Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 02/07/2020

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 02/07/2020
Giải tám
72
Giải bảy
000
Giải sáu
9759
9872
4703
Giải năm
3535
Giải tư
38534
90440
23904
15316
04095
43238
87380
Giải ba
09440
21378
Giải nhì
21483
Giải nhất
16973
Đặc Biệt
687914
04 03 00 14 16 34 38 35 40 40 59 73 78 72 72 83 80 95
Đầu đuôi
0: 4 3 0
1: 4 6
2:
3: 4 8 5
4: 0 0
5: 9
6:
7: 3 8 2 2
8: 3 0
9: 5

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 25/06/2020

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 25/06/2020
Giải tám
68
Giải bảy
083
Giải sáu
8480
3560
8781
Giải năm
6978
Giải tư
51663
24876
74617
25141
35944
85475
50538
Giải ba
81214
59520
Giải nhì
03962
Giải nhất
34587
Đặc Biệt
111679
14 17 20 38 41 44 62 63 60 68 79 76 75 78 87 80 81 83
Đầu đuôi
0:
1: 4 7
2: 0
3: 8
4: 1 4
5:
6: 2 3 0 8
7: 9 6 5 8
8: 7 0 1 3
9:

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 18/06/2020

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 18/06/2020
Giải tám
26
Giải bảy
245
Giải sáu
1753
2276
2377
Giải năm
7358
Giải tư
27520
08560
72387
16340
29069
89102
58021
Giải ba
19675
69070
Giải nhì
43924
Giải nhất
09300
Đặc Biệt
700440
00 02 24 20 21 26 40 40 45 58 53 60 69 75 70 76 77 87
Đầu đuôi
0: 0 2
1:
2: 4 0 1 6
3:
4: 0 0 5
5: 8 3
6: 0 9
7: 5 0 6 7
8: 7
9:

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 11/06/2020

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 11/06/2020
Giải tám
06
Giải bảy
123
Giải sáu
5857
5290
1866
Giải năm
5502
Giải tư
69704
43120
52253
84651
22615
83035
78956
Giải ba
02040
35816
Giải nhì
46872
Giải nhất
24873
Đặc Biệt
664088
04 02 06 16 15 20 23 35 40 53 51 56 57 66 73 72 88 90
Đầu đuôi
0: 4 2 6
1: 6 5
2: 0 3
3: 5
4: 0
5: 3 1 6 7
6: 6
7: 3 2
8: 8
9: 0

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 04/06/2020

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 04/06/2020
Giải tám
92
Giải bảy
338
Giải sáu
2876
7357
0586
Giải năm
9325
Giải tư
39512
21810
29022
10218
18623
77776
91795
Giải ba
26255
73961
Giải nhì
70456
Giải nhất
33019
Đặc Biệt
033689
19 12 10 18 22 23 25 38 56 55 57 61 76 76 89 86 95 92
Đầu đuôi
0:
1: 9 2 0 8
2: 2 3 5
3: 8
4:
5: 6 5 7
6: 1
7: 6 6
8: 9 6
9: 5 2