Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/05/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/05/2022
Giải tám
60
Giải bảy
869
Giải sáu
9332
2921
8540
Giải năm
3767
Giải tư
26210
13991
03632
57742
15565
84921
52426
Giải ba
66208
91562
Giải nhì
13116
Giải nhất
76858
Đặc Biệt
399918
08 18 16 10 21 26 21 32 32 42 40 58 62 65 67 69 60 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 8 6 0
2: 1 6 1
3: 2 2
4: 2 0
5: 8
6: 2 5 7 9 0
7:
8:
9: 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/05/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/05/2022
Giải tám
21
Giải bảy
595
Giải sáu
3329
2833
8149
Giải năm
8371
Giải tư
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
Giải ba
87544
69980
Giải nhì
60761
Giải nhất
95955
Đặc Biệt
824337
19 15 22 29 21 37 32 33 44 45 49 55 61 71 80 81 81 95
Đầu đuôi
0:
1: 9 5
2: 2 9 1
3: 7 2 3
4: 4 5 9
5: 5
6: 1
7: 1
8: 0 1 1
9: 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/05/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/05/2022
Giải tám
03
Giải bảy
551
Giải sáu
0717
1240
3912
Giải năm
2292
Giải tư
52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393
Giải ba
69206
01072
Giải nhì
77684
Giải nhất
68712
Đặc Biệt
387627
06 04 03 12 17 12 27 25 37 40 51 51 66 72 84 96 93 92
Đầu đuôi
0: 6 4 3
1: 2 7 2
2: 7 5
3: 7
4: 0
5: 1 1
6: 6
7: 2
8: 4
9: 6 3 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/05/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/05/2022
Giải tám
75
Giải bảy
166
Giải sáu
2530
1086
8470
Giải năm
8090
Giải tư
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
Giải ba
75467
76992
Giải nhì
81335
Giải nhất
54251
Đặc Biệt
269222
22 35 30 47 51 53 57 67 66 70 75 87 86 86 92 99 98 90
Đầu đuôi
0:
1:
2: 2
3: 5 0
4: 7
5: 1 3 7
6: 7 6
7: 0 5
8: 7 6 6
9: 2 9 8 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/05/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/05/2022
Giải tám
64
Giải bảy
486
Giải sáu
3267
3813
9060
Giải năm
2593
Giải tư
30319
17790
52199
09525
62553
13705
10520
Giải ba
65532
34604
Giải nhì
96945
Giải nhất
96519
Đặc Biệt
154202
02 04 05 19 19 13 25 20 32 45 53 67 60 64 86 90 99 93
Đầu đuôi
0: 2 4 5
1: 9 9 3
2: 5 0
3: 2
4: 5
5: 3
6: 7 0 4
7:
8: 6
9: 0 9 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/05/2022

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/05/2022
Giải tám
44
Giải bảy
734
Giải sáu
4725
9809
3674
Giải năm
6024
Giải tư
11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414
Giải ba
37442
40891
Giải nhì
81952
Giải nhất
88662
Đặc Biệt
130603
03 09 11 14 24 25 33 36 34 42 40 44 52 62 74 85 91 96
Đầu đuôi
0: 3 9
1: 1 4
2: 4 5
3: 3 6 4
4: 2 0 4
5: 2
6: 2
7: 4
8: 5
9: 1 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/04/2022

Thứ hai Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/04/2022
Giải tám
34
Giải bảy
420
Giải sáu
1051
4393
0206
Giải năm
2829
Giải tư
31679
04800
86287
52017
30920
11276
05598
Giải ba
23974
80975
Giải nhì
45633
Giải nhất
03543
Đặc Biệt
606627
00 06 17 27 20 29 20 33 34 43 51 74 75 79 76 87 98 93
Đầu đuôi
0: 0 6
1: 7
2: 7 0 9 0
3: 3 4
4: 3
5: 1
6:
7: 4 5 9 6
8: 7
9: 8 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 24/04/2022

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 24/04/2022
Giải tám
98
Giải bảy
795
Giải sáu
3003
9071
2224
Giải năm
9574
Giải tư
56966
64872
33173
84079
19696
42684
27529
Giải ba
10372
02493
Giải nhì
67845
Giải nhất
63099
Đặc Biệt
634515
03 15 29 24 45 66 72 72 73 79 74 71 84 99 93 96 95 98
Đầu đuôi
0: 3
1: 5
2: 9 4
3:
4: 5
5:
6: 6
7: 2 2 3 9 4 1
8: 4
9: 9 3 6 5 8