Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 16/05/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 16/05/2019
Giải tám
03
Giải bảy
682
Giải sáu
9599
6393
0783
Giải năm
2428
Giải tư
37337
26727
94330
94547
59634
61602
01026
Giải ba
48062
13555
Giải nhì
65791
Giải nhất
10237
Đặc Biệt
154469
02 03 27 26 28 37 37 30 34 47 55 69 62 83 82 91 99 93
Đầu đuôi
0: 2 3
1:
2: 7 6 8
3: 7 7 0 4
4: 7
5: 5
6: 9 2
7:
8: 3 2
9: 1 9 3

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 09/05/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 09/05/2019
Giải tám
73
Giải bảy
044
Giải sáu
5873
8062
2096
Giải năm
1731
Giải tư
67280
45970
79386
28416
81340
17416
66451
Giải ba
38583
89692
Giải nhì
51103
Giải nhất
41870
Đặc Biệt
555910
03 10 16 16 31 40 44 51 62 70 70 73 73 83 80 86 92 96
Đầu đuôi
0: 3
1: 0 6 6
2:
3: 1
4: 0 4
5: 1
6: 2
7: 0 0 3 3
8: 3 0 6
9: 2 6

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 02/05/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 02/05/2019
Giải tám
17
Giải bảy
788
Giải sáu
5424
4990
2491
Giải năm
6905
Giải tư
12111
11970
45650
46953
12593
98927
17762
Giải ba
48017
41403
Giải nhì
88784
Giải nhất
69147
Đặc Biệt
301703
03 03 05 17 11 17 27 24 47 50 53 62 70 84 88 93 90 91
Đầu đuôi
0: 3 3 5
1: 7 1 7
2: 7 4
3:
4: 7
5: 0 3
6: 2
7: 0
8: 4 8
9: 3 0 1

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 25/04/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 25/04/2019
Giải tám
71
Giải bảy
784
Giải sáu
1421
9674
8807
Giải năm
1155
Giải tư
67904
35895
94423
15208
56413
16702
55043
Giải ba
20540
21375
Giải nhì
49655
Giải nhất
91382
Đặc Biệt
584482
04 08 02 07 13 23 21 40 43 55 55 75 74 71 82 82 84 95
Đầu đuôi
0: 4 8 2 7
1: 3
2: 3 1
3:
4: 0 3
5: 5 5
6:
7: 5 4 1
8: 2 2 4
9: 5

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 18/04/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 18/04/2019
Giải tám
23
Giải bảy
084
Giải sáu
9017
6910
9760
Giải năm
7578
Giải tư
71679
01094
25035
88696
97314
47577
56824
Giải ba
82103
15396
Giải nhì
45677
Giải nhất
99217
Đặc Biệt
433425
03 17 14 17 10 25 24 23 35 60 77 79 77 78 84 96 94 96
Đầu đuôi
0: 3
1: 7 4 7 0
2: 5 4 3
3: 5
4:
5:
6: 0
7: 7 9 7 8
8: 4
9: 6 4 6