Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 25/06/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 25/06/2022
Giải tám
01
Giải bảy
130
Giải sáu
7535
8063
3491
Giải năm
2442
Giải tư
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
Giải ba
19442
56383
Giải nhì
01321
Giải nhất
43728
Đặc Biệt
854130
08 02 02 01 28 21 30 35 30 42 42 63 77 83 84 96 95 91
Đầu đuôi
0: 8 2 2 1
1:
2: 8 1
3: 0 5 0
4: 2 2
5:
6: 3
7: 7
8: 3 4
9: 6 5 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 18/06/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 18/06/2022
Giải tám
04
Giải bảy
360
Giải sáu
0396
3621
9798
Giải năm
6897
Giải tư
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
Giải ba
10363
00162
Giải nhì
44919
Giải nhất
10793
Đặc Biệt
343594
05 04 19 15 21 21 48 49 63 62 60 77 85 94 93 97 96 98
Đầu đuôi
0: 5 4
1: 9 5
2: 1 1
3:
4: 8 9
5:
6: 3 2 0
7: 7
8: 5
9: 4 3 7 6 8

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 11/06/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 11/06/2022
Giải tám
72
Giải bảy
064
Giải sáu
1951
0101
5315
Giải năm
3820
Giải tư
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
Giải ba
86932
85891
Giải nhì
43668
Giải nhất
44496
Đặc Biệt
479752
01 19 13 15 21 20 32 39 52 58 51 68 64 72 96 91 94 90
Đầu đuôi
0: 1
1: 9 3 5
2: 1 0
3: 2 9
4:
5: 2 8 1
6: 8 4
7: 2
8:
9: 6 1 4 0

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 04/06/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 04/06/2022
Giải tám
01
Giải bảy
706
Giải sáu
3379
8327
1356
Giải năm
7315
Giải tư
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
Giải ba
32826
40267
Giải nhì
73616
Giải nhất
68249
Đặc Biệt
894328
01 06 01 16 14 12 15 28 26 29 27 49 51 56 67 62 79 95
Đầu đuôi
0: 1 6 1
1: 6 4 2 5
2: 8 6 9 7
3:
4: 9
5: 1 6
6: 7 2
7: 9
8:
9: 5

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 28/05/2022

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 28/05/2022
Giải tám
62
Giải bảy
534
Giải sáu
0991
9645
4052
Giải năm
5979
Giải tư
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
Giải ba
72963
74291
Giải nhì
26783
Giải nhất
86417
Đặc Biệt
434925
01 02 17 25 23 34 45 59 52 63 65 65 62 79 83 81 91 91
Đầu đuôi
0: 1 2
1: 7
2: 5 3
3: 4
4: 5
5: 9 2
6: 3 5 5 2
7: 9
8: 3 1
9: 1 1