Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/10/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/10/2022
Giải tám
89
Giải bảy
260
Giải sáu
2498
9190
5844
Giải năm
5998
Giải tư
28862
31537
08074
64175
72963
69875
01319
Giải ba
23127
54716
Giải nhì
27505
Giải nhất
32651
Đặc Biệt
647803
03 05 16 19 27 37 44 51 62 63 60 74 75 75 89 98 98 90
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 6 9
2: 7
3: 7
4: 4
5: 1
6: 2 3 0
7: 4 5 5
8: 9
9: 8 8 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/09/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/09/2022
Giải tám
66
Giải bảy
128
Giải sáu
8973
7475
2957
Giải năm
7750
Giải tư
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
Giải ba
71458
15608
Giải nhì
00426
Giải nhất
56078
Đặc Biệt
100138
08 26 21 28 38 34 45 58 55 51 50 57 66 78 73 75 87 91
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 6 1 8
3: 8 4
4: 5
5: 8 5 1 0 7
6: 6
7: 8 3 5
8: 7
9: 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 17/09/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 17/09/2022
Giải tám
79
Giải bảy
640
Giải sáu
6758
7207
2934
Giải năm
1476
Giải tư
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
Giải ba
52934
28031
Giải nhì
67916
Giải nhất
19904
Đặc Biệt
495941
04 02 07 16 34 31 34 41 40 58 69 68 62 76 79 84 98 90
Đầu đuôi
0: 4 2 7
1: 6
2:
3: 4 1 4
4: 1 0
5: 8
6: 9 8 2
7: 6 9
8: 4
9: 8 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 10/09/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 10/09/2022
Giải tám
43
Giải bảy
067
Giải sáu
1254
8062
2353
Giải năm
4614
Giải tư
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
Giải ba
31168
42780
Giải nhì
51790
Giải nhất
40285
Đặc Biệt
187194
14 35 44 43 54 53 68 63 66 62 67 73 72 85 80 81 94 90
Đầu đuôi
0:
1: 4
2:
3: 5
4: 4 3
5: 4 3
6: 8 3 6 2 7
7: 3 2
8: 5 0 1
9: 4 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 03/09/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 03/09/2022
Giải tám
43
Giải bảy
024
Giải sáu
4168
2057
9844
Giải năm
2740
Giải tư
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
Giải ba
73517
88920
Giải nhì
27194
Giải nhất
82169
Đặc Biệt
257907
07 17 20 23 24 41 40 44 43 57 69 64 68 77 85 94 95 94
Đầu đuôi
0: 7
1: 7
2: 0 3 4
3:
4: 1 0 4 3
5: 7
6: 9 4 8
7: 7
8: 5
9: 4 5 4