Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 21/03/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 21/03/2019
Giải tám
10
Giải bảy
165
Giải sáu
6075
9947
8232
Giải năm
2930
Giải tư
04625
17322
44479
23683
87093
23513
85680
Giải ba
91762
48704
Giải nhì
85153
Giải nhất
51215
Đặc Biệt
818548
04 15 13 10 25 22 30 32 48 47 53 62 65 79 75 83 80 93
Đầu đuôi
0: 4
1: 5 3 0
2: 5 2
3: 0 2
4: 8 7
5: 3
6: 2 5
7: 9 5
8: 3 0
9: 3

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 14/03/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 14/03/2019
Giải tám
18
Giải bảy
072
Giải sáu
5191
0626
4945
Giải năm
1135
Giải tư
13799
36369
07570
49683
16954
80969
51214
Giải ba
86388
87750
Giải nhì
06636
Giải nhất
55937
Đặc Biệt
434743
14 18 26 37 36 35 43 45 50 54 69 69 70 72 88 83 99 91
Đầu đuôi
0:
1: 4 8
2: 6
3: 7 6 5
4: 3 5
5: 0 4
6: 9 9
7: 0 2
8: 8 3
9: 9 1

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 07/03/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 07/03/2019
Giải tám
08
Giải bảy
509
Giải sáu
1611
5281
7564
Giải năm
2422
Giải tư
58607
95075
18326
98121
04331
92235
49397
Giải ba
48155
53496
Giải nhì
84053
Giải nhất
02759
Đặc Biệt
797741
07 09 08 11 26 21 22 31 35 41 59 53 55 64 75 81 96 97
Đầu đuôi
0: 7 9 8
1: 1
2: 6 1 2
3: 1 5
4: 1
5: 9 3 5
6: 4
7: 5
8: 1
9: 6 7

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 28/02/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 28/02/2019
Giải tám
30
Giải bảy
653
Giải sáu
4239
9052
3751
Giải năm
8596
Giải tư
17912
66450
97353
35818
51989
36048
82665
Giải ba
68953
24003
Giải nhì
24221
Giải nhất
67151
Đặc Biệt
362211
03 11 12 18 21 39 30 48 51 53 50 53 52 51 53 65 89 96
Đầu đuôi
0: 3
1: 1 2 8
2: 1
3: 9 0
4: 8
5: 1 3 0 3 2 1 3
6: 5
7:
8: 9
9: 6

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 21/02/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 21/02/2019
Giải tám
96
Giải bảy
897
Giải sáu
0344
4751
4671
Giải năm
2057
Giải tư
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
Giải ba
64651
50244
Giải nhì
59856
Giải nhất
40091
Đặc Biệt
705826
26 23 39 44 44 56 51 52 56 57 51 61 71 85 91 98 97 96
Đầu đuôi
0:
1:
2: 6 3
3: 9
4: 4 4
5: 6 1 2 6 7 1
6: 1
7: 1
8: 5
9: 1 8 7 6