Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/02/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/02/2018
Giải tám
55
Giải bảy
418
Giải sáu
8036
3061
5398
Giải năm
2283
Giải tư
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
Giải ba
55845
71990
Giải nhì
51667
Giải nhất
60653
Đặc Biệt
025384
08 18 21 30 36 45 40 40 47 53 55 67 69 61 84 83 90 98
Đầu đuôi
0: 8
1: 8
2: 1
3: 0 6
4: 5 0 0 7
5: 3 5
6: 7 9 1
7:
8: 4 3
9: 0 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/02/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/02/2018
Giải tám
72
Giải bảy
787
Giải sáu
2295
3578
7606
Giải năm
0709
Giải tư
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
Giải ba
48717
23612
Giải nhì
91971
Giải nhất
06141
Đặc Biệt
015898
05 06 09 06 17 12 19 27 41 53 69 71 72 78 72 87 98 95
Đầu đuôi
0: 5 6 9 6
1: 7 2 9
2: 7
3:
4: 1
5: 3
6: 9
7: 1 2 8 2
8: 7
9: 8 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/02/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/02/2018
Giải tám
33
Giải bảy
497
Giải sáu
5611
9534
8529
Giải năm
6844
Giải tư
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
Giải ba
19884
00678
Giải nhì
95959
Giải nhất
05305
Đặc Biệt
562258
05 08 11 27 29 33 34 33 44 58 59 55 61 78 75 84 87 97
Đầu đuôi
0: 5 8
1: 1
2: 7 9
3: 3 4 3
4: 4
5: 8 9 5
6: 1
7: 8 5
8: 4 7
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/02/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/02/2018
Giải tám
39
Giải bảy
321
Giải sáu
8068
1610
8710
Giải năm
0921
Giải tư
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
Giải ba
19561
50246
Giải nhì
59801
Giải nhất
29159
Đặc Biệt
308474
01 06 10 10 10 27 21 21 39 39 46 59 52 61 68 74 79 82
Đầu đuôi
0: 1 6
1: 0 0 0
2: 7 1 1
3: 9 9
4: 6
5: 9 2
6: 1 8
7: 4 9
8: 2
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/02/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/02/2018
Giải tám
78
Giải bảy
910
Giải sáu
4616
3504
2858
Giải năm
3733
Giải tư
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
Giải ba
69469
63785
Giải nhì
41094
Giải nhất
19678
Đặc Biệt
416009
09 04 16 10 33 46 56 57 56 58 69 78 77 78 85 86 94 93
Đầu đuôi
0: 9 4
1: 6 0
2:
3: 3
4: 6
5: 6 7 6 8
6: 9
7: 8 7 8
8: 5 6
9: 4 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 31/01/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 31/01/2018
Giải tám
75
Giải bảy
115
Giải sáu
3142
3474
5393
Giải năm
8459
Giải tư
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
Giải ba
54300
40726
Giải nhì
57595
Giải nhất
92906
Đặc Biệt
217901
01 06 00 15 26 25 42 54 57 59 66 74 75 85 84 95 90 93
Đầu đuôi
0: 1 6 0
1: 5
2: 6 5
3:
4: 2
5: 4 7 9
6: 6
7: 4 5
8: 5 4
9: 5 0 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/01/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/01/2018
Giải tám
06
Giải bảy
733
Giải sáu
0710
5348
6837
Giải năm
6794
Giải tư
40216
83345
25265
66633
10545
76658
74232
Giải ba
58027
27670
Giải nhì
41224
Giải nhất
77989
Đặc Biệt
309143
06 16 10 24 27 33 32 37 33 43 45 45 48 58 65 70 89 94
Đầu đuôi
0: 6
1: 6 0
2: 4 7
3: 3 2 7 3
4: 3 5 5 8
5: 8
6: 5
7: 0
8: 9
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/01/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/01/2018
Giải tám
57
Giải bảy
886
Giải sáu
9943
7392
4217
Giải năm
2281
Giải tư
90826
31301
29414
06544
50466
10247
89667
Giải ba
09308
68005
Giải nhì
16270
Giải nhất
74925
Đặc Biệt
249267
08 05 01 14 17 25 26 44 47 43 57 67 66 67 70 81 86 92
Đầu đuôi
0: 8 5 1
1: 4 7
2: 5 6
3:
4: 4 7 3
5: 7
6: 7 6 7
7: 0
8: 1 6
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 21/01/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 21/01/2018
Giải tám
32
Giải bảy
294
Giải sáu
2709
3862
3502
Giải năm
2392
Giải tư
97148
61978
48061
49981
51938
83193
43902
Giải ba
66449
35382
Giải nhì
29983
Giải nhất
63642
Đặc Biệt
817145
02 09 02 38 32 45 42 49 48 61 62 78 83 82 81 93 92 94
Đầu đuôi
0: 2 9 2
1:
2:
3: 8 2
4: 5 2 9 8
5:
6: 1 2
7: 8
8: 3 2 1
9: 3 2 4