Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/12/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/12/2017
Giải tám
91
Giải bảy
337
Giải sáu
5692
9900
9598
Giải năm
8976
Giải tư
31172
63860
61465
61390
62358
89411
02210
Giải ba
67335
66179
Giải nhì
14380
Giải nhất
99749
Đặc Biệt
855795
00 11 10 35 37 49 58 60 65 79 72 76 80 95 90 92 98 91
Đầu đuôi
0: 0
1: 1 0
2:
3: 5 7
4: 9
5: 8
6: 0 5
7: 9 2 6
8: 0
9: 5 0 2 8 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 06/12/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 06/12/2017
Giải tám
47
Giải bảy
039
Giải sáu
5481
2586
2052
Giải năm
1473
Giải tư
48544
55763
42753
44507
94235
35994
30821
Giải ba
72170
06327
Giải nhì
51301
Giải nhất
84548
Đặc Biệt
472774
01 07 27 21 35 39 48 44 47 53 52 63 74 70 73 81 86 94
Đầu đuôi
0: 1 7
1:
2: 7 1
3: 5 9
4: 8 4 7
5: 3 2
6: 3
7: 4 0 3
8: 1 6
9: 4

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/12/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/12/2017
Giải tám
59
Giải bảy
798
Giải sáu
2210
2072
2551
Giải năm
9558
Giải tư
35567
88413
34724
20057
04371
20210
82973
Giải ba
51660
65058
Giải nhì
39286
Giải nhất
27862
Đặc Biệt
339589
13 10 10 24 58 57 58 51 59 62 60 67 71 73 72 89 86 98
Đầu đuôi
0:
1: 3 0 0
2: 4
3:
4:
5: 8 7 8 1 9
6: 2 0 7
7: 1 3 2
8: 9 6
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/11/2017
Giải tám
06
Giải bảy
085
Giải sáu
7599
5330
4319
Giải năm
7580
Giải tư
54854
48367
96615
74042
06472
27314
16406
Giải ba
60692
55174
Giải nhì
37829
Giải nhất
05770
Đặc Biệt
812464
06 06 15 14 19 29 30 42 54 64 67 70 74 72 80 85 92 99
Đầu đuôi
0: 6 6
1: 5 4 9
2: 9
3: 0
4: 2
5: 4
6: 4 7
7: 0 4 2
8: 0 5
9: 2 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/11/2017
Giải tám
88
Giải bảy
717
Giải sáu
0323
8216
3531
Giải năm
5593
Giải tư
53674
50382
03599
10751
44953
45809
19500
Giải ba
40897
24223
Giải nhì
16322
Giải nhất
27511
Đặc Biệt
222279
09 00 11 16 17 22 23 23 31 51 53 79 74 82 88 97 99 93
Đầu đuôi
0: 9 0
1: 1 6 7
2: 2 3 3
3: 1
4:
5: 1 3
6:
7: 9 4
8: 2 8
9: 7 9 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/11/2017
Giải tám
46
Giải bảy
599
Giải sáu
4778
3719
7224
Giải năm
2757
Giải tư
94301
78345
51814
38550
03055
00003
46835
Giải ba
35524
54582
Giải nhì
65660
Giải nhất
41051
Đặc Biệt
690149
01 03 14 19 24 24 35 49 45 46 51 50 55 57 60 78 82 99
Đầu đuôi
0: 1 3
1: 4 9
2: 4 4
3: 5
4: 9 5 6
5: 1 0 5 7
6: 0
7: 8
8: 2
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/11/2017
Giải tám
11
Giải bảy
466
Giải sáu
3096
1605
3078
Giải năm
6372
Giải tư
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
Giải ba
48792
48378
Giải nhì
37615
Giải nhất
64445
Đặc Biệt
557848
05 15 12 11 25 48 45 45 50 66 66 78 75 72 78 92 95 96
Đầu đuôi
0: 5
1: 5 2 1
2: 5
3:
4: 8 5 5
5: 0
6: 6 6
7: 8 5 2 8
8:
9: 2 5 6

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/11/2017

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/11/2017
Giải tám
77
Giải bảy
665
Giải sáu
5624
8860
7471
Giải năm
0485
Giải tư
85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
Giải ba
77226
50441
Giải nhì
79675
Giải nhất
38699
Đặc Biệt
876480
11 18 14 26 26 24 41 46 49 60 65 75 71 77 80 87 85 99
Đầu đuôi
0:
1: 1 8 4
2: 6 6 4
3:
4: 1 6 9
5:
6: 0 5
7: 5 1 7
8: 0 7 5
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/11/2017

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/11/2017
Giải tám
84
Giải bảy
199
Giải sáu
3057
0766
5437
Giải năm
4737
Giải tư
39484
41890
16542
77538
78761
54145
65515
Giải ba
01849
74482
Giải nhì
59146
Giải nhất
17083
Đặc Biệt
394543
15 38 37 37 43 46 49 42 45 57 61 66 83 82 84 84 90 99
Đầu đuôi
0:
1: 5
2:
3: 8 7 7
4: 3 6 9 2 5
5: 7
6: 1 6
7:
8: 3 2 4 4
9: 0 9