Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/11/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/11/2019
Giải tám
05
Giải bảy
358
Giải sáu
2788
5722
4328
Giải năm
7748
Giải tư
86942
91297
31297
30952
69584
01639
08118
Giải ba
45267
48671
Giải nhì
76185
Giải nhất
68601
Đặc Biệt
027660
01 05 18 22 28 39 42 48 52 58 60 67 71 85 84 88 97 97
Đầu đuôi
0: 1 5
1: 8
2: 2 8
3: 9
4: 2 8
5: 2 8
6: 0 7
7: 1
8: 5 4 8
9: 7 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/11/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/11/2019
Giải tám
52
Giải bảy
883
Giải sáu
6901
5691
0875
Giải năm
9349
Giải tư
21488
38774
78798
88343
35482
81217
85282
Giải ba
23156
83345
Giải nhì
11505
Giải nhất
03895
Đặc Biệt
854487
05 01 17 45 43 49 56 52 74 75 87 88 82 82 83 95 98 91
Đầu đuôi
0: 5 1
1: 7
2:
3:
4: 5 3 9
5: 6 2
6:
7: 4 5
8: 7 8 2 2 3
9: 5 8 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/11/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/11/2019
Giải tám
84
Giải bảy
304
Giải sáu
1380
1651
5879
Giải năm
0493
Giải tư
14892
97330
69522
45581
39393
19336
61637
Giải ba
29635
66811
Giải nhì
45690
Giải nhất
93557
Đặc Biệt
259470
04 11 22 35 30 36 37 57 51 70 79 81 80 84 90 92 93 93
Đầu đuôi
0: 4
1: 1
2: 2
3: 5 0 6 7
4:
5: 7 1
6:
7: 0 9
8: 1 0 4
9: 0 2 3 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/11/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/11/2019
Giải tám
98
Giải bảy
265
Giải sáu
1482
1318
5479
Giải năm
8215
Giải tư
11737
78948
80117
87079
53166
72333
12224
Giải ba
06725
35777
Giải nhì
58370
Giải nhất
23338
Đặc Biệt
633083
17 15 18 25 24 38 37 33 48 66 65 70 77 79 79 83 82 98
Đầu đuôi
0:
1: 7 5 8
2: 5 4
3: 8 7 3
4: 8
5:
6: 6 5
7: 0 7 9 9
8: 3 2
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/11/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/11/2019
Giải tám
63
Giải bảy
885
Giải sáu
5381
3280
9021
Giải năm
7139
Giải tư
08350
28885
56912
97483
26405
39830
73000
Giải ba
90125
80779
Giải nhì
71557
Giải nhất
17817
Đặc Biệt
873156
05 00 17 12 25 21 30 39 56 57 50 63 79 85 83 81 80 85
Đầu đuôi
0: 5 0
1: 7 2
2: 5 1
3: 0 9
4:
5: 6 7 0
6: 3
7: 9
8: 5 3 1 0 5
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/11/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/11/2019
Giải tám
65
Giải bảy
350
Giải sáu
8577
2606
4074
Giải năm
5499
Giải tư
40822
66525
64033
00709
99305
32880
68640
Giải ba
20364
76047
Giải nhì
57513
Giải nhất
62966
Đặc Biệt
899602
02 09 05 06 13 22 25 33 47 40 50 66 64 65 77 74 80 99
Đầu đuôi
0: 2 9 5 6
1: 3
2: 2 5
3: 3
4: 7 0
5: 0
6: 6 4 5
7: 7 4
8: 0
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/10/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/10/2019
Giải tám
59
Giải bảy
283
Giải sáu
0117
7855
8253
Giải năm
8684
Giải tư
06343
70740
89577
07638
86519
88989
80576
Giải ba
07517
97842
Giải nhì
69952
Giải nhất
12141
Đặc Biệt
553961
17 19 17 38 41 42 43 40 52 55 53 59 61 77 76 89 84 83
Đầu đuôi
0:
1: 7 9 7
2:
3: 8
4: 1 2 3 0
5: 2 5 3 9
6: 1
7: 7 6
8: 9 4 3
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/10/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/10/2019
Giải tám
77
Giải bảy
176
Giải sáu
2514
1665
9336
Giải năm
5636
Giải tư
29160
27337
74745
07432
99163
85817
36084
Giải ba
52899
35681
Giải nhì
60978
Giải nhất
71913
Đặc Biệt
618497
13 17 14 37 32 36 36 45 60 63 65 78 76 77 81 84 97 99
Đầu đuôi
0:
1: 3 7 4
2:
3: 7 2 6 6
4: 5
5:
6: 0 3 5
7: 8 6 7
8: 1 4
9: 7 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/10/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/10/2019
Giải tám
87
Giải bảy
500
Giải sáu
8055
5235
0491
Giải năm
8264
Giải tư
74434
66300
35860
88822
14686
16940
55448
Giải ba
31341
85979
Giải nhì
06287
Giải nhất
51070
Đặc Biệt
794935
00 00 22 35 34 35 41 40 48 55 60 64 70 79 87 86 87 91
Đầu đuôi
0: 0 0
1:
2: 2
3: 5 4 5
4: 1 0 8
5: 5
6: 0 4
7: 0 9
8: 7 6 7
9: 1