Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/03/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/03/2020
Giải tám
12
Giải bảy
148
Giải sáu
7333
3704
5382
Giải năm
1331
Giải tư
66893
81863
70253
02359
13759
31973
09708
Giải ba
53371
83935
Giải nhì
12641
Giải nhất
46260
Đặc Biệt
048372
08 04 12 35 31 33 41 48 53 59 59 60 63 72 71 73 82 93
Đầu đuôi
0: 8 4
1: 2
2:
3: 5 1 3
4: 1 8
5: 3 9 9
6: 0 3
7: 2 1 3
8: 2
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/03/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/03/2020
Giải tám
12
Giải bảy
498
Giải sáu
3657
1962
3199
Giải năm
2711
Giải tư
43372
65453
23596
82719
55772
27912
53996
Giải ba
14722
16989
Giải nhì
20953
Giải nhất
53271
Đặc Biệt
856476
19 12 11 12 22 53 53 57 62 76 71 72 72 89 96 96 99 98
Đầu đuôi
0:
1: 9 2 1 2
2: 2
3:
4:
5: 3 3 7
6: 2
7: 6 1 2 2
8: 9
9: 6 6 9 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/03/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/03/2020
Giải tám
30
Giải bảy
674
Giải sáu
1632
0505
6074
Giải năm
2346
Giải tư
50208
75099
90196
23962
00420
36249
24823
Giải ba
77633
83456
Giải nhì
11168
Giải nhất
74934
Đặc Biệt
724248
08 05 20 23 34 33 32 30 48 49 46 56 68 62 74 74 99 96
Đầu đuôi
0: 8 5
1:
2: 0 3
3: 4 3 2 0
4: 8 9 6
5: 6
6: 8 2
7: 4 4
8:
9: 9 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/03/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/03/2020
Giải tám
42
Giải bảy
264
Giải sáu
1921
2809
2709
Giải năm
7581
Giải tư
82015
73127
86369
65094
26304
88505
87110
Giải ba
68231
22079
Giải nhì
58677
Giải nhất
77197
Đặc Biệt
351676
04 05 09 09 15 10 27 21 31 42 69 64 76 77 79 81 97 94
Đầu đuôi
0: 4 5 9 9
1: 5 0
2: 7 1
3: 1
4: 2
5:
6: 9 4
7: 6 7 9
8: 1
9: 7 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/03/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/03/2020
Giải tám
17
Giải bảy
716
Giải sáu
1283
0805
4797
Giải năm
5323
Giải tư
42703
58230
41024
76249
05318
07901
88088
Giải ba
80290
17465
Giải nhì
57918
Giải nhất
13259
Đặc Biệt
822730
03 01 05 18 18 16 17 24 23 30 30 49 59 65 88 83 90 97
Đầu đuôi
0: 3 1 5
1: 8 8 6 7
2: 4 3
3: 0 0
4: 9
5: 9
6: 5
7:
8: 8 3
9: 0 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/03/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/03/2020
Giải tám
42
Giải bảy
096
Giải sáu
9395
3830
7036
Giải năm
1627
Giải tư
39241
78944
82071
78186
66492
60516
67355
Giải ba
60087
15316
Giải nhì
00546
Giải nhất
69619
Đặc Biệt
927785
19 16 16 27 30 36 46 41 44 42 55 71 85 87 86 92 95 96
Đầu đuôi
0:
1: 9 6 6
2: 7
3: 0 6
4: 6 1 4 2
5: 5
6:
7: 1
8: 5 7 6
9: 2 5 6