Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/04/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/04/2018
Giải tám
24
Giải bảy
049
Giải sáu
4120
8116
1400
Giải năm
3174
Giải tư
27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237
Giải ba
22062
65247
Giải nhì
29316
Giải nhất
41088
Đặc Biệt
127297
00 16 19 16 20 24 31 37 47 46 49 49 62 79 74 88 89 97
Đầu đuôi
0: 0
1: 6 9 6
2: 0 4
3: 1 7
4: 7 6 9 9
5:
6: 2
7: 9 4
8: 8 9
9: 7

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 14/04/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 14/04/2018
Giải tám
63
Giải bảy
313
Giải sáu
0495
5403
1384
Giải năm
0464
Giải tư
03815
62561
72528
21476
46258
33037
80125
Giải ba
43177
47950
Giải nhì
18908
Giải nhất
34133
Đặc Biệt
761317
08 03 17 15 13 28 25 33 37 50 58 61 64 63 77 76 84 95
Đầu đuôi
0: 8 3
1: 7 5 3
2: 8 5
3: 3 7
4:
5: 0 8
6: 1 4 3
7: 7 6
8: 4
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 07/04/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 07/04/2018
Giải tám
30
Giải bảy
916
Giải sáu
1868
1246
5612
Giải năm
8780
Giải tư
78775
23410
46264
53266
63390
85856
87380
Giải ba
56718
32519
Giải nhì
39189
Giải nhất
46316
Đặc Biệt
531762
16 18 19 10 12 16 30 46 56 62 64 66 68 75 89 80 80 90
Đầu đuôi
0:
1: 6 8 9 0 2 6
2:
3: 0
4: 6
5: 6
6: 2 4 6 8
7: 5
8: 9 0 0
9: 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 31/03/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 31/03/2018
Giải tám
01
Giải bảy
705
Giải sáu
4990
6739
4094
Giải năm
2722
Giải tư
22257
50619
48970
59802
56094
32248
25441
Giải ba
36377
32506
Giải nhì
60445
Giải nhất
15162
Đặc Biệt
647683
06 02 05 01 19 22 39 45 48 41 57 62 77 70 83 94 90 94
Đầu đuôi
0: 6 2 5 1
1: 9
2: 2
3: 9
4: 5 8 1
5: 7
6: 2
7: 7 0
8: 3
9: 4 0 4

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/03/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/03/2018
Giải tám
18
Giải bảy
226
Giải sáu
2881
1197
6579
Giải năm
1829
Giải tư
05595
60419
75620
32126
47218
81953
50870
Giải ba
27465
52086
Giải nhì
73037
Giải nhất
15517
Đặc Biệt
128612
12 17 19 18 18 20 26 29 26 37 53 65 70 79 86 81 95 97
Đầu đuôi
0:
1: 2 7 9 8 8
2: 0 6 9 6
3: 7
4:
5: 3
6: 5
7: 0 9
8: 6 1
9: 5 7