Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/10/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/10/2021
Giải tám
70
Giải bảy
801
Giải sáu
2155
0750
1913
Giải năm
5635
Giải tư
26983
42712
44802
47397
78057
83688
68600
Giải ba
61434
49847
Giải nhì
57731
Giải nhất
04333
Đặc Biệt
780249
02 00 01 12 13 33 31 34 35 49 47 57 55 50 70 83 88 97
Đầu đuôi
0: 2 0 1
1: 2 3
2:
3: 3 1 4 5
4: 9 7
5: 7 5 0
6:
7: 0
8: 3 8
9: 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/10/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/10/2021
Giải tám
85
Giải bảy
601
Giải sáu
8936
8182
5301
Giải năm
3078
Giải tư
15363
17848
13753
88479
61071
49033
11135
Giải ba
72341
72696
Giải nhì
08245
Giải nhất
62306
Đặc Biệt
431308
08 06 01 01 33 35 36 45 41 48 53 63 79 71 78 82 85 96
Đầu đuôi
0: 8 6 1 1
1:
2:
3: 3 5 6
4: 5 1 8
5: 3
6: 3
7: 9 1 8
8: 2 5
9: 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/10/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/10/2021
Giải tám
67
Giải bảy
599
Giải sáu
0667
2215
7344
Giải năm
4963
Giải tư
41987
83885
93385
58033
93865
41498
51545
Giải ba
33955
86893
Giải nhì
22635
Giải nhất
54783
Đặc Biệt
848313
13 15 35 33 45 44 55 65 63 67 67 83 87 85 85 93 98 99
Đầu đuôi
0:
1: 3 5
2:
3: 5 3
4: 5 4
5: 5
6: 5 3 7 7
7:
8: 3 7 5 5
9: 3 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/10/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/10/2021
Giải tám
67
Giải bảy
928
Giải sáu
5449
6847
7378
Giải năm
1469
Giải tư
31623
22954
52003
40075
92255
81326
54096
Giải ba
42640
90794
Giải nhì
34137
Giải nhất
30849
Đặc Biệt
963167
03 23 26 28 37 49 40 49 47 54 55 67 69 67 75 78 94 96
Đầu đuôi
0: 3
1:
2: 3 6 8
3: 7
4: 9 0 9 7
5: 4 5
6: 7 9 7
7: 5 8
8:
9: 4 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/10/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/10/2021
Giải tám
67
Giải bảy
168
Giải sáu
4277
9771
8260
Giải năm
8932
Giải tư
02876
60850
13458
20280
93906
87608
04287
Giải ba
55644
33992
Giải nhì
14935
Giải nhất
49481
Đặc Biệt
226378
06 08 35 32 44 50 58 60 68 67 78 76 77 71 81 80 87 92
Đầu đuôi
0: 6 8
1:
2:
3: 5 2
4: 4
5: 0 8
6: 0 8 7
7: 8 6 7 1
8: 1 0 7
9: 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/10/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/10/2021
Giải tám
58
Giải bảy
133
Giải sáu
5859
5715
8982
Giải năm
6446
Giải tư
44358
96933
26432
51574
60538
41267
34293
Giải ba
03796
83281
Giải nhì
49607
Giải nhất
70210
Đặc Biệt
648362
07 10 15 33 32 38 33 46 58 59 58 62 67 74 81 82 96 93
Đầu đuôi
0: 7
1: 0 5
2:
3: 3 2 8 3
4: 6
5: 8 9 8
6: 2 7
7: 4
8: 1 2
9: 6 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/10/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/10/2021
Giải tám
79
Giải bảy
793
Giải sáu
4667
4299
9895
Giải năm
2401
Giải tư
64918
58765
21920
85276
98798
80272
69234
Giải ba
81747
27013
Giải nhì
34096
Giải nhất
76572
Đặc Biệt
619113
01 13 13 18 20 34 47 65 67 72 76 72 79 96 98 99 95 93
Đầu đuôi
0: 1
1: 3 3 8
2: 0
3: 4
4: 7
5:
6: 5 7
7: 2 6 2 9
8:
9: 6 8 9 5 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/09/2021

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/09/2021
Giải tám
85
Giải bảy
269
Giải sáu
8617
2695
4515
Giải năm
8637
Giải tư
05205
92481
57690
74361
20438
02641
46052
Giải ba
71373
81437
Giải nhì
14673
Giải nhất
78450
Đặc Biệt
682041
05 17 15 37 38 37 41 41 50 52 61 69 73 73 81 85 90 95
Đầu đuôi
0: 5
1: 7 5
2:
3: 7 8 7
4: 1 1
5: 0 2
6: 1 9
7: 3 3
8: 1 5
9: 0 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/09/2021

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/09/2021
Giải tám
39
Giải bảy
419
Giải sáu
9765
2217
0384
Giải năm
5197
Giải tư
83142
58981
13911
90341
90435
98865
20639
Giải ba
23871
73087
Giải nhì
11413
Giải nhất
33236
Đặc Biệt
293851
13 11 17 19 36 35 39 39 42 41 51 65 65 71 87 81 84 97
Đầu đuôi
0:
1: 3 1 7 9
2:
3: 6 5 9 9
4: 2 1
5: 1
6: 5 5
7: 1
8: 7 1 4
9: 7