Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/04/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/04/2018
Giải tám
63
Giải bảy
139
Giải sáu
7652
1982
1379
Giải năm
2821
Giải tư
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
Giải ba
83417
62622
Giải nhì
32727
Giải nhất
99361
Đặc Biệt
990697
17 13 27 22 21 38 39 57 52 61 65 63 72 79 89 82 97 96
Đầu đuôi
0:
1: 7 3
2: 7 2 1
3: 8 9
4:
5: 7 2
6: 1 5 3
7: 2 9
8: 9 2
9: 7 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/04/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/04/2018
Giải tám
97
Giải bảy
132
Giải sáu
6959
0368
0249
Giải năm
1637
Giải tư
24147
89373
50647
33095
82247
10348
15019
Giải ba
95804
73587
Giải nhì
58941
Giải nhất
83879
Đặc Biệt
688436
04 19 36 37 32 41 47 47 47 48 49 59 68 79 73 87 95 97
Đầu đuôi
0: 4
1: 9
2:
3: 6 7 2
4: 1 7 7 7 8 9
5: 9
6: 8
7: 9 3
8: 7
9: 5 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/04/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/04/2018
Giải tám
12
Giải bảy
717
Giải sáu
9124
4031
3159
Giải năm
9927
Giải tư
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
Giải ba
94132
45470
Giải nhì
20351
Giải nhất
22472
Đặc Biệt
269550
17 12 27 24 32 34 31 50 51 58 55 59 63 69 64 72 70 89
Đầu đuôi
0:
1: 7 2
2: 7 4
3: 2 4 1
4:
5: 0 1 8 5 9
6: 3 9 4
7: 2 0
8: 9
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/04/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/04/2018
Giải tám
59
Giải bảy
308
Giải sáu
8567
2966
2273
Giải năm
3575
Giải tư
47494
89517
73593
35080
25967
97914
70308
Giải ba
57150
40217
Giải nhì
26319
Giải nhất
09137
Đặc Biệt
567838
08 08 19 17 17 14 38 37 50 59 67 67 66 75 73 80 94 93
Đầu đuôi
0: 8 8
1: 9 7 7 4
2:
3: 8 7
4:
5: 0 9
6: 7 7 6
7: 5 3
8: 0
9: 4 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 11/04/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 11/04/2018
Giải tám
34
Giải bảy
797
Giải sáu
8095
6152
8989
Giải năm
7962
Giải tư
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
Giải ba
09243
92363
Giải nhì
14095
Giải nhất
75284
Đặc Biệt
225459
03 07 22 36 34 43 59 51 52 63 62 78 84 89 95 97 95 97
Đầu đuôi
0: 3 7
1:
2: 2
3: 6 4
4: 3
5: 9 1 2
6: 3 2
7: 8
8: 4 9
9: 5 7 5 7

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/04/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/04/2018
Giải tám
83
Giải bảy
158
Giải sáu
6391
5301
6685
Giải năm
9215
Giải tư
45846
41638
91991
35577
97929
09801
03091
Giải ba
40573
31415
Giải nhì
23115
Giải nhất
52450
Đặc Biệt
452080
01 01 15 15 15 29 38 46 50 58 73 77 80 85 83 91 91 91
Đầu đuôi
0: 1 1
1: 5 5 5
2: 9
3: 8
4: 6
5: 0 8
6:
7: 3 7
8: 0 5 3
9: 1 1 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 04/04/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 04/04/2018
Giải tám
74
Giải bảy
167
Giải sáu
7947
5921
5611
Giải năm
8563
Giải tư
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
Giải ba
76776
55655
Giải nhì
55857
Giải nhất
90815
Đặc Biệt
794097
09 15 19 11 21 47 57 55 67 63 67 76 72 74 87 97 92 93
Đầu đuôi
0: 9
1: 5 9 1
2: 1
3:
4: 7
5: 7 5
6: 7 3 7
7: 6 2 4
8: 7
9: 7 2 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/04/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/04/2018
Giải tám
19
Giải bảy
579
Giải sáu
8717
1832
9169
Giải năm
5578
Giải tư
96838
08363
86075
79436
87438
69033
50582
Giải ba
13755
23367
Giải nhì
25590
Giải nhất
17480
Đặc Biệt
463921
17 19 21 38 36 38 33 32 55 67 63 69 75 78 79 80 82 90
Đầu đuôi
0:
1: 7 9
2: 1
3: 8 6 8 3 2
4:
5: 5
6: 7 3 9
7: 5 8 9
8: 0 2
9: 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 28/03/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 28/03/2018
Giải tám
43
Giải bảy
409
Giải sáu
8350
3720
4288
Giải năm
8829
Giải tư
50819
75401
43882
39942
29524
18441
10255
Giải ba
58649
47176
Giải nhì
40835
Giải nhất
31080
Đặc Biệt
814191
01 09 19 24 29 20 35 49 42 41 43 55 50 76 80 82 88 91
Đầu đuôi
0: 1 9
1: 9
2: 4 9 0
3: 5
4: 9 2 1 3
5: 5 0
6:
7: 6
8: 0 2 8
9: 1