Xo so dong thap

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 15/04/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 15/04/2019
Giải tám
27
Giải bảy
305
Giải sáu
0737
2753
5154
Giải năm
6557
Giải tư
01020
03570
26360
88822
16172
87750
19471
Giải ba
35351
86655
Giải nhì
09430
Giải nhất
67939
Đặc Biệt
717709
09 05 20 22 27 39 30 37 51 55 50 57 53 54 60 70 72 71
Đầu đuôi
0: 9 5
1:
2: 0 2 7
3: 9 0 7
4:
5: 1 5 0 7 3 4
6: 0
7: 0 2 1
8:
9:

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 08/04/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 08/04/2019
Giải tám
40
Giải bảy
601
Giải sáu
7871
6382
8065
Giải năm
3862
Giải tư
05319
54813
86450
68298
08204
78213
08603
Giải ba
85786
71995
Giải nhì
94017
Giải nhất
16051
Đặc Biệt
994908
08 04 03 01 17 19 13 13 40 51 50 62 65 71 86 82 95 98
Đầu đuôi
0: 8 4 3 1
1: 7 9 3 3
2:
3:
4: 0
5: 1 0
6: 2 5
7: 1
8: 6 2
9: 5 8

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 01/04/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 01/04/2019
Giải tám
18
Giải bảy
224
Giải sáu
9419
2295
7409
Giải năm
9340
Giải tư
58651
26771
03809
12080
07874
74193
89057
Giải ba
70733
18057
Giải nhì
68017
Giải nhất
80152
Đặc Biệt
399553
09 09 17 19 18 24 33 40 53 52 57 51 57 71 74 80 93 95
Đầu đuôi
0: 9 9
1: 7 9 8
2: 4
3: 3
4: 0
5: 3 2 7 1 7
6:
7: 1 4
8: 0
9: 3 5

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 25/03/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 25/03/2019
Giải tám
26
Giải bảy
586
Giải sáu
2987
3619
4383
Giải năm
0155
Giải tư
87031
36937
08939
54808
28132
02434
36222
Giải ba
60752
42671
Giải nhì
09957
Giải nhất
17628
Đặc Biệt
819623
08 19 23 28 22 26 31 37 39 32 34 57 52 55 71 87 83 86
Đầu đuôi
0: 8
1: 9
2: 3 8 2 6
3: 1 7 9 2 4
4:
5: 7 2 5
6:
7: 1
8: 7 3 6
9:

Kết quả xổ số Đồng Tháp Mở thưởng ngày 18/03/2019

Thứ hai Xổ số Đồng Tháp Ngày 18/03/2019
Giải tám
56
Giải bảy
185
Giải sáu
8365
0990
5636
Giải năm
7106
Giải tư
83438
61392
73738
24520
70452
33475
86884
Giải ba
66001
41325
Giải nhì
08714
Giải nhất
97931
Đặc Biệt
397520
01 06 14 20 25 20 31 38 38 36 52 56 65 75 84 85 92 90
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 4
2: 0 5 0
3: 1 8 8 6
4:
5: 2 6
6: 5
7: 5
8: 4 5
9: 2 0