Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/06/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/06/2018
Giải tám
03
Giải bảy
489
Giải sáu
9091
9569
9958
Giải năm
9512
Giải tư
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
Giải ba
63215
87976
Giải nhì
65836
Giải nhất
99065
Đặc Biệt
505229
03 15 11 12 29 27 36 49 59 58 65 66 69 76 79 89 99 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 5 1 2
2: 9 7
3: 6
4: 9
5: 9 8
6: 5 6 9
7: 6 9
8: 9
9: 9 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/06/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/06/2018
Giải tám
51
Giải bảy
703
Giải sáu
0953
8956
6277
Giải năm
8140
Giải tư
62036
57749
29141
70924
18168
14565
32234
Giải ba
33335
89360
Giải nhì
48034
Giải nhất
59088
Đặc Biệt
934400
00 03 24 34 35 36 34 49 41 40 53 56 51 60 68 65 77 88
Đầu đuôi
0: 0 3
1:
2: 4
3: 4 5 6 4
4: 9 1 0
5: 3 6 1
6: 0 8 5
7: 7
8: 8
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/06/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/06/2018
Giải tám
59
Giải bảy
304
Giải sáu
0903
2813
0668
Giải năm
0407
Giải tư
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
Giải ba
68519
98865
Giải nhì
44789
Giải nhất
72397
Đặc Biệt
316267
09 07 03 04 19 13 13 25 33 59 67 65 68 74 89 87 89 97
Đầu đuôi
0: 9 7 3 4
1: 9 3 3
2: 5
3: 3
4:
5: 9
6: 7 5 8
7: 4
8: 9 7 9
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/06/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/06/2018
Giải tám
35
Giải bảy
666
Giải sáu
5749
3943
6891
Giải năm
0264
Giải tư
26248
98789
38084
16036
65898
28826
71449
Giải ba
06037
94183
Giải nhì
08383
Giải nhất
69227
Đặc Biệt
773421
21 27 26 37 36 35 48 49 49 43 64 66 83 83 89 84 98 91
Đầu đuôi
0:
1:
2: 1 7 6
3: 7 6 5
4: 8 9 9 3
5:
6: 4 6
7:
8: 3 3 9 4
9: 8 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/06/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/06/2018
Giải tám
67
Giải bảy
708
Giải sáu
6948
7222
7532
Giải năm
4629
Giải tư
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
Giải ba
49920
79931
Giải nhì
69623
Giải nhất
88711
Đặc Biệt
874191
08 11 13 15 11 23 20 24 23 29 22 31 37 32 48 67 91 95
Đầu đuôi
0: 8
1: 1 3 5 1
2: 3 0 4 3 9 2
3: 1 7 2
4: 8
5:
6: 7
7:
8:
9: 1 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/06/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/06/2018
Giải tám
26
Giải bảy
207
Giải sáu
3539
8885
5122
Giải năm
7693
Giải tư
92199
39866
37819
37135
83906
06548
15655
Giải ba
83364
85382
Giải nhì
51735
Giải nhất
41885
Đặc Biệt
982615
06 07 15 19 22 26 35 35 39 48 55 64 66 85 82 85 99 93
Đầu đuôi
0: 6 7
1: 5 9
2: 2 6
3: 5 5 9
4: 8
5: 5
6: 4 6
7:
8: 5 2 5
9: 9 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/05/2018
Giải tám
98
Giải bảy
397
Giải sáu
3395
5604
2700
Giải năm
6611
Giải tư
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
Giải ba
36095
95877
Giải nhì
76082
Giải nhất
80767
Đặc Biệt
569760
05 04 00 18 10 11 25 60 67 61 77 77 82 84 95 95 97 98
Đầu đuôi
0: 5 4 0
1: 8 0 1
2: 5
3:
4:
5:
6: 0 7 1
7: 7 7
8: 2 4
9: 5 5 7 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/05/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/05/2018
Giải tám
84
Giải bảy
189
Giải sáu
0508
0168
4301
Giải năm
0918
Giải tư
31922
36246
71574
74324
08270
36661
14529
Giải ba
35486
73641
Giải nhì
94390
Giải nhất
56187
Đặc Biệt
858159
08 01 18 22 24 29 41 46 59 61 68 74 70 87 86 89 84 90
Đầu đuôi
0: 8 1
1: 8
2: 2 4 9
3:
4: 1 6
5: 9
6: 1 8
7: 4 0
8: 7 6 9 4
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/05/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/05/2018
Giải tám
62
Giải bảy
775
Giải sáu
3033
2020
8559
Giải năm
9027
Giải tư
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
Giải ba
58526
19019
Giải nhì
99714
Giải nhất
47985
Đặc Biệt
840585
09 14 19 26 21 21 27 20 37 33 57 59 62 75 74 75 85 85
Đầu đuôi
0: 9
1: 4 9
2: 6 1 1 7 0
3: 7 3
4:
5: 7 9
6: 2
7: 5 4 5
8: 5 5
9: