Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/10/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/10/2022
Giải tám
72
Giải bảy
483
Giải sáu
6392
2971
8310
Giải năm
0975
Giải tư
32405
55858
25315
79189
47012
27193
87999
Giải ba
36897
21164
Giải nhì
88510
Giải nhất
17042
Đặc Biệt
992630
05 10 15 12 10 30 42 58 64 75 71 72 89 83 97 93 99 92
Đầu đuôi
0: 5
1: 0 5 2 0
2:
3: 0
4: 2
5: 8
6: 4
7: 5 1 2
8: 9 3
9: 7 3 9 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/10/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/10/2022
Giải tám
63
Giải bảy
887
Giải sáu
8381
7275
4217
Giải năm
7840
Giải tư
72968
92352
57442
89805
86137
90680
95519
Giải ba
24170
19368
Giải nhì
84681
Giải nhất
48153
Đặc Biệt
580058
05 19 17 37 42 40 58 53 52 68 68 63 70 75 81 80 81 87
Đầu đuôi
0: 5
1: 9 7
2:
3: 7
4: 2 0
5: 8 3 2
6: 8 8 3
7: 0 5
8: 1 0 1 7
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/09/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/09/2022
Giải tám
04
Giải bảy
474
Giải sáu
1506
2365
5686
Giải năm
4808
Giải tư
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
Giải ba
95990
34588
Giải nhì
09558
Giải nhất
66111
Đặc Biệt
834582
02 08 06 04 11 18 22 58 50 50 54 65 74 82 88 86 90 94
Đầu đuôi
0: 2 8 6 4
1: 1 8
2: 2
3:
4:
5: 8 0 0 4
6: 5
7: 4
8: 2 8 6
9: 0 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/09/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/09/2022
Giải tám
33
Giải bảy
623
Giải sáu
3990
1315
5153
Giải năm
1438
Giải tư
56600
45401
28715
41190
09214
52555
44308
Giải ba
86667
85752
Giải nhì
58598
Giải nhất
90891
Đặc Biệt
793624
00 01 08 15 14 15 24 23 38 33 52 55 53 67 91 98 90 90
Đầu đuôi
0: 0 1 8
1: 5 4 5
2: 4 3
3: 8 3
4:
5: 2 5 3
6: 7
7:
8:
9: 1 8 0 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/09/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/09/2022
Giải tám
13
Giải bảy
050
Giải sáu
5583
4543
1815
Giải năm
2008
Giải tư
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
Giải ba
42910
19274
Giải nhì
13231
Giải nhất
34843
Đặc Biệt
984745
08 10 11 15 13 31 35 45 43 48 48 43 50 67 74 72 83 99
Đầu đuôi
0: 8
1: 0 1 5 3
2:
3: 1 5
4: 5 3 8 8 3
5: 0
6: 7
7: 4 2
8: 3
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/09/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/09/2022
Giải tám
09
Giải bảy
856
Giải sáu
7989
1248
2376
Giải năm
0228
Giải tư
50127
28746
51379
10643
71587
83894
61033
Giải ba
57347
73302
Giải nhì
56018
Giải nhất
74090
Đặc Biệt
507708
08 02 09 18 27 28 33 47 46 43 48 56 79 76 87 89 90 94
Đầu đuôi
0: 8 2 9
1: 8
2: 7 8
3: 3
4: 7 6 3 8
5: 6
6:
7: 9 6
8: 7 9
9: 0 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/09/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/09/2022
Giải tám
37
Giải bảy
424
Giải sáu
9840
1306
0461
Giải năm
9293
Giải tư
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
Giải ba
97840
33500
Giải nhì
39669
Giải nhất
66832
Đặc Biệt
264790
00 00 03 08 06 11 25 24 32 37 40 45 40 69 61 80 90 93
Đầu đuôi
0: 0 0 3 8 6
1: 1
2: 5 4
3: 2 7
4: 0 5 0
5:
6: 9 1
7:
8: 0
9: 0 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/09/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/09/2022
Giải tám
98
Giải bảy
525
Giải sáu
6174
3306
5913
Giải năm
2491
Giải tư
62108
05006
07574
97902
08396
12906
50616
Giải ba
12968
09384
Giải nhì
69121
Giải nhất
40530
Đặc Biệt
906362
08 06 02 06 06 16 13 21 25 30 62 68 74 74 84 96 91 98
Đầu đuôi
0: 8 6 2 6 6
1: 6 3
2: 1 5
3: 0
4:
5:
6: 2 8
7: 4 4
8: 4
9: 6 1 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/09/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/09/2022
Giải tám
58
Giải bảy
503
Giải sáu
2538
3960
8038
Giải năm
4766
Giải tư
33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
Giải ba
20690
62162
Giải nhì
02908
Giải nhất
32912
Đặc Biệt
867239
08 09 08 03 12 25 39 38 38 50 54 55 58 62 66 60 90 97
Đầu đuôi
0: 8 9 8 3
1: 2
2: 5
3: 9 8 8
4:
5: 0 4 5 8
6: 2 6 0
7:
8:
9: 0 7