Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/01/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/01/2020
Giải tám
56
Giải bảy
284
Giải sáu
8170
8947
7875
Giải năm
3415
Giải tư
52184
30449
21512
85948
43049
87935
09106
Giải ba
99921
19190
Giải nhì
44366
Giải nhất
47108
Đặc Biệt
521281
08 06 12 15 21 35 49 48 49 47 56 66 70 75 81 84 84 90
Đầu đuôi
0: 8 6
1: 2 5
2: 1
3: 5
4: 9 8 9 7
5: 6
6: 6
7: 0 5
8: 1 4 4
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/01/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/01/2020
Giải tám
81
Giải bảy
116
Giải sáu
3998
2461
7808
Giải năm
1575
Giải tư
78728
37913
32568
85357
59453
11673
28946
Giải ba
44030
84241
Giải nhì
92981
Giải nhất
06879
Đặc Biệt
808803
03 08 13 16 28 30 41 46 57 53 68 61 79 73 75 81 81 98
Đầu đuôi
0: 3 8
1: 3 6
2: 8
3: 0
4: 1 6
5: 7 3
6: 8 1
7: 9 3 5
8: 1 1
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/01/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/01/2020
Giải tám
80
Giải bảy
364
Giải sáu
6219
3637
2514
Giải năm
7154
Giải tư
64041
23718
94598
71639
67477
32510
61939
Giải ba
66835
28543
Giải nhì
29756
Giải nhất
19726
Đặc Biệt
606142
18 10 19 14 26 35 39 39 37 42 43 41 56 54 64 77 80 98
Đầu đuôi
0:
1: 8 0 9 4
2: 6
3: 5 9 9 7
4: 2 3 1
5: 6 4
6: 4
7: 7
8: 0
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/01/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/01/2020
Giải tám
29
Giải bảy
050
Giải sáu
4991
7644
8851
Giải năm
8365
Giải tư
92304
99993
21542
27978
30590
09393
68759
Giải ba
53020
85050
Giải nhì
24915
Giải nhất
30183
Đặc Biệt
862898
04 15 20 29 42 44 50 59 51 50 65 78 83 98 93 90 93 91
Đầu đuôi
0: 4
1: 5
2: 0 9
3:
4: 2 4
5: 0 9 1 0
6: 5
7: 8
8: 3
9: 8 3 0 3 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/01/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/01/2020
Giải tám
65
Giải bảy
081
Giải sáu
2654
8654
6923
Giải năm
8275
Giải tư
89982
89942
35046
52268
89944
82097
62882
Giải ba
38491
46869
Giải nhì
14839
Giải nhất
09521
Đặc Biệt
158570
21 23 39 42 46 44 54 54 69 68 65 70 75 82 82 81 91 97
Đầu đuôi
0:
1:
2: 1 3
3: 9
4: 2 6 4
5: 4 4
6: 9 8 5
7: 0 5
8: 2 2 1
9: 1 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/01/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/01/2020
Giải tám
18
Giải bảy
286
Giải sáu
7644
0092
5106
Giải năm
0383
Giải tư
22811
59327
65856
71349
69094
43962
63488
Giải ba
46239
22375
Giải nhì
61284
Giải nhất
31058
Đặc Biệt
044140
06 11 18 27 39 40 49 44 58 56 62 75 84 88 83 86 94 92
Đầu đuôi
0: 6
1: 1 8
2: 7
3: 9
4: 0 9 4
5: 8 6
6: 2
7: 5
8: 4 8 3 6
9: 4 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/01/2020

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/01/2020
Giải tám
30
Giải bảy
368
Giải sáu
4456
2277
6922
Giải năm
4528
Giải tư
84161
18498
34912
37461
02571
93695
59170
Giải ba
19044
50598
Giải nhì
45960
Giải nhất
80175
Đặc Biệt
417146
12 28 22 30 46 44 56 60 61 61 68 75 71 70 77 98 98 95
Đầu đuôi
0:
1: 2
2: 8 2
3: 0
4: 6 4
5: 6
6: 0 1 1 8
7: 5 1 0 7
8:
9: 8 8 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/01/2020

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/01/2020
Giải tám
48
Giải bảy
322
Giải sáu
6625
0305
5174
Giải năm
3430
Giải tư
55632
94435
62520
89162
71817
95961
03191
Giải ba
00416
65695
Giải nhì
61368
Giải nhất
06467
Đặc Biệt
279765
05 16 17 20 25 22 32 35 30 48 65 67 68 62 61 74 95 91
Đầu đuôi
0: 5
1: 6 7
2: 0 5 2
3: 2 5 0
4: 8
5:
6: 5 7 8 2 1
7: 4
8:
9: 5 1