Xo so quang nam

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 14/08/2018

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 14/08/2018
Giải tám
13
Giải bảy
243
Giải sáu
6222
7230
1695
Giải năm
5440
Giải tư
57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
Giải ba
61415
48172
Giải nhì
79400
Giải nhất
17978
Đặc Biệt
376409
09 00 01 07 15 12 13 22 30 40 43 51 68 78 72 74 85 95
Đầu đuôi
0: 9 0 1 7
1: 5 2 3
2: 2
3: 0
4: 0 3
5: 1
6: 8
7: 8 2 4
8: 5
9: 5

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 07/08/2018

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 07/08/2018
Giải tám
10
Giải bảy
264
Giải sáu
1257
5139
3257
Giải năm
9694
Giải tư
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
Giải ba
33831
93757
Giải nhì
51521
Giải nhất
17818
Đặc Biệt
274108
08 18 10 10 10 21 22 31 36 39 57 51 57 57 64 86 98 94
Đầu đuôi
0: 8
1: 8 0 0 0
2: 1 2
3: 1 6 9
4:
5: 7 1 7 7
6: 4
7:
8: 6
9: 8 4

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 31/07/2018

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 31/07/2018
Giải tám
55
Giải bảy
568
Giải sáu
4930
0274
9790
Giải năm
1899
Giải tư
39012
62944
16602
76884
24500
59867
63130
Giải ba
65299
77451
Giải nhì
92985
Giải nhất
15273
Đặc Biệt
731769
02 00 12 30 30 44 51 55 69 67 68 73 74 85 84 99 99 90
Đầu đuôi
0: 2 0
1: 2
2:
3: 0 0
4: 4
5: 1 5
6: 9 7 8
7: 3 4
8: 5 4
9: 9 9 0

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 24/07/2018

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 24/07/2018
Giải tám
86
Giải bảy
175
Giải sáu
5440
0458
6138
Giải năm
3613
Giải tư
03207
06816
21566
94951
78876
52496
28460
Giải ba
29627
21229
Giải nhì
45192
Giải nhất
38738
Đặc Biệt
432864
07 16 13 27 29 38 38 40 51 58 64 66 60 76 75 86 92 96
Đầu đuôi
0: 7
1: 6 3
2: 7 9
3: 8 8
4: 0
5: 1 8
6: 4 6 0
7: 6 5
8: 6
9: 2 6

Kết quả xổ số Quảng Nam Mở thưởng ngày 17/07/2018

Thứ ba Xổ số Quảng Nam Ngày 17/07/2018
Giải tám
13
Giải bảy
903
Giải sáu
6737
4996
7334
Giải năm
6212
Giải tư
20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
Giải ba
98562
54798
Giải nhì
00989
Giải nhất
11017
Đặc Biệt
459371
03 03 17 19 12 13 39 37 34 51 62 71 89 85 82 98 91 96
Đầu đuôi
0: 3 3
1: 7 9 2 3
2:
3: 9 7 4
4:
5: 1
6: 2
7: 1
8: 9 5 2
9: 8 1 6