Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 15/12/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 15/12/2018
Giải tám
58
Giải bảy
950
Giải sáu
1654
0654
7030
Giải năm
0535
Giải tư
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
Giải ba
29342
73172
Giải nhì
80029
Giải nhất
11717
Đặc Biệt
340341
05 05 17 29 21 39 36 35 30 41 42 40 52 54 54 50 58 72
Đầu đuôi
0: 5 5
1: 7
2: 9 1
3: 9 6 5 0
4: 1 2 0
5: 2 4 4 0 8
6:
7: 2
8:
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 08/12/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 08/12/2018
Giải tám
68
Giải bảy
745
Giải sáu
1144
2647
4907
Giải năm
9284
Giải tư
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
Giải ba
34955
50685
Giải nhì
70721
Giải nhất
90284
Đặc Biệt
828126
07 07 15 26 21 27 24 22 49 44 47 45 55 68 78 84 85 84
Đầu đuôi
0: 7 7
1: 5
2: 6 1 7 4 2
3:
4: 9 4 7 5
5: 5
6: 8
7: 8
8: 4 5 4
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 01/12/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 01/12/2018
Giải tám
44
Giải bảy
923
Giải sáu
7307
2425
6254
Giải năm
4476
Giải tư
97750
91921
04617
67383
55622
49988
36901
Giải ba
68160
95541
Giải nhì
79389
Giải nhất
90523
Đặc Biệt
718658
01 07 17 23 21 22 25 23 41 44 58 50 54 60 76 89 83 88
Đầu đuôi
0: 1 7
1: 7
2: 3 1 2 5 3
3:
4: 1 4
5: 8 0 4
6: 0
7: 6
8: 9 3 8
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/11/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/11/2018
Giải tám
56
Giải bảy
480
Giải sáu
9709
5695
4177
Giải năm
2620
Giải tư
69336
16687
10152
90696
51483
45071
04732
Giải ba
70516
63947
Giải nhì
73944
Giải nhất
92581
Đặc Biệt
220250
09 16 20 36 32 44 47 50 52 56 71 77 81 87 83 80 96 95
Đầu đuôi
0: 9
1: 6
2: 0
3: 6 2
4: 4 7
5: 0 2 6
6:
7: 1 7
8: 1 7 3 0
9: 6 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 17/11/2018

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 17/11/2018
Giải tám
13
Giải bảy
191
Giải sáu
4459
3924
5303
Giải năm
0094
Giải tư
60785
62382
93086
85856
35049
82352
51128
Giải ba
61189
18082
Giải nhì
82081
Giải nhất
57366
Đặc Biệt
368908
08 03 13 28 24 49 56 52 59 66 81 89 82 85 82 86 94 91
Đầu đuôi
0: 8 3
1: 3
2: 8 4
3:
4: 9
5: 6 2 9
6: 6
7:
8: 1 9 2 5 2 6
9: 4 1