Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/04/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/04/2019
Giải tám
37
Giải bảy
519
Giải sáu
1993
1694
8886
Giải năm
1251
Giải tư
41266
95316
58804
19070
75499
30625
41257
Giải ba
59001
63542
Giải nhì
34312
Giải nhất
17217
Đặc Biệt
132366
01 04 17 12 16 19 25 37 42 57 51 66 66 70 86 99 93 94
Đầu đuôi
0: 1 4
1: 7 2 6 9
2: 5
3: 7
4: 2
5: 7 1
6: 6 6
7: 0
8: 6
9: 9 3 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/04/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/04/2019
Giải tám
50
Giải bảy
318
Giải sáu
8214
3450
9522
Giải năm
4262
Giải tư
32208
91204
65647
43322
25318
69891
47815
Giải ba
91582
86806
Giải nhì
78451
Giải nhất
19551
Đặc Biệt
177359
06 08 04 18 15 14 18 22 22 47 59 51 51 50 50 62 82 91
Đầu đuôi
0: 6 8 4
1: 8 5 4 8
2: 2 2
3:
4: 7
5: 9 1 1 0 0
6: 2
7:
8: 2
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/04/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/04/2019
Giải tám
97
Giải bảy
227
Giải sáu
0665
6250
1518
Giải năm
3452
Giải tư
10398
15009
71750
60208
23908
25369
96480
Giải ba
80420
65931
Giải nhì
62241
Giải nhất
87557
Đặc Biệt
000313
09 08 08 13 18 20 27 31 41 57 50 52 50 69 65 80 98 97
Đầu đuôi
0: 9 8 8
1: 3 8
2: 0 7
3: 1
4: 1
5: 7 0 2 0
6: 9 5
7:
8: 0
9: 8 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/04/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/04/2019
Giải tám
77
Giải bảy
993
Giải sáu
7671
8601
3974
Giải năm
5929
Giải tư
37059
51023
04606
93438
22185
43159
02413
Giải ba
43996
19406
Giải nhì
58057
Giải nhất
64286
Đặc Biệt
578729
06 06 01 13 29 23 29 38 57 59 59 71 74 77 86 85 96 93
Đầu đuôi
0: 6 6 1
1: 3
2: 9 3 9
3: 8
4:
5: 7 9 9
6:
7: 1 4 7
8: 6 5
9: 6 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/04/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/04/2019
Giải tám
48
Giải bảy
654
Giải sáu
0567
2181
1546
Giải năm
7572
Giải tư
66980
00830
65395
78678
39318
67648
49922
Giải ba
41032
11481
Giải nhì
28438
Giải nhất
09977
Đặc Biệt
613446
18 22 38 32 30 46 48 46 48 54 67 77 78 72 81 80 81 95
Đầu đuôi
0:
1: 8
2: 2
3: 8 2 0
4: 6 8 6 8
5: 4
6: 7
7: 7 8 2
8: 1 0 1
9: 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 31/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 31/03/2019
Giải tám
09
Giải bảy
583
Giải sáu
2188
2243
1838
Giải năm
9317
Giải tư
04875
72172
02216
57133
44412
54248
57198
Giải ba
37342
51628
Giải nhì
18791
Giải nhất
03010
Đặc Biệt
775547
09 10 16 12 17 28 33 38 47 42 48 43 75 72 88 83 91 98
Đầu đuôi
0: 9
1: 0 6 2 7
2: 8
3: 3 8
4: 7 2 8 3
5:
6:
7: 5 2
8: 8 3
9: 1 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/03/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/03/2019
Giải tám
45
Giải bảy
764
Giải sáu
8726
0324
8908
Giải năm
1635
Giải tư
58698
86757
84194
14585
31757
93689
56840
Giải ba
33121
59976
Giải nhì
87826
Giải nhất
82284
Đặc Biệt
291516
08 16 26 21 26 24 35 40 45 57 57 64 76 84 85 89 98 94
Đầu đuôi
0: 8
1: 6
2: 6 1 6 4
3: 5
4: 0 5
5: 7 7
6: 4
7: 6
8: 4 5 9
9: 8 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/03/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/03/2019
Giải tám
52
Giải bảy
023
Giải sáu
2274
8276
5396
Giải năm
5821
Giải tư
07227
57579
85381
74513
31932
39859
95332
Giải ba
31933
48572
Giải nhì
28071
Giải nhất
35830
Đặc Biệt
078690
13 27 21 23 30 33 32 32 59 52 71 72 79 74 76 81 90 96
Đầu đuôi
0:
1: 3
2: 7 1 3
3: 0 3 2 2
4:
5: 9 2
6:
7: 1 2 9 4 6
8: 1
9: 0 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/03/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/03/2019
Giải tám
56
Giải bảy
723
Giải sáu
2373
7523
5827
Giải năm
3547
Giải tư
15136
63477
52008
78676
29094
50697
00362
Giải ba
40520
65983
Giải nhì
69507
Giải nhất
39860
Đặc Biệt
937797
07 08 20 23 27 23 36 47 56 60 62 77 76 73 83 97 94 97
Đầu đuôi
0: 7 8
1:
2: 0 3 7 3
3: 6
4: 7
5: 6
6: 0 2
7: 7 6 3
8: 3
9: 7 4 7