Xo so quang binh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 21/06/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 21/06/2018
Giải tám
36
Giải bảy
967
Giải sáu
6800
1395
1343
Giải năm
4238
Giải tư
90802
99991
45543
07647
83171
00436
01495
Giải ba
72121
57249
Giải nhì
06472
Giải nhất
99604
Đặc Biệt
465818
04 02 00 18 21 36 38 36 49 43 47 43 67 72 71 91 95 95
Đầu đuôi
0: 4 2 0
1: 8
2: 1
3: 6 8 6
4: 9 3 7 3
5:
6: 7
7: 2 1
8:
9: 1 5 5

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 14/06/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 14/06/2018
Giải tám
84
Giải bảy
223
Giải sáu
8256
3853
0745
Giải năm
0118
Giải tư
06115
96281
11094
25822
88051
00394
54354
Giải ba
32042
12968
Giải nhì
80703
Giải nhất
16203
Đặc Biệt
051495
03 03 15 18 22 23 42 45 51 54 56 53 68 81 84 95 94 94
Đầu đuôi
0: 3 3
1: 5 8
2: 2 3
3:
4: 2 5
5: 1 4 6 3
6: 8
7:
8: 1 4
9: 5 4 4

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 07/06/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 07/06/2018
Giải tám
41
Giải bảy
044
Giải sáu
3367
8729
0561
Giải năm
4014
Giải tư
61129
58480
94356
96101
42858
24571
24954
Giải ba
55917
62817
Giải nhì
10919
Giải nhất
37174
Đặc Biệt
942549
01 19 17 17 14 29 29 49 44 41 56 58 54 67 61 74 71 80
Đầu đuôi
0: 1
1: 9 7 7 4
2: 9 9
3:
4: 9 4 1
5: 6 8 4
6: 7 1
7: 4 1
8: 0
9:

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 31/05/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 31/05/2018
Giải tám
78
Giải bảy
012
Giải sáu
3540
2590
8064
Giải năm
4006
Giải tư
81204
55656
85071
53223
68743
48687
63816
Giải ba
36176
86319
Giải nhì
36630
Giải nhất
42892
Đặc Biệt
574709
09 04 06 19 16 12 23 30 43 40 56 64 76 71 78 87 92 90
Đầu đuôi
0: 9 4 6
1: 9 6 2
2: 3
3: 0
4: 3 0
5: 6
6: 4
7: 6 1 8
8: 7
9: 2 0

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 24/05/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 24/05/2018
Giải tám
46
Giải bảy
935
Giải sáu
9719
5533
8982
Giải năm
1136
Giải tư
52668
50895
28546
98872
27267
80934
39122
Giải ba
73145
58035
Giải nhì
75688
Giải nhất
60121
Đặc Biệt
672394
19 21 22 35 34 36 33 35 45 46 46 68 67 72 88 82 94 95
Đầu đuôi
0:
1: 9
2: 1 2
3: 5 4 6 3 5
4: 5 6 6
5:
6: 8 7
7: 2
8: 8 2
9: 4 5