Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/05/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/05/2020
Giải tám
17
Giải bảy
336
Giải sáu
5215
1953
2933
Giải năm
0910
Giải tư
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
Giải ba
06353
49012
Giải nhì
92412
Giải nhất
94440
Đặc Biệt
448245
12 12 10 15 17 37 35 33 36 45 40 45 53 53 58 53 53 83
Đầu đuôi
0:
1: 2 2 0 5 7
2:
3: 7 5 3 6
4: 5 0 5
5: 3 3 8 3 3
6:
7:
8: 3
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/05/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/05/2020
Giải tám
74
Giải bảy
984
Giải sáu
7400
1268
9222
Giải năm
8467
Giải tư
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
Giải ba
16204
24048
Giải nhì
10735
Giải nhất
01411
Đặc Biệt
351737
04 00 11 22 37 35 32 48 44 50 67 68 72 74 84 84 97 93
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 1
2: 2
3: 7 5 2
4: 8 4
5: 0
6: 7 8
7: 2 4
8: 4 4
9: 7 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/05/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/05/2020
Giải tám
84
Giải bảy
759
Giải sáu
7092
9963
4138
Giải năm
5475
Giải tư
64077
02438
98199
14782
90462
97719
87528
Giải ba
20303
03682
Giải nhì
85470
Giải nhất
74938
Đặc Biệt
562668
03 19 28 38 38 38 59 68 62 63 70 77 75 82 82 84 99 92
Đầu đuôi
0: 3
1: 9
2: 8
3: 8 8 8
4:
5: 9
6: 8 2 3
7: 0 7 5
8: 2 2 4
9: 9 2

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/05/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/05/2020
Giải tám
93
Giải bảy
830
Giải sáu
0782
6341
9515
Giải năm
6514
Giải tư
97760
68876
18022
90915
17646
41917
25028
Giải ba
60761
45726
Giải nhì
06381
Giải nhất
42180
Đặc Biệt
143843
15 17 14 15 26 22 28 30 43 46 41 61 60 76 80 81 82 93
Đầu đuôi
0:
1: 5 7 4 5
2: 6 2 8
3: 0
4: 3 6 1
5:
6: 1 0
7: 6
8: 0 1 2
9: 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/05/2020

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/05/2020
Giải tám
92
Giải bảy
010
Giải sáu
3871
9185
5099
Giải năm
0282
Giải tư
71236
10163
37533
98249
64790
22898
21394
Giải ba
66819
79745
Giải nhì
28309
Giải nhất
71510
Đặc Biệt
090724
09 10 19 10 24 36 33 45 49 63 71 82 85 90 98 94 99 92
Đầu đuôi
0: 9
1: 0 9 0
2: 4
3: 6 3
4: 5 9
5:
6: 3
7: 1
8: 2 5
9: 0 8 4 9 2