Xo so soc trang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Sóc Trăng Mở thưởng ngày 10/10/2018

Thứ tư Xổ số Sóc Trăng Ngày 10/10/2018
Giải tám
59
Giải bảy
805
Giải sáu
1038
0039
5475
Giải năm
6042
Giải tư
28329
26604
28244
84567
63016
82533
13147
Giải ba
72884
29992
Giải nhì
81445
Giải nhất
87224
Đặc Biệt
328901
01 04 05 16 24 29 33 38 39 45 44 47 42 59 67 75 84 92
Đầu đuôi
0: 1 4 5
1: 6
2: 4 9
3: 3 8 9
4: 5 4 7 2
5: 9
6: 7
7: 5
8: 4
9: 2

Kết quả xổ số Sóc Trăng Mở thưởng ngày 03/10/2018

Thứ tư Xổ số Sóc Trăng Ngày 03/10/2018
Giải tám
03
Giải bảy
948
Giải sáu
8461
1333
9620
Giải năm
8847
Giải tư
89059
12190
41464
64973
01957
72404
31885
Giải ba
76359
53186
Giải nhì
50712
Giải nhất
82770
Đặc Biệt
357490
04 03 12 20 33 47 48 59 59 57 64 61 70 73 86 85 90 90
Đầu đuôi
0: 4 3
1: 2
2: 0
3: 3
4: 7 8
5: 9 9 7
6: 4 1
7: 0 3
8: 6 5
9: 0 0

Kết quả xổ số Sóc Trăng Mở thưởng ngày 26/09/2018

Thứ tư Xổ số Sóc Trăng Ngày 26/09/2018
Giải tám
44
Giải bảy
740
Giải sáu
5253
2129
5848
Giải năm
9576
Giải tư
86083
37651
68564
33088
35886
18897
92703
Giải ba
85498
10263
Giải nhì
74488
Giải nhất
78975
Đặc Biệt
651191
03 29 48 40 44 51 53 63 64 75 76 88 83 88 86 91 98 97
Đầu đuôi
0: 3
1:
2: 9
3:
4: 8 0 4
5: 1 3
6: 3 4
7: 5 6
8: 8 3 8 6
9: 1 8 7

Kết quả xổ số Sóc Trăng Mở thưởng ngày 19/09/2018

Thứ tư Xổ số Sóc Trăng Ngày 19/09/2018
Giải tám
18
Giải bảy
991
Giải sáu
0627
3759
1987
Giải năm
1859
Giải tư
65776
36891
93853
81546
96672
02865
24640
Giải ba
37836
45081
Giải nhì
80755
Giải nhất
44521
Đặc Biệt
738231
18 21 27 31 36 46 40 55 53 59 59 65 76 72 81 87 91 91
Đầu đuôi
0:
1: 8
2: 1 7
3: 1 6
4: 6 0
5: 5 3 9 9
6: 5
7: 6 2
8: 1 7
9: 1 1

Kết quả xổ số Sóc Trăng Mở thưởng ngày 12/09/2018

Thứ tư Xổ số Sóc Trăng Ngày 12/09/2018
Giải tám
53
Giải bảy
388
Giải sáu
2717
2024
4603
Giải năm
9732
Giải tư
57622
57364
05023
80890
45075
42677
93046
Giải ba
06595
30820
Giải nhì
97186
Giải nhất
87419
Đặc Biệt
221569
03 19 17 20 22 23 24 32 46 53 69 64 75 77 86 88 95 90
Đầu đuôi
0: 3
1: 9 7
2: 0 2 3 4
3: 2
4: 6
5: 3
6: 9 4
7: 5 7
8: 6 8
9: 5 0