Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 13/10/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 13/10/2018
Giải tám
85
Giải bảy
598
Giải sáu
6113
2882
8163
Giải năm
2027
Giải tư
31815
30505
00876
87991
65775
85923
68579
Giải ba
40046
45756
Giải nhì
34305
Giải nhất
95003
Đặc Biệt
980921
03 05 05 15 13 21 23 27 46 56 63 76 75 79 82 85 91 98
Đầu đuôi
0: 3 5 5
1: 5 3
2: 1 3 7
3:
4: 6
5: 6
6: 3
7: 6 5 9
8: 2 5
9: 1 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 06/10/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 06/10/2018
Giải tám
39
Giải bảy
670
Giải sáu
2371
7941
0614
Giải năm
1882
Giải tư
13161
37846
27529
83310
96670
45215
81144
Giải ba
33967
78519
Giải nhì
39357
Giải nhất
35282
Đặc Biệt
610090
19 10 15 14 29 39 46 44 41 57 67 61 70 71 70 82 82 90
Đầu đuôi
0:
1: 9 0 5 4
2: 9
3: 9
4: 6 4 1
5: 7
6: 7 1
7: 0 1 0
8: 2 2
9: 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 29/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 29/09/2018
Giải tám
64
Giải bảy
186
Giải sáu
3464
5540
6559
Giải năm
6334
Giải tư
57147
18076
21308
42301
45405
50609
64816
Giải ba
70669
75983
Giải nhì
94987
Giải nhất
57680
Đặc Biệt
287788
08 01 05 09 16 34 47 40 59 69 64 64 76 88 80 87 83 86
Đầu đuôi
0: 8 1 5 9
1: 6
2:
3: 4
4: 7 0
5: 9
6: 9 4 4
7: 6
8: 8 0 7 3 6
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 22/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 22/09/2018
Giải tám
64
Giải bảy
796
Giải sáu
9847
9995
1871
Giải năm
1759
Giải tư
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
Giải ba
24814
72117
Giải nhì
04245
Giải nhất
30047
Đặc Biệt
861942
04 14 17 12 20 28 36 42 47 45 47 59 64 64 77 71 95 96
Đầu đuôi
0: 4
1: 4 7 2
2: 0 8
3: 6
4: 2 7 5 7
5: 9
6: 4 4
7: 7 1
8:
9: 5 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/09/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/09/2018
Giải tám
34
Giải bảy
633
Giải sáu
8450
2870
7887
Giải năm
9511
Giải tư
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
Giải ba
69007
67639
Giải nhì
59373
Giải nhất
19028
Đặc Biệt
670398
07 05 04 11 28 22 39 37 32 33 34 47 50 73 70 89 87 98
Đầu đuôi
0: 7 5 4
1: 1
2: 8 2
3: 9 7 2 3 4
4: 7
5: 0
6:
7: 3 0
8: 9 7
9: 8