Xo so quang ngai

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 23/06/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 23/06/2018
Giải tám
82
Giải bảy
539
Giải sáu
7732
7866
9821
Giải năm
8871
Giải tư
52129
61030
77943
99836
64663
30108
96951
Giải ba
71390
15762
Giải nhì
11840
Giải nhất
05663
Đặc Biệt
715299
08 29 21 30 36 32 39 40 43 51 63 62 63 66 71 82 99 90
Đầu đuôi
0: 8
1:
2: 9 1
3: 0 6 2 9
4: 0 3
5: 1
6: 3 2 3 6
7: 1
8: 2
9: 9 0

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 16/06/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 16/06/2018
Giải tám
57
Giải bảy
329
Giải sáu
2267
6833
0879
Giải năm
5008
Giải tư
23525
25104
53136
71171
35902
55316
81146
Giải ba
30173
00289
Giải nhì
69108
Giải nhất
00337
Đặc Biệt
413459
08 04 02 08 16 25 29 37 36 33 46 59 57 67 73 71 79 89
Đầu đuôi
0: 8 4 2 8
1: 6
2: 5 9
3: 7 6 3
4: 6
5: 9 7
6: 7
7: 3 1 9
8: 9
9:

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 09/06/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 09/06/2018
Giải tám
73
Giải bảy
007
Giải sáu
4455
6869
5068
Giải năm
1008
Giải tư
46987
01218
55845
34830
56553
91951
76064
Giải ba
86957
18426
Giải nhì
74436
Giải nhất
99795
Đặc Biệt
998744
08 07 18 26 36 30 44 45 57 53 51 55 64 69 68 73 87 95
Đầu đuôi
0: 8 7
1: 8
2: 6
3: 6 0
4: 4 5
5: 7 3 1 5
6: 4 9 8
7: 3
8: 7
9: 5

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 02/06/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 02/06/2018
Giải tám
31
Giải bảy
270
Giải sáu
7659
1238
3246
Giải năm
0727
Giải tư
40462
78896
49623
99212
81731
64942
02513
Giải ba
97442
44273
Giải nhì
20862
Giải nhất
19587
Đặc Biệt
658074
12 13 23 27 31 38 31 42 42 46 59 62 62 74 73 70 87 96
Đầu đuôi
0:
1: 2 3
2: 3 7
3: 1 8 1
4: 2 2 6
5: 9
6: 2 2
7: 4 3 0
8: 7
9: 6

Kết quả xổ số Quảng Ngãi Mở thưởng ngày 26/05/2018

Thứ bảy Xổ số Quảng Ngãi Ngày 26/05/2018
Giải tám
80
Giải bảy
068
Giải sáu
4124
5553
8074
Giải năm
0431
Giải tư
94501
07402
48175
63612
65808
29403
26304
Giải ba
15630
40856
Giải nhì
32451
Giải nhất
08362
Đặc Biệt
333739
01 02 08 03 04 12 24 39 30 31 51 56 53 62 68 75 74 80
Đầu đuôi
0: 1 2 8 3 4
1: 2
2: 4
3: 9 0 1
4:
5: 1 6 3
6: 2 8
7: 5 4
8: 0
9: