Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 20/09/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 20/09/2017
Giải tám
92
Giải bảy
935
Giải sáu
9100
5134
4892
Giải năm
2258
Giải tư
72803
85974
94700
37326
12457
45471
84547
Giải ba
54905
48453
Giải nhì
60724
Giải nhất
60672
Đặc Biệt
872716
05 03 00 00 16 24 26 34 35 47 53 57 58 72 74 71 92 92
Đầu đuôi
0: 5 3 0 0
1: 6
2: 4 6
3: 4 5
4: 7
5: 3 7 8
6:
7: 2 4 1
8:
9: 2 2

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/09/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/09/2017
Giải tám
94
Giải bảy
162
Giải sáu
9987
5135
3261
Giải năm
2299
Giải tư
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
Giải ba
35434
66725
Giải nhì
84995
Giải nhất
62486
Đặc Biệt
402415
15 15 25 20 34 34 35 59 51 60 61 62 86 82 87 95 99 94
Đầu đuôi
0:
1: 5 5
2: 5 0
3: 4 4 5
4:
5: 9 1
6: 0 1 2
7:
8: 6 2 7
9: 5 9 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 13/09/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 13/09/2017
Giải tám
12
Giải bảy
256
Giải sáu
7784
1155
2221
Giải năm
5979
Giải tư
60721
10318
51641
54964
44067
88521
24068
Giải ba
68748
87202
Giải nhì
06087
Giải nhất
16613
Đặc Biệt
573882
02 13 18 12 21 21 21 48 41 55 56 64 67 68 79 82 87 84
Đầu đuôi
0: 2
1: 3 8 2
2: 1 1 1
3:
4: 8 1
5: 5 6
6: 4 7 8
7: 9
8: 2 7 4
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/09/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/09/2017
Giải tám
47
Giải bảy
739
Giải sáu
3867
2787
6802
Giải năm
2767
Giải tư
06637
72227
12499
62730
66895
99931
45876
Giải ba
47485
55994
Giải nhì
34270
Giải nhất
69994
Đặc Biệt
998270
02 27 37 30 31 39 47 67 67 70 70 76 85 87 94 94 99 95
Đầu đuôi
0: 2
1:
2: 7
3: 7 0 1 9
4: 7
5:
6: 7 7
7: 0 0 6
8: 5 7
9: 4 4 9 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/09/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/09/2017
Giải tám
09
Giải bảy
557
Giải sáu
6835
1058
4903
Giải năm
1925
Giải tư
48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894
Giải ba
26898
01187
Giải nhì
38540
Giải nhất
81002
Đặc Biệt
589095
02 00 03 09 16 25 32 35 40 58 57 77 87 87 95 98 97 94
Đầu đuôi
0: 2 0 3 9
1: 6
2: 5
3: 2 5
4: 0
5: 8 7
6:
7: 7
8: 7 7
9: 5 8 7 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/09/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/09/2017
Giải tám
08
Giải bảy
633
Giải sáu
9563
5654
3756
Giải năm
7013
Giải tư
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
Giải ba
54996
23184
Giải nhì
38797
Giải nhất
89446
Đặc Biệt
489489
08 13 13 36 33 46 49 59 54 56 63 89 84 97 96 96 99 93
Đầu đuôi
0: 8
1: 3 3
2:
3: 6 3
4: 6 9
5: 9 4 6
6: 3
7:
8: 9 4
9: 7 6 6 9 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/08/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/08/2017
Giải tám
16
Giải bảy
549
Giải sáu
2122
8963
3121
Giải năm
0225
Giải tư
14994
91853
08994
52853
32674
33332
64773
Giải ba
30950
12749
Giải nhì
47763
Giải nhất
29906
Đặc Biệt
993423
06 16 23 25 22 21 32 49 49 50 53 53 63 63 74 73 94 94
Đầu đuôi
0: 6
1: 6
2: 3 5 2 1
3: 2
4: 9 9
5: 0 3 3
6: 3 3
7: 4 3
8:
9: 4 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 27/08/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 27/08/2017
Giải tám
28
Giải bảy
582
Giải sáu
9701
5509
9553
Giải năm
2706
Giải tư
70535
17290
96967
72266
32364
12016
62584
Giải ba
31911
34240
Giải nhì
76576
Giải nhất
66364
Đặc Biệt
576739
06 01 09 11 16 28 39 35 40 53 64 67 66 64 76 84 82 90
Đầu đuôi
0: 6 1 9
1: 1 6
2: 8
3: 9 5
4: 0
5: 3
6: 4 7 6 4
7: 6
8: 4 2
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/08/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/08/2017
Giải tám
25
Giải bảy
379
Giải sáu
0023
8501
0103
Giải năm
4294
Giải tư
39927
61244
23323
08416
24489
38480
27632
Giải ba
71434
39235
Giải nhì
61053
Giải nhất
13811
Đặc Biệt
217051
01 03 11 16 27 23 23 25 34 35 32 44 51 53 79 89 80 94
Đầu đuôi
0: 1 3
1: 1 6
2: 7 3 3 5
3: 4 5 2
4: 4
5: 1 3
6:
7: 9
8: 9 0
9: 4