Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 02/12/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 02/12/2020
Giải tám
04
Giải bảy
052
Giải sáu
1148
4603
8250
Giải năm
7663
Giải tư
66639
26986
24339
26222
77952
73742
23662
Giải ba
36196
59279
Giải nhì
86465
Giải nhất
08240
Đặc Biệt
597765
03 04 22 39 39 40 42 48 52 50 52 65 65 62 63 79 86 96
Đầu đuôi
0: 3 4
1:
2: 2
3: 9 9
4: 0 2 8
5: 2 0 2
6: 5 5 2 3
7: 9
8: 6
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/11/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/11/2020
Giải tám
93
Giải bảy
702
Giải sáu
0347
6214
3594
Giải năm
0931
Giải tư
56140
53668
81633
31425
47941
73124
33807
Giải ba
43220
89692
Giải nhì
72228
Giải nhất
46636
Đặc Biệt
906148
07 02 14 28 20 25 24 36 33 31 48 40 41 47 68 92 94 93
Đầu đuôi
0: 7 2
1: 4
2: 8 0 5 4
3: 6 3 1
4: 8 0 1 7
5:
6: 8
7:
8:
9: 2 4 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/11/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/11/2020
Giải tám
20
Giải bảy
108
Giải sáu
3232
3985
0927
Giải năm
6683
Giải tư
36613
78039
99430
49271
99110
98802
48868
Giải ba
21021
66098
Giải nhì
19045
Giải nhất
66774
Đặc Biệt
075944
02 08 13 10 21 27 20 39 30 32 44 45 68 74 71 83 85 98
Đầu đuôi
0: 2 8
1: 3 0
2: 1 7 0
3: 9 0 2
4: 4 5
5:
6: 8
7: 4 1
8: 3 5
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/11/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/11/2020
Giải tám
40
Giải bảy
733
Giải sáu
5461
1285
2302
Giải năm
1015
Giải tư
57873
32593
22687
72958
81614
19363
04573
Giải ba
77613
12380
Giải nhì
61864
Giải nhất
95436
Đặc Biệt
614700
00 02 13 14 15 36 33 40 58 64 63 61 73 73 80 87 85 93
Đầu đuôi
0: 0 2
1: 3 4 5
2:
3: 6 3
4: 0
5: 8
6: 4 3 1
7: 3 3
8: 0 7 5
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/11/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/11/2020
Giải tám
39
Giải bảy
350
Giải sáu
2567
7492
6304
Giải năm
1582
Giải tư
26770
09455
43726
22778
68698
39811
32337
Giải ba
93125
01579
Giải nhì
28155
Giải nhất
35077
Đặc Biệt
100998
04 11 25 26 37 39 55 55 50 67 77 79 70 78 82 98 98 92
Đầu đuôi
0: 4
1: 1
2: 5 6
3: 7 9
4:
5: 5 5 0
6: 7
7: 7 9 0 8
8: 2
9: 8 8 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/11/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/11/2020
Giải tám
21
Giải bảy
183
Giải sáu
6046
2822
7661
Giải năm
9167
Giải tư
17888
21764
37989
93420
02810
52289
68662
Giải ba
77887
10044
Giải nhì
59907
Giải nhất
25805
Đặc Biệt
690232
05 07 10 20 22 21 32 44 46 64 62 67 61 87 88 89 89 83
Đầu đuôi
0: 5 7
1: 0
2: 0 2 1
3: 2
4: 4 6
5:
6: 4 2 7 1
7:
8: 7 8 9 9 3
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/11/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/11/2020
Giải tám
45
Giải bảy
293
Giải sáu
9602
7607
8658
Giải năm
6983
Giải tư
55549
57619
92420
78171
92617
41020
88036
Giải ba
75059
20466
Giải nhì
27474
Giải nhất
14707
Đặc Biệt
182711
07 02 07 11 19 17 20 20 36 49 45 59 58 66 74 71 83 93
Đầu đuôi
0: 7 2 7
1: 1 9 7
2: 0 0
3: 6
4: 9 5
5: 9 8
6: 6
7: 4 1
8: 3
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/11/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/11/2020
Giải tám
14
Giải bảy
845
Giải sáu
3651
6279
7543
Giải năm
9375
Giải tư
51210
05833
37159
43303
78609
62172
26212
Giải ba
28118
28014
Giải nhì
38321
Giải nhất
38276
Đặc Biệt
721099
03 09 18 14 10 12 14 21 33 43 45 59 51 76 72 75 79 99
Đầu đuôi
0: 3 9
1: 8 4 0 2 4
2: 1
3: 3
4: 3 5
5: 9 1
6:
7: 6 2 5 9
8:
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/11/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/11/2020
Giải tám
31
Giải bảy
435
Giải sáu
9539
0411
9259
Giải năm
4403
Giải tư
18812
28830
76873
29864
20921
87058
13275
Giải ba
85447
37220
Giải nhì
22032
Giải nhất
41539
Đặc Biệt
937690
03 12 11 20 21 39 32 30 39 35 31 47 58 59 64 73 75 90
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 1
2: 0 1
3: 9 2 0 9 5 1
4: 7
5: 8 9
6: 4
7: 3 5
8:
9: 0