Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 16/11/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 16/11/2019
Giải tám
16
Giải bảy
390
Giải sáu
3656
3412
0200
Giải năm
4079
Giải tư
43690
77593
93142
88444
19771
70770
02241
Giải ba
71631
16414
Giải nhì
39724
Giải nhất
37797
Đặc Biệt
044287
00 14 12 16 24 31 42 44 41 56 71 70 79 87 97 90 93 90
Đầu đuôi
0: 0
1: 4 2 6
2: 4
3: 1
4: 2 4 1
5: 6
6:
7: 1 0 9
8: 7
9: 7 0 3 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 09/11/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 09/11/2019
Giải tám
93
Giải bảy
767
Giải sáu
7127
7753
4503
Giải năm
7296
Giải tư
78728
93286
75882
81350
95794
95098
44584
Giải ba
17492
46484
Giải nhì
84267
Giải nhất
73643
Đặc Biệt
719603
03 03 28 27 43 50 53 67 67 84 86 82 84 92 94 98 96 93
Đầu đuôi
0: 3 3
1:
2: 8 7
3:
4: 3
5: 0 3
6: 7 7
7:
8: 4 6 2 4
9: 2 4 8 6 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 02/11/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 02/11/2019
Giải tám
20
Giải bảy
991
Giải sáu
6279
5494
1746
Giải năm
6849
Giải tư
72470
62730
28192
09489
93577
43779
82365
Giải ba
36380
29095
Giải nhì
66437
Giải nhất
66452
Đặc Biệt
947208
08 20 37 30 49 46 52 65 70 77 79 79 80 89 95 92 94 91
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 0
3: 7 0
4: 9 6
5: 2
6: 5
7: 0 7 9 9
8: 0 9
9: 5 2 4 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 26/10/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 26/10/2019
Giải tám
25
Giải bảy
348
Giải sáu
7274
8225
7833
Giải năm
9825
Giải tư
15735
54847
94720
12914
96723
34982
48478
Giải ba
06746
67784
Giải nhì
84167
Giải nhất
06847
Đặc Biệt
185098
14 20 23 25 25 25 35 33 47 46 47 48 67 78 74 84 82 98
Đầu đuôi
0:
1: 4
2: 0 3 5 5 5
3: 5 3
4: 7 6 7 8
5:
6: 7
7: 8 4
8: 4 2
9: 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 19/10/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 19/10/2019
Giải tám
81
Giải bảy
415
Giải sáu
7207
1227
1877
Giải năm
5526
Giải tư
31318
34989
50128
00683
37920
70483
94811
Giải ba
97200
87087
Giải nhì
72935
Giải nhất
46886
Đặc Biệt
656772
00 07 18 11 15 28 20 26 27 35 72 77 86 87 89 83 83 81
Đầu đuôi
0: 0 7
1: 8 1 5
2: 8 0 6 7
3: 5
4:
5:
6:
7: 2 7
8: 6 7 9 3 3 1
9: