Xo so quang binh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 18/07/2019

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 18/07/2019
Giải tám
76
Giải bảy
988
Giải sáu
1199
3184
7368
Giải năm
0650
Giải tư
02489
17930
01892
67505
35136
67239
98245
Giải ba
84956
60208
Giải nhì
17482
Giải nhất
26053
Đặc Biệt
446988
08 05 30 36 39 45 53 56 50 68 76 88 82 89 84 88 92 99
Đầu đuôi
0: 8 5
1:
2:
3: 0 6 9
4: 5
5: 3 6 0
6: 8
7: 6
8: 8 2 9 4 8
9: 2 9

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 11/07/2019

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 11/07/2019
Giải tám
25
Giải bảy
079
Giải sáu
6404
5261
0484
Giải năm
5719
Giải tư
94709
83969
48173
68988
09614
74166
90088
Giải ba
98543
43087
Giải nhì
19914
Giải nhất
98302
Đặc Biệt
086923
02 09 04 14 14 19 23 25 43 69 66 61 73 79 87 88 88 84
Đầu đuôi
0: 2 9 4
1: 4 4 9
2: 3 5
3:
4: 3
5:
6: 9 6 1
7: 3 9
8: 7 8 8 4
9:

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 04/07/2019

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 04/07/2019
Giải tám
56
Giải bảy
754
Giải sáu
3611
2088
1803
Giải năm
7491
Giải tư
35012
62410
07343
62647
23332
10749
23379
Giải ba
62956
62396
Giải nhì
85766
Giải nhất
61226
Đặc Biệt
656884
03 12 10 11 26 32 43 47 49 56 54 56 66 79 84 88 96 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 2 0 1
2: 6
3: 2
4: 3 7 9
5: 6 4 6
6: 6
7: 9
8: 4 8
9: 6 1

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 27/06/2019

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 27/06/2019
Giải tám
28
Giải bảy
795
Giải sáu
8737
7156
1867
Giải năm
3522
Giải tư
49384
98456
99638
59992
95415
16287
23472
Giải ba
71718
40728
Giải nhì
08393
Giải nhất
10575
Đặc Biệt
202262
18 15 28 22 28 38 37 56 56 62 67 75 72 84 87 93 92 95
Đầu đuôi
0:
1: 8 5
2: 8 2 8
3: 8 7
4:
5: 6 6
6: 2 7
7: 5 2
8: 4 7
9: 3 2 5

Kết quả xổ số Quảng Bình Mở thưởng ngày 20/06/2019

Thứ năm Xổ số Quảng Bình Ngày 20/06/2019
Giải tám
20
Giải bảy
680
Giải sáu
2191
7691
7864
Giải năm
1303
Giải tư
08260
56548
01362
27933
65230
98584
16956
Giải ba
94814
49836
Giải nhì
35945
Giải nhất
48365
Đặc Biệt
245680
03 14 20 36 33 30 45 48 56 65 60 62 64 80 84 80 91 91
Đầu đuôi
0: 3
1: 4
2: 0
3: 6 3 0
4: 5 8
5: 6
6: 5 0 2 4
7:
8: 0 4 0
9: 1 1