72 87 82 89 88 97 91
Đầu đuôi
0: 3 1
1:
2: 3 7 0
3:
4: 8 0 3
5:
6: 4 4 7
7: 2
8: 7 2 9 8
9: 7 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 17/06/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 17/06/2019
Giải tám
05
Giải bảy
466
Giải sáu
3101
8078
3010
Giải năm
6406
Giải tư
70469
32319
01109
48637
90197
93787
67776
Giải ba
40255
75990
Giải nhì
32023
Giải nhất
71098
Đặc Biệt
917431
09 06 01 05 19 10 23 31 37 55 69 66 76 78 87 98 90 97
Đầu đuôi
0: 9 6 1 5
1: 9 0
2: 3
3: 1 7
4:
5: 5
6: 9 6
7: 6 8
8: 7
9: 8 0 7