Xo so quang binh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 19/05/2022

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 19/05/2022
Giải tám
49
Giải bảy
741
Giải sáu
9362
1576
2612
Giải năm
3538
Giải tư
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
Giải ba
55302
62433
Giải nhì
05873
Giải nhất
65978
Đặc Biệt
622028
02 12 28 25 33 37 38 41 49 56 62 78 73 70 76 80 88 90
Đầu đuôi
0: 2
1: 2
2: 8 5
3: 3 7 8
4: 1 9
5: 6
6: 2
7: 8 3 0 6
8: 0 8
9: 0

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 12/05/2022

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 12/05/2022
Giải tám
92
Giải bảy
723
Giải sáu
0516
2189
2957
Giải năm
0328
Giải tư
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
Giải ba
68722
46138
Giải nhì
86736
Giải nhất
02012
Đặc Biệt
734480
12 16 22 25 28 23 36 38 49 48 40 58 57 61 80 89 92 92
Đầu đuôi
0:
1: 2 6
2: 2 5 8 3
3: 6 8
4: 9 8 0
5: 8 7
6: 1
7:
8: 0 9
9: 2 2

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 05/05/2022

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 05/05/2022
Giải tám
25
Giải bảy
181
Giải sáu
5608
3307
7809
Giải năm
8690
Giải tư
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
Giải ba
05450
67580
Giải nhì
85729
Giải nhất
95758
Đặc Biệt
957609
09 09 01 08 07 09 29 25 32 31 58 50 57 56 80 88 81 90
Đầu đuôi
0: 9 9 1 8 7 9
1:
2: 9 5
3: 2 1
4:
5: 8 0 7 6
6:
7:
8: 0 8 1
9: 0

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 28/04/2022

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 28/04/2022
Giải tám
33
Giải bảy
903
Giải sáu
9413
9876
7769
Giải năm
3267
Giải tư
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
Giải ba
36445
92337
Giải nhì
33490
Giải nhất
76247
Đặc Biệt
599761
03 13 13 13 26 37 33 47 45 53 61 67 67 69 70 72 76 90
Đầu đuôi
0: 3
1: 3 3 3
2: 6
3: 7 3
4: 7 5
5: 3
6: 1 7 7 9
7: 0 2 6
8:
9: 0

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 21/04/2022

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 21/04/2022
Giải tám
30
Giải bảy
984
Giải sáu
3463
2092
5443
Giải năm
4289
Giải tư
34940
46137
07153
99922
46512
92060
74315
Giải ba
61606
32244
Giải nhì
36637
Giải nhất
76759
Đặc Biệt
401099
06 12 15 22 37 37 30 44 40 43 59 53 60 63 89 84 99 92
Đầu đuôi
0: 6
1: 2 5
2: 2
3: 7 7 0
4: 4 0 3
5: 9 3
6: 0 3
7:
8: 9 4
9: 9 2