Xo so long an

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 28/11/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 28/11/2020
Giải tám
54
Giải bảy
623
Giải sáu
1925
4476
3854
Giải năm
6928
Giải tư
50550
22268
72550
58890
94774
68005
52175
Giải ba
83940
63945
Giải nhì
54962
Giải nhất
99473
Đặc Biệt
198662
05 28 25 23 40 45 50 50 54 54 62 62 68 73 74 75 76 90
Đầu đuôi
0: 5
1:
2: 8 5 3
3:
4: 0 5
5: 0 0 4 4
6: 2 2 8
7: 3 4 5 6
8:
9: 0

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 21/11/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 21/11/2020
Giải tám
09
Giải bảy
691
Giải sáu
2399
0668
4198
Giải năm
5833
Giải tư
19278
40209
24339
40648
46004
25379
19864
Giải ba
31076
87862
Giải nhì
61530
Giải nhất
25994
Đặc Biệt
696840
09 04 09 30 39 33 40 48 62 64 68 76 78 79 94 99 98 91
Đầu đuôi
0: 9 4 9
1:
2:
3: 0 9 3
4: 0 8
5:
6: 2 4 8
7: 6 8 9
8:
9: 4 9 8 1

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 14/11/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 14/11/2020
Giải tám
21
Giải bảy
116
Giải sáu
3661
7989
7454
Giải năm
8386
Giải tư
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
Giải ba
43324
53558
Giải nhì
55048
Giải nhất
97812
Đặc Biệt
987080
02 07 07 12 16 24 21 48 44 58 50 54 61 80 82 86 89 99
Đầu đuôi
0: 2 7 7
1: 2 6
2: 4 1
3:
4: 8 4
5: 8 0 4
6: 1
7:
8: 0 2 6 9
9: 9

Kết quả xổ số Long An Mở thưởng ngày 07/11/2020

Thứ bảy Xổ số Long An Ngày 07/11/2020
Giải tám
71
Giải bảy
282
Giải sáu
8891
6225
4397
Giải năm
0812
Giải tư
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
Giải ba
22717
85076
Giải nhì
41721
Giải nhất
25708
Đặc Biệt
157535
08 05 17 15 12 21 25 35 49 64 60 76 71 85 82 98 91 97
Đầu đuôi
0: 8 5
1: 7 5 2
2: 1 5
3: 5
4: 9
5:
6: 4 0
7: 6 1
8: 5 2
9: 8 1 7