Xo so hau giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 21/09/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 21/09/2019
Giải tám
42
Giải bảy
410
Giải sáu
3263
5663
3537
Giải năm
4415
Giải tư
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
Giải ba
94641
89114
Giải nhì
88350
Giải nhất
48811
Đặc Biệt
722433
04 11 14 15 10 20 33 33 37 41 46 42 50 68 63 63 89 96
Đầu đuôi
0: 4
1: 1 4 5 0
2: 0
3: 3 3 7
4: 1 6 2
5: 0
6: 8 3 3
7:
8: 9
9: 6

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 14/09/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 14/09/2019
Giải tám
70
Giải bảy
622
Giải sáu
1121
7631
0078
Giải năm
2333
Giải tư
65142
26335
26749
09142
66319
15116
67388
Giải ba
93152
07775
Giải nhì
54186
Giải nhất
55761
Đặc Biệt
924661
19 16 21 22 35 33 31 42 49 42 52 61 61 75 78 70 86 88
Đầu đuôi
0:
1: 9 6
2: 1 2
3: 5 3 1
4: 2 9 2
5: 2
6: 1 1
7: 5 8 0
8: 6 8
9:

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 07/09/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 07/09/2019
Giải tám
63
Giải bảy
738
Giải sáu
5521
1966
7644
Giải năm
4170
Giải tư
77145
69384
64871
00447
37052
05137
79574
Giải ba
62051
09934
Giải nhì
69949
Giải nhất
91493
Đặc Biệt
362839
21 39 34 37 38 49 45 47 44 51 52 66 63 71 74 70 84 93
Đầu đuôi
0:
1:
2: 1
3: 9 4 7 8
4: 9 5 7 4
5: 1 2
6: 6 3
7: 1 4 0
8: 4
9: 3

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 31/08/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 31/08/2019
Giải tám
62
Giải bảy
511
Giải sáu
1824
3835
0208
Giải năm
1991
Giải tư
46260
17317
62880
54086
83758
27381
93116
Giải ba
25048
00990
Giải nhì
26894
Giải nhất
08539
Đặc Biệt
753378
08 17 16 11 24 39 35 48 58 60 62 78 80 86 81 94 90 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 7 6 1
2: 4
3: 9 5
4: 8
5: 8
6: 0 2
7: 8
8: 0 6 1
9: 4 0 1

Kết quả xổ số Hậu Giang Mở thưởng ngày 24/08/2019

Thứ bảy Xổ số Hậu Giang Ngày 24/08/2019
Giải tám
21
Giải bảy
250
Giải sáu
1062
5208
6504
Giải năm
2361
Giải tư
52391
43280
89717
00843
46144
59892
10918
Giải ba
57219
46877
Giải nhì
53274
Giải nhất
18324
Đặc Biệt
258596
08 04 19 17 18 24 21 43 44 50 61 62 74 77 80 96 91 92
Đầu đuôi
0: 8 4
1: 9 7 8
2: 4 1
3:
4: 3 4
5: 0
6: 1 2
7: 4 7
8: 0
9: 6 1 2