Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 16/12/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 16/12/2018
Giải tám
86
Giải bảy
729
Giải sáu
5515
9270
7526
Giải năm
9852
Giải tư
32711
38064
92774
23131
20733
89616
32729
Giải ba
57939
04183
Giải nhì
83243
Giải nhất
48067
Đặc Biệt
441145
11 16 15 29 26 29 39 31 33 45 43 52 67 64 74 70 83 86
Đầu đuôi
0:
1: 1 6 5
2: 9 6 9
3: 9 1 3
4: 5 3
5: 2
6: 7 4
7: 4 0
8: 3 6
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/12/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/12/2018
Giải tám
51
Giải bảy
888
Giải sáu
3471
3650
6392
Giải năm
1628
Giải tư
76162
03098
40288
81533
11624
37117
89873
Giải ba
17479
94421
Giải nhì
87444
Giải nhất
27885
Đặc Biệt
295715
15 17 21 24 28 33 44 50 51 62 79 73 71 85 88 88 98 92
Đầu đuôi
0:
1: 5 7
2: 1 4 8
3: 3
4: 4
5: 0 1
6: 2
7: 9 3 1
8: 5 8 8
9: 8 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 09/12/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 09/12/2018
Giải tám
35
Giải bảy
429
Giải sáu
7470
1271
1431
Giải năm
1650
Giải tư
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
Giải ba
46818
84527
Giải nhì
83486
Giải nhất
70687
Đặc Biệt
804898
18 11 19 27 24 29 34 31 35 55 50 61 79 70 71 87 86 98
Đầu đuôi
0:
1: 8 1 9
2: 7 4 9
3: 4 1 5
4:
5: 5 0
6: 1
7: 9 0 1
8: 7 6
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/12/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/12/2018
Giải tám
05
Giải bảy
410
Giải sáu
6741
9113
3739
Giải năm
9849
Giải tư
05619
65977
91286
51467
88115
77103
45997
Giải ba
99219
35944
Giải nhì
78446
Giải nhất
30534
Đặc Biệt
659790
03 05 19 19 15 13 10 34 39 46 44 49 41 67 77 86 90 97
Đầu đuôi
0: 3 5
1: 9 9 5 3 0
2:
3: 4 9
4: 6 4 9 1
5:
6: 7
7: 7
8: 6
9: 0 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/12/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/12/2018
Giải tám
14
Giải bảy
636
Giải sáu
8547
1863
8458
Giải năm
2490
Giải tư
01517
53058
64207
35885
79325
04750
50531
Giải ba
07462
59260
Giải nhì
76209
Giải nhất
96604
Đặc Biệt
164627
04 09 07 17 14 27 25 31 36 47 58 50 58 62 60 63 85 90
Đầu đuôi
0: 4 9 7
1: 7 4
2: 7 5
3: 1 6
4: 7
5: 8 0 8
6: 2 0 3
7:
8: 5
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/11/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/11/2018
Giải tám
09
Giải bảy
321
Giải sáu
9375
3532
9588
Giải năm
6973
Giải tư
62338
77724
58312
22241
04185
29483
22229
Giải ba
73176
04781
Giải nhì
66482
Giải nhất
19156
Đặc Biệt
405331
09 12 24 29 21 31 38 32 41 56 76 73 75 82 81 85 83 88
Đầu đuôi
0: 9
1: 2
2: 4 9 1
3: 1 8 2
4: 1
5: 6
6:
7: 6 3 5
8: 2 1 5 3 8
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/11/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/11/2018
Giải tám
45
Giải bảy
652
Giải sáu
6612
9762
4938
Giải năm
0496
Giải tư
46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
Giải ba
60317
19505
Giải nhì
04879
Giải nhất
98424
Đặc Biệt
085124
05 07 17 11 12 12 24 24 21 38 44 43 45 54 52 62 79 96
Đầu đuôi
0: 5 7
1: 7 1 2 2
2: 4 4 1
3: 8
4: 4 3 5
5: 4 2
6: 2
7: 9
8:
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/11/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/11/2018
Giải tám
56
Giải bảy
374
Giải sáu
2548
1892
6080
Giải năm
2911
Giải tư
38432
89327
85524
74949
19881
48981
89308
Giải ba
50854
34001
Giải nhì
31033
Giải nhất
00807
Đặc Biệt
185011
07 01 08 11 11 27 24 33 32 49 48 54 56 74 81 81 80 92
Đầu đuôi
0: 7 1 8
1: 1 1
2: 7 4
3: 3 2
4: 9 8
5: 4 6
6:
7: 4
8: 1 1 0
9: 2