Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/10/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/10/2018
Giải tám
14
Giải bảy
836
Giải sáu
7226
8801
3476
Giải năm
8807
Giải tư
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
Giải ba
65984
61365
Giải nhì
90663
Giải nhất
44985
Đặc Biệt
848248
07 01 15 14 20 26 36 48 56 63 65 70 76 85 84 90 92 94
Đầu đuôi
0: 7 1
1: 5 4
2: 0 6
3: 6
4: 8
5: 6
6: 3 5
7: 0 6
8: 5 4
9: 0 2 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/10/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/10/2018
Giải tám
20
Giải bảy
749
Giải sáu
5227
5041
8306
Giải năm
1948
Giải tư
80584
18546
47965
49402
02680
68592
12705
Giải ba
96481
38197
Giải nhì
34394
Giải nhất
80079
Đặc Biệt
913289
02 05 06 27 20 46 48 41 49 65 79 89 81 84 80 94 97 92
Đầu đuôi
0: 2 5 6
1:
2: 7 0
3:
4: 6 8 1 9
5:
6: 5
7: 9
8: 9 1 4 0
9: 4 7 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/10/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/10/2018
Giải tám
41
Giải bảy
282
Giải sáu
7128
8475
3809
Giải năm
9862
Giải tư
21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
Giải ba
23372
79235
Giải nhì
33714
Giải nhất
99019
Đặc Biệt
513166
05 09 19 14 24 25 28 28 35 37 44 41 66 62 72 75 86 82
Đầu đuôi
0: 5 9
1: 9 4
2: 4 5 8 8
3: 5 7
4: 4 1
5:
6: 6 2
7: 2 5
8: 6 2
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/10/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/10/2018
Giải tám
52
Giải bảy
967
Giải sáu
1429
1507
7195
Giải năm
7787
Giải tư
33397
42592
43421
33520
51180
45504
87649
Giải ba
67937
87860
Giải nhì
20461
Giải nhất
76857
Đặc Biệt
968722
04 07 22 21 20 29 37 49 57 52 61 60 67 80 87 97 92 95
Đầu đuôi
0: 4 7
1:
2: 2 1 0 9
3: 7
4: 9
5: 7 2
6: 1 0 7
7:
8: 0 7
9: 7 2 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/09/2018
Giải tám
47
Giải bảy
206
Giải sáu
7772
7273
7834
Giải năm
5344
Giải tư
67225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
Giải ba
67632
57686
Giải nhì
81847
Giải nhất
51958
Đặc Biệt
687546
07 06 25 22 32 34 46 47 44 47 58 51 62 69 72 73 86 80
Đầu đuôi
0: 7 6
1:
2: 5 2
3: 2 4
4: 6 7 4 7
5: 8 1
6: 2 9
7: 2 3
8: 6 0
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/09/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/09/2018
Giải tám
74
Giải bảy
690
Giải sáu
3196
2135
8755
Giải năm
1843
Giải tư
70066
41136
37473
59570
95849
02104
65247
Giải ba
79849
00465
Giải nhì
52088
Giải nhất
95189
Đặc Biệt
345927
04 27 36 35 49 49 47 43 55 65 66 73 70 74 89 88 96 90
Đầu đuôi
0: 4
1:
2: 7
3: 6 5
4: 9 9 7 3
5: 5
6: 5 6
7: 3 0 4
8: 9 8
9: 6 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/09/2018
Giải tám
34
Giải bảy
842
Giải sáu
4935
7068
5043
Giải năm
4503
Giải tư
60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
Giải ba
22016
60821
Giải nhì
78815
Giải nhất
84275
Đặc Biệt
111447
01 03 15 16 10 21 22 32 35 34 47 46 43 42 63 68 75 99
Đầu đuôi
0: 1 3
1: 5 6 0
2: 1 2
3: 2 5 4
4: 7 6 3 2
5:
6: 3 8
7: 5
8:
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/09/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/09/2018
Giải tám
67
Giải bảy
614
Giải sáu
9154
2461
0896
Giải năm
4270
Giải tư
47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
Giải ba
71590
10643
Giải nhì
38599
Giải nhất
62081
Đặc Biệt
595568
07 09 14 21 43 44 54 68 61 67 72 72 70 81 99 90 97 96
Đầu đuôi
0: 7 9
1: 4
2: 1
3:
4: 3 4
5: 4
6: 8 1 7
7: 2 2 0
8: 1
9: 9 0 7 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 16/09/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 16/09/2018
Giải tám
80
Giải bảy
337
Giải sáu
9246
9602
5138
Giải năm
4766
Giải tư
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
Giải ba
19511
72536
Giải nhì
88354
Giải nhất
30554
Đặc Biệt
763043
02 11 11 36 36 38 37 43 47 46 54 54 60 66 75 89 83 80
Đầu đuôi
0: 2
1: 1 1
2:
3: 6 6 8 7
4: 3 7 6
5: 4 4
6: 0 6
7: 5
8: 9 3 0
9: