Xo so khanh hoa

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 12/08/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 12/08/2018
Giải tám
64
Giải bảy
731
Giải sáu
5271
0809
7599
Giải năm
4355
Giải tư
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
Giải ba
23313
53301
Giải nhì
07667
Giải nhất
43077
Đặc Biệt
366417
01 09 17 13 24 31 55 67 66 64 77 73 71 84 87 95 98 99
Đầu đuôi
0: 1 9
1: 7 3
2: 4
3: 1
4:
5: 5
6: 7 6 4
7: 7 3 1
8: 4 7
9: 5 8 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 08/08/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 08/08/2018
Giải tám
87
Giải bảy
124
Giải sáu
7604
4989
6205
Giải năm
4987
Giải tư
16800
36003
66050
09206
75351
68072
40451
Giải ba
53781
44914
Giải nhì
73603
Giải nhất
03144
Đặc Biệt
312615
03 00 03 06 04 05 15 14 24 44 50 51 51 72 81 87 89 87
Đầu đuôi
0: 3 0 3 6 4 5
1: 5 4
2: 4
3:
4: 4
5: 0 1 1
6:
7: 2
8: 1 7 9 7
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 05/08/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 05/08/2018
Giải tám
90
Giải bảy
315
Giải sáu
9065
0720
1724
Giải năm
5472
Giải tư
26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
Giải ba
19739
89599
Giải nhì
01500
Giải nhất
07369
Đặc Biệt
615259
00 15 22 20 24 39 32 59 69 68 60 65 72 85 99 94 94 90
Đầu đuôi
0: 0
1: 5
2: 2 0 4
3: 9 2
4:
5: 9
6: 9 8 0 5
7: 2
8: 5
9: 9 4 4 0

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 01/08/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 01/08/2018
Giải tám
91
Giải bảy
378
Giải sáu
6397
7855
0827
Giải năm
4352
Giải tư
46075
54852
46662
22716
68789
25112
83020
Giải ba
87672
53698
Giải nhì
46513
Giải nhất
44372
Đặc Biệt
878472
13 16 12 20 27 52 52 55 62 72 72 72 75 78 89 98 97 91
Đầu đuôi
0:
1: 3 6 2
2: 0 7
3:
4:
5: 2 2 5
6: 2
7: 2 2 2 5 8
8: 9
9: 8 7 1

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 29/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 29/07/2018
Giải tám
52
Giải bảy
123
Giải sáu
0759
3583
0437
Giải năm
3115
Giải tư
20784
86299
11641
99052
56061
21403
00885
Giải ba
39812
78426
Giải nhì
58933
Giải nhất
88291
Đặc Biệt
533377
03 12 15 26 23 33 37 41 52 59 52 61 77 84 85 83 91 99
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 5
2: 6 3
3: 3 7
4: 1
5: 2 9 2
6: 1
7: 7
8: 4 5 3
9: 1 9

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 25/07/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 25/07/2018
Giải tám
87
Giải bảy
637
Giải sáu
8762
2617
2514
Giải năm
1833
Giải tư
35038
26713
72162
25404
46570
19560
47664
Giải ba
69275
11895
Giải nhì
29185
Giải nhất
34235
Đặc Biệt
110894
04 13 17 14 35 38 33 37 62 60 64 62 75 70 85 87 94 95
Đầu đuôi
0: 4
1: 3 7 4
2:
3: 5 8 3 7
4:
5:
6: 2 0 4 2
7: 5 0
8: 5 7
9: 4 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 22/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 22/07/2018
Giải tám
95
Giải bảy
772
Giải sáu
3141
1982
9258
Giải năm
7634
Giải tư
93392
83051
16432
46163
04884
94070
94516
Giải ba
27113
93303
Giải nhì
48288
Giải nhất
44740
Đặc Biệt
476399
03 13 16 32 34 40 41 51 58 63 70 72 88 84 82 99 92 95
Đầu đuôi
0: 3
1: 3 6
2:
3: 2 4
4: 0 1
5: 1 8
6: 3
7: 0 2
8: 8 4 2
9: 9 2 5

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 18/07/2018

Thứ tư Xổ số Khánh Hòa Ngày 18/07/2018
Giải tám
31
Giải bảy
100
Giải sáu
7415
5175
9180
Giải năm
6564
Giải tư
45530
03104
46630
17356
28952
61848
92233
Giải ba
93229
33416
Giải nhì
92728
Giải nhất
51026
Đặc Biệt
112044
04 00 16 15 26 28 29 30 30 33 31 44 48 56 52 64 75 80
Đầu đuôi
0: 4 0
1: 6 5
2: 6 8 9
3: 0 0 3 1
4: 4 8
5: 6 2
6: 4
7: 5
8: 0
9:

Kết quả xổ số Khánh Hòa Mở thưởng ngày 15/07/2018

Chủ nhật Xổ số Khánh Hòa Ngày 15/07/2018
Giải tám
62
Giải bảy
410
Giải sáu
3410
5663
8776
Giải năm
0549
Giải tư
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
Giải ba
75251
73402
Giải nhì
56747
Giải nhất
84787
Đặc Biệt
322141
02 10 10 38 41 47 47 49 51 58 65 62 65 63 62 76 87 82
Đầu đuôi
0: 2
1: 0 0
2:
3: 8
4: 1 7 7 9
5: 1 8
6: 5 2 5 3 2
7: 6
8: 7 2
9: