Xo so dong thap

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 16/05/2022

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 16/05/2022
Giải tám
58
Giải bảy
468
Giải sáu
6135
7989
7464
Giải năm
0771
Giải tư
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
Giải ba
73168
24633
Giải nhì
58661
Giải nhất
76469
Đặc Biệt
037054
15 18 33 39 35 54 55 58 69 61 68 64 68 71 81 81 89 90
Đầu đuôi
0:
1: 5 8
2:
3: 3 9 5
4:
5: 4 5 8
6: 9 1 8 4 8
7: 1
8: 1 1 9
9: 0

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 09/05/2022

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 09/05/2022
Giải tám
68
Giải bảy
017
Giải sáu
7068
2052
4478
Giải năm
6415
Giải tư
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
Giải ba
52573
97431
Giải nhì
73036
Giải nhất
56766
Đặc Biệt
757852
09 15 17 36 31 52 50 52 66 67 64 68 68 73 72 78 81 93
Đầu đuôi
0: 9
1: 5 7
2:
3: 6 1
4:
5: 2 0 2
6: 6 7 4 8 8
7: 3 2 8
8: 1
9: 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 02/05/2022

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 02/05/2022
Giải tám
16
Giải bảy
053
Giải sáu
7055
2310
6387
Giải năm
4388
Giải tư
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
Giải ba
70758
23776
Giải nhì
35479
Giải nhất
23464
Đặc Biệt
914098
10 16 49 58 59 55 53 64 62 62 79 76 76 81 88 87 98 91
Đầu đuôi
0:
1: 0 6
2:
3:
4: 9
5: 8 9 5 3
6: 4 2 2
7: 9 6 6
8: 1 8 7
9: 8 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 25/04/2022

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 25/04/2022
Giải tám
55
Giải bảy
936
Giải sáu
7605
7938
0268
Giải năm
4757
Giải tư
57612
90703
20840
43866
62389
80093
78058
Giải ba
16232
39172
Giải nhì
20558
Giải nhất
57357
Đặc Biệt
720096
03 05 12 32 38 36 40 57 58 58 57 55 66 68 72 89 96 93
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 2
2:
3: 2 8 6
4: 0
5: 7 8 8 7 5
6: 6 8
7: 2
8: 9
9: 6 3

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 18/04/2022

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 18/04/2022
Giải tám
07
Giải bảy
142
Giải sáu
2186
6584
7725
Giải năm
3194
Giải tư
52776
11451
31655
44687
04468
56089
62489
Giải ba
68790
57508
Giải nhì
29343
Giải nhất
10005
Đặc Biệt
405616
05 08 07 16 25 43 42 51 55 68 76 87 89 89 86 84 90 94
Đầu đuôi
0: 5 8 7
1: 6
2: 5
3:
4: 3 2
5: 1 5
6: 8
7: 6
8: 7 9 9 6 4
9: 0 4