Xo so quang tri

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Quảng Trị Mở thưởng ngày 11/10/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Trị Ngày 11/10/2018
Giải tám
85
Giải bảy
096
Giải sáu
6549
9164
0954
Giải năm
6208
Giải tư
17307
65312
23763
27671
74794
02514
74375
Giải ba
88289
15305
Giải nhì
66051
Giải nhất
77563
Đặc Biệt
361952
05 07 08 12 14 49 52 51 54 63 63 64 71 75 89 85 94 96
Đầu đuôi
0: 5 7 8
1: 2 4
2:
3:
4: 9
5: 2 1 4
6: 3 3 4
7: 1 5
8: 9 5
9: 4 6

Kết quả xổ số Quảng Trị Mở thưởng ngày 04/10/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Trị Ngày 04/10/2018
Giải tám
56
Giải bảy
284
Giải sáu
3071
3131
6905
Giải năm
5602
Giải tư
81610
73758
04739
92772
71887
19861
45293
Giải ba
21379
77101
Giải nhì
24305
Giải nhất
16601
Đặc Biệt
806880
01 05 01 02 05 10 39 31 58 56 61 79 72 71 80 87 84 93
Đầu đuôi
0: 1 5 1 2 5
1: 0
2:
3: 9 1
4:
5: 8 6
6: 1
7: 9 2 1
8: 0 7 4
9: 3

Kết quả xổ số Quảng Trị Mở thưởng ngày 27/09/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Trị Ngày 27/09/2018
Giải tám
85
Giải bảy
302
Giải sáu
6736
6533
0642
Giải năm
8354
Giải tư
67142
78697
41185
28421
11180
11723
51343
Giải ba
32270
33158
Giải nhì
65510
Giải nhất
25708
Đặc Biệt
005246
08 02 10 21 23 36 33 46 42 43 42 58 54 70 85 80 85 97
Đầu đuôi
0: 8 2
1: 0
2: 1 3
3: 6 3
4: 6 2 3 2
5: 8 4
6:
7: 0
8: 5 0 5
9: 7

Kết quả xổ số Quảng Trị Mở thưởng ngày 20/09/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Trị Ngày 20/09/2018
Giải tám
80
Giải bảy
129
Giải sáu
2069
4314
7423
Giải năm
7077
Giải tư
73893
06205
98497
58252
13292
96561
47844
Giải ba
59685
84818
Giải nhì
09362
Giải nhất
45596
Đặc Biệt
453400
00 05 18 14 23 29 44 52 62 61 69 77 85 80 96 93 97 92
Đầu đuôi
0: 0 5
1: 8 4
2: 3 9
3:
4: 4
5: 2
6: 2 1 9
7: 7
8: 5 0
9: 6 3 7 2

Kết quả xổ số Quảng Trị Mở thưởng ngày 13/09/2018

Thứ năm Xổ số Quảng Trị Ngày 13/09/2018
Giải tám
18
Giải bảy
689
Giải sáu
7740
6637
6922
Giải năm
8774
Giải tư
86097
87833
98021
43322
97953
20316
73490
Giải ba
30501
43058
Giải nhì
26885
Giải nhất
32980
Đặc Biệt
832727
01 16 18 27 21 22 22 33 37 40 58 53 74 80 85 89 97 90
Đầu đuôi
0: 1
1: 6 8
2: 7 1 2 2
3: 3 7
4: 0
5: 8 3
6:
7: 4
8: 0 5 9
9: 7 0