Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/02/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/02/2019
Giải tám
55
Giải bảy
510
Giải sáu
9326
4674
0543
Giải năm
1284
Giải tư
20703
93758
17088
87600
75977
80640
24426
Giải ba
92498
00127
Giải nhì
83416
Giải nhất
37194
Đặc Biệt
551906
06 03 00 16 10 27 26 26 40 43 58 55 77 74 88 84 94 98
Đầu đuôi
0: 6 3 0
1: 6 0
2: 7 6 6
3:
4: 0 3
5: 8 5
6:
7: 7 4
8: 8 4
9: 4 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/02/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/02/2019
Giải tám
67
Giải bảy
055
Giải sáu
1093
4706
2868
Giải năm
3529
Giải tư
45463
32330
11339
66957
56498
33358
53790
Giải ba
39601
76063
Giải nhì
74789
Giải nhất
58740
Đặc Biệt
895911
01 06 11 29 30 39 40 57 58 55 63 63 68 67 89 98 90 93
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 1
2: 9
3: 0 9
4: 0
5: 7 8 5
6: 3 3 8 7
7:
8: 9
9: 8 0 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/02/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/02/2019
Giải tám
57
Giải bảy
263
Giải sáu
5191
7096
7974
Giải năm
3543
Giải tư
68720
51092
17741
80752
94361
41005
30834
Giải ba
77929
58236
Giải nhì
46472
Giải nhất
14195
Đặc Biệt
306692
05 29 20 36 34 41 43 52 57 61 63 72 74 92 95 92 91 96
Đầu đuôi
0: 5
1:
2: 9 0
3: 6 4
4: 1 3
5: 2 7
6: 1 3
7: 2 4
8:
9: 2 5 2 1 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/01/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/01/2019
Giải tám
63
Giải bảy
401
Giải sáu
2590
5462
9676
Giải năm
4042
Giải tư
68318
39616
83910
07610
02277
33022
57298
Giải ba
88244
64699
Giải nhì
24808
Giải nhất
51307
Đặc Biệt
047921
07 08 01 18 16 10 10 21 22 44 42 62 63 77 76 99 98 90
Đầu đuôi
0: 7 8 1
1: 8 6 0 0
2: 1 2
3:
4: 4 2
5:
6: 2 3
7: 7 6
8:
9: 9 8 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/01/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/01/2019
Giải tám
08
Giải bảy
461
Giải sáu
2882
1551
5909
Giải năm
7832
Giải tư
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
Giải ba
28758
26604
Giải nhì
68417
Giải nhất
44533
Đặc Biệt
303014
04 03 02 06 09 08 14 17 33 32 58 51 51 68 61 82 97 90
Đầu đuôi
0: 4 3 2 6 9 8
1: 4 7
2:
3: 3 2
4:
5: 8 1 1
6: 8 1
7:
8: 2
9: 7 0