Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/04/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/04/2019
Giải tám
91
Giải bảy
045
Giải sáu
0487
2748
0384
Giải năm
9001
Giải tư
13112
08047
78553
31896
80896
97479
25679
Giải ba
85565
55586
Giải nhì
56364
Giải nhất
68967
Đặc Biệt
381788
01 12 47 48 45 53 67 64 65 79 79 88 86 87 84 96 96 91
Đầu đuôi
0: 1
1: 2
2:
3:
4: 7 8 5
5: 3
6: 7 4 5
7: 9 9
8: 8 6 7 4
9: 6 6 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/04/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/04/2019
Giải tám
83
Giải bảy
736
Giải sáu
9183
4656
0588
Giải năm
5875
Giải tư
00561
26112
21335
59059
43600
87765
89776
Giải ba
01577
30989
Giải nhì
52163
Giải nhất
64399
Đặc Biệt
798011
00 11 12 35 36 59 56 63 61 65 77 76 75 89 83 88 83 99
Đầu đuôi
0: 0
1: 1 2
2:
3: 5 6
4:
5: 9 6
6: 3 1 5
7: 7 6 5
8: 9 3 8 3
9: 9

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 30/03/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 30/03/2019
Giải tám
60
Giải bảy
806
Giải sáu
3589
8670
9662
Giải năm
6265
Giải tư
80272
88394
38602
91731
18935
78968
63468
Giải ba
34522
50380
Giải nhì
13737
Giải nhất
36574
Đặc Biệt
655563
02 06 22 37 31 35 63 68 68 65 62 60 74 72 70 80 89 94
Đầu đuôi
0: 2 6
1:
2: 2
3: 7 1 5
4:
5:
6: 3 8 8 5 2 0
7: 4 2 0
8: 0 9
9: 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 23/03/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 23/03/2019
Giải tám
72
Giải bảy
008
Giải sáu
8256
6817
5787
Giải năm
6656
Giải tư
25026
42757
34323
22749
51245
39594
67521
Giải ba
23969
07887
Giải nhì
90349
Giải nhất
29030
Đặc Biệt
952227
08 17 27 26 23 21 30 49 49 45 57 56 56 69 72 87 87 94
Đầu đuôi
0: 8
1: 7
2: 7 6 3 1
3: 0
4: 9 9 5
5: 7 6 6
6: 9
7: 2
8: 7 7
9: 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/03/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/03/2019
Giải tám
42
Giải bảy
586
Giải sáu
5959
3435
2310
Giải năm
2262
Giải tư
16259
21239
48147
71834
67593
46425
14512
Giải ba
75219
14455
Giải nhì
52469
Giải nhất
15038
Đặc Biệt
045026
19 12 10 26 25 38 39 34 35 47 42 55 59 59 69 62 86 93
Đầu đuôi
0:
1: 9 2 0
2: 6 5
3: 8 9 4 5
4: 7 2
5: 5 9 9
6: 9 2
7:
8: 6
9: 3