Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/09/2019
Giải tám
10
Giải bảy
098
Giải sáu
5165
6709
1075
Giải năm
6654
Giải tư
21417
74442
42080
80073
45169
96125
90566
Giải ba
50992
67337
Giải nhì
72289
Giải nhất
59794
Đặc Biệt
706012
09 12 17 10 25 37 42 54 69 66 65 73 75 89 80 94 92 98
Đầu đuôi
0: 9
1: 2 7 0
2: 5
3: 7
4: 2
5: 4
6: 9 6 5
7: 3 5
8: 9 0
9: 4 2 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/09/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/09/2019
Giải tám
02
Giải bảy
459
Giải sáu
0556
0107
5263
Giải năm
9609
Giải tư
07795
49403
85013
31407
13279
87119
87504
Giải ba
42967
08722
Giải nhì
87728
Giải nhất
71776
Đặc Biệt
038400
00 03 07 04 09 07 02 13 19 28 22 56 59 67 63 76 79 95
Đầu đuôi
0: 0 3 7 4 9 7 2
1: 3 9
2: 8 2
3:
4:
5: 6 9
6: 7 3
7: 6 9
8:
9: 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/09/2019
Giải tám
26
Giải bảy
133
Giải sáu
8517
4366
4118
Giải năm
7930
Giải tư
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
Giải ba
42629
08447
Giải nhì
14172
Giải nhất
04189
Đặc Biệt
165571
07 19 17 18 29 26 30 33 47 47 61 66 71 72 78 76 71 89
Đầu đuôi
0: 7
1: 9 7 8
2: 9 6
3: 0 3
4: 7 7
5:
6: 1 6
7: 1 2 8 6 1
8: 9
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/09/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/09/2019
Giải tám
45
Giải bảy
962
Giải sáu
0630
7678
4928
Giải năm
2891
Giải tư
56935
31375
95423
80034
25969
45774
75286
Giải ba
32077
27200
Giải nhì
71962
Giải nhất
18023
Đặc Biệt
362918
00 18 23 23 28 35 34 30 45 62 69 62 77 75 74 78 86 91
Đầu đuôi
0: 0
1: 8
2: 3 3 8
3: 5 4 0
4: 5
5:
6: 2 9 2
7: 7 5 4 8
8: 6
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/09/2019
Giải tám
19
Giải bảy
025
Giải sáu
9551
2005
6956
Giải năm
4067
Giải tư
75471
69562
37720
69136
89103
01700
18254
Giải ba
57362
43842
Giải nhì
47876
Giải nhất
26998
Đặc Biệt
124015
03 00 05 15 19 20 25 36 42 54 51 56 62 62 67 76 71 98
Đầu đuôi
0: 3 0 5
1: 5 9
2: 0 5
3: 6
4: 2
5: 4 1 6
6: 2 2 7
7: 6 1
8:
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/09/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/09/2019
Giải tám
73
Giải bảy
113
Giải sáu
9810
6266
4154
Giải năm
6966
Giải tư
11134
19835
02722
37260
35357
96111
31335
Giải ba
95166
94230
Giải nhì
22461
Giải nhất
50756
Đặc Biệt
235471
11 10 13 22 30 34 35 35 56 57 54 61 66 60 66 66 71 73
Đầu đuôi
0:
1: 1 0 3
2: 2
3: 0 4 5 5
4:
5: 6 7 4
6: 1 6 0 6 6
7: 1 3
8:
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/09/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/09/2019
Giải tám
48
Giải bảy
814
Giải sáu
0723
4077
8646
Giải năm
4433
Giải tư
81636
93742
45063
23336
16751
59313
51431
Giải ba
40135
39617
Giải nhì
71950
Giải nhất
71703
Đặc Biệt
725385
03 17 13 14 23 35 36 36 31 33 42 46 48 50 51 63 77 85
Đầu đuôi
0: 3
1: 7 3 4
2: 3
3: 5 6 6 1 3
4: 2 6 8
5: 0 1
6: 3
7: 7
8: 5
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/08/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/08/2019
Giải tám
72
Giải bảy
303
Giải sáu
3848
5602
6177
Giải năm
7330
Giải tư
22898
33058
80530
53834
46332
00953
73910
Giải ba
70747
65287
Giải nhì
82869
Giải nhất
91850
Đặc Biệt
481322
02 03 10 22 30 34 32 30 47 48 50 58 53 69 77 72 87 98
Đầu đuôi
0: 2 3
1: 0
2: 2
3: 0 4 2 0
4: 7 8
5: 0 8 3
6: 9
7: 7 2
8: 7
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/08/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/08/2019
Giải tám
51
Giải bảy
245
Giải sáu
0182
5008
6244
Giải năm
5716
Giải tư
12745
95605
17302
03515
24598
86923
37929
Giải ba
47960
14324
Giải nhì
05034
Giải nhất
15870
Đặc Biệt
244149
05 02 08 15 16 24 23 29 34 49 45 44 45 51 60 70 82 98
Đầu đuôi
0: 5 2 8
1: 5 6
2: 4 3 9
3: 4
4: 9 5 4 5
5: 1
6: 0
7: 0
8: 2
9: 8