Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 17/07/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 17/07/2019
Giải tám
41
Giải bảy
927
Giải sáu
2475
9654
2741
Giải năm
6558
Giải tư
85507
27081
97850
68781
77498
25946
41630
Giải ba
12943
11188
Giải nhì
36443
Giải nhất
13368
Đặc Biệt
167436
07 27 36 30 43 43 46 41 41 50 58 54 68 75 88 81 81 98
Đầu đuôi
0: 7
1:
2: 7
3: 6 0
4: 3 3 6 1 1
5: 0 8 4
6: 8
7: 5
8: 8 1 1
9: 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 14/07/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 14/07/2019
Giải tám
70
Giải bảy
563
Giải sáu
7335
1187
6298
Giải năm
5008
Giải tư
21639
52417
07244
78403
19379
52425
50223
Giải ba
92730
27793
Giải nhì
04277
Giải nhất
87262
Đặc Biệt
802845
03 08 17 25 23 30 39 35 45 44 62 63 77 79 70 87 93 98
Đầu đuôi
0: 3 8
1: 7
2: 5 3
3: 0 9 5
4: 5 4
5:
6: 2 3
7: 7 9 0
8: 7
9: 3 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 10/07/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 10/07/2019
Giải tám
72
Giải bảy
969
Giải sáu
1485
1930
6006
Giải năm
8865
Giải tư
14074
82670
19999
17069
71413
54509
47181
Giải ba
57181
13217
Giải nhì
50271
Giải nhất
46514
Đặc Biệt
336619
09 06 19 14 17 13 30 69 65 69 71 74 70 72 81 81 85 99
Đầu đuôi
0: 9 6
1: 9 4 7 3
2:
3: 0
4:
5:
6: 9 5 9
7: 1 4 0 2
8: 1 1 5
9: 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 07/07/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 07/07/2019
Giải tám
30
Giải bảy
971
Giải sáu
3135
9160
5036
Giải năm
9859
Giải tư
74848
69183
64845
47023
86191
41820
47882
Giải ba
98879
55036
Giải nhì
53127
Giải nhất
62398
Đặc Biệt
159494
27 23 20 36 35 36 30 48 45 59 60 79 71 83 82 94 98 91
Đầu đuôi
0:
1:
2: 7 3 0
3: 6 5 6 0
4: 8 5
5: 9
6: 0
7: 9 1
8: 3 2
9: 4 8 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 03/07/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 03/07/2019
Giải tám
54
Giải bảy
898
Giải sáu
5696
8935
6352
Giải năm
8593
Giải tư
51473
06741
35447
97652
62337
59577
74122
Giải ba
80418
84439
Giải nhì
53399
Giải nhất
97108
Đặc Biệt
092024
08 18 24 22 39 37 35 41 47 52 52 54 73 77 99 93 96 98
Đầu đuôi
0: 8
1: 8
2: 4 2
3: 9 7 5
4: 1 7
5: 2 2 4
6:
7: 3 7
8:
9: 9 3 6 8

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 30/06/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 30/06/2019
Giải tám
93
Giải bảy
562
Giải sáu
3076
1218
3904
Giải năm
7901
Giải tư
82074
37312
81083
90311
37165
63860
53930
Giải ba
96382
37540
Giải nhì
65258
Giải nhất
57858
Đặc Biệt
488029
01 04 12 11 18 29 30 40 58 58 65 60 62 74 76 82 83 93
Đầu đuôi
0: 1 4
1: 2 1 8
2: 9
3: 0
4: 0
5: 8 8
6: 5 0 2
7: 4 6
8: 2 3
9: 3

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 26/06/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 26/06/2019
Giải tám
38
Giải bảy
228
Giải sáu
6058
7310
4773
Giải năm
4235
Giải tư
26926
05109
68136
98008
66845
73975
96902
Giải ba
86581
72420
Giải nhì
07733
Giải nhất
42729
Đặc Biệt
211423
09 08 02 10 23 29 20 26 28 33 36 35 38 45 58 75 73 81
Đầu đuôi
0: 9 8 2
1: 0
2: 3 9 0 6 8
3: 3 6 5 8
4: 5
5: 8
6:
7: 5 3
8: 1
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 23/06/2019

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 23/06/2019
Giải tám
42
Giải bảy
681
Giải sáu
8587
8788
4317
Giải năm
8613
Giải tư
51130
35801
91680
76861
08142
38177
14252
Giải ba
13871
11227
Giải nhì
06352
Giải nhất
15883
Đặc Biệt
305017
01 17 13 17 27 30 42 42 52 52 61 71 77 83 80 87 88 81
Đầu đuôi
0: 1
1: 7 3 7
2: 7
3: 0
4: 2 2
5: 2 2
6: 1
7: 1 7
8: 3 0 7 8 1
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 19/06/2019

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 19/06/2019
Giải tám
56
Giải bảy
508
Giải sáu
6444
4629
3991
Giải năm
0987
Giải tư
76168
71399
54632
48681
47729
66418
85830
Giải ba
76945
84472
Giải nhì
49585
Giải nhất
63891
Đặc Biệt
041750
08 18 29 29 32 30 45 44 50 56 68 72 85 81 87 91 99 91
Đầu đuôi
0: 8
1: 8
2: 9 9
3: 2 0
4: 5 4
5: 0 6
6: 8
7: 2
8: 5 1 7
9: 1 9 1