Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/09/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/09/2017
Giải tám
82
Giải bảy
202
Giải sáu
6114
8282
3442
Giải năm
4063
Giải tư
36898
61689
59367
34659
20255
38949
60855
Giải ba
35747
80842
Giải nhì
73808
Giải nhất
53027
Đặc Biệt
128447
08 02 14 27 47 47 42 49 42 59 55 55 67 63 89 82 82 98
Đầu đuôi
0: 8 2
1: 4
2: 7
3:
4: 7 7 2 9 2
5: 9 5 5
6: 7 3
7:
8: 9 2 2
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/09/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/09/2017
Giải tám
96
Giải bảy
047
Giải sáu
6623
4183
3593
Giải năm
8664
Giải tư
28188
14209
60660
31696
35248
66856
96863
Giải ba
32326
87342
Giải nhì
20260
Giải nhất
01148
Đặc Biệt
531323
09 23 26 23 48 42 48 47 56 60 60 63 64 88 83 96 93 96
Đầu đuôi
0: 9
1:
2: 3 6 3
3:
4: 8 2 8 7
5: 6
6: 0 0 3 4
7:
8: 8 3
9: 6 3 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/09/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/09/2017
Giải tám
85
Giải bảy
108
Giải sáu
0154
1450
0373
Giải năm
1496
Giải tư
73552
67342
12249
82076
43181
24572
48073
Giải ba
70767
86953
Giải nhì
51881
Giải nhất
88845
Đặc Biệt
667472
08 45 42 49 53 52 54 50 67 72 76 72 73 73 81 81 85 96
Đầu đuôi
0: 8
1:
2:
3:
4: 5 2 9
5: 3 2 4 0
6: 7
7: 2 6 2 3 3
8: 1 1 5
9: 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/08/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/08/2017
Giải tám
45
Giải bảy
770
Giải sáu
5314
6939
2776
Giải năm
8787
Giải tư
24791
05769
04481
03854
82782
45211
99879
Giải ba
62428
48863
Giải nhì
12121
Giải nhất
17340
Đặc Biệt
158941
11 14 21 28 39 41 40 45 54 63 69 79 76 70 81 82 87 91
Đầu đuôi
0:
1: 1 4
2: 1 8
3: 9
4: 1 0 5
5: 4
6: 3 9
7: 9 6 0
8: 1 2 7
9: 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/08/2017

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/08/2017
Giải tám
35
Giải bảy
756
Giải sáu
3010
8537
4031
Giải năm
1095
Giải tư
27836
26701
89725
10861
75017
61594
71287
Giải ba
46901
70882
Giải nhì
46773
Giải nhất
89674
Đặc Biệt
941027
01 01 17 10 27 25 36 37 31 35 56 61 74 73 82 87 94 95
Đầu đuôi
0: 1 1
1: 7 0
2: 7 5
3: 6 7 1 5
4:
5: 6
6: 1
7: 4 3
8: 2 7
9: 4 5