Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 21/11/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 21/11/2019
Giải tám
64
Giải bảy
802
Giải sáu
0366
8695
0850
Giải năm
1538
Giải tư
17884
86662
45889
47424
05366
95426
47791
Giải ba
48003
71640
Giải nhì
61906
Giải nhất
86181
Đặc Biệt
323923
06 03 02 23 24 26 38 40 50 62 66 66 64 81 84 89 91 95
Đầu đuôi
0: 6 3 2
1:
2: 3 4 6
3: 8
4: 0
5: 0
6: 2 6 6 4
7:
8: 1 4 9
9: 1 5

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 14/11/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 14/11/2019
Giải tám
41
Giải bảy
711
Giải sáu
7919
0312
0463
Giải năm
1920
Giải tư
84262
21789
33490
90890
19367
87264
38477
Giải ba
31682
09486
Giải nhì
38864
Giải nhất
65736
Đặc Biệt
528319
19 19 12 11 20 36 41 64 62 67 64 63 77 82 86 89 90 90
Đầu đuôi
0:
1: 9 9 2 1
2: 0
3: 6
4: 1
5:
6: 4 2 7 4 3
7: 7
8: 2 6 9
9: 0 0

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 07/11/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 07/11/2019
Giải tám
62
Giải bảy
179
Giải sáu
7184
9256
0027
Giải năm
7589
Giải tư
40758
79704
41401
43125
82779
60426
55935
Giải ba
92459
54261
Giải nhì
51161
Giải nhất
67408
Đặc Biệt
975018
08 04 01 18 25 26 27 35 59 58 56 61 61 62 79 79 89 84
Đầu đuôi
0: 8 4 1
1: 8
2: 5 6 7
3: 5
4:
5: 9 8 6
6: 1 1 2
7: 9 9
8: 9 4
9:

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 31/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 31/10/2019
Giải tám
80
Giải bảy
678
Giải sáu
9704
8239
6683
Giải năm
7590
Giải tư
04891
89829
34217
12789
00565
43465
26033
Giải ba
80859
40710
Giải nhì
06273
Giải nhất
74725
Đặc Biệt
687274
04 10 17 25 29 33 39 59 65 65 74 73 78 89 83 80 91 90
Đầu đuôi
0: 4
1: 0 7
2: 5 9
3: 3 9
4:
5: 9
6: 5 5
7: 4 3 8
8: 9 3 0
9: 1 0

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 24/10/2019

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 24/10/2019
Giải tám
92
Giải bảy
707
Giải sáu
9443
7536
6562
Giải năm
8157
Giải tư
40986
48909
80573
75979
94498
02520
39099
Giải ba
18869
26404
Giải nhì
29597
Giải nhất
62079
Đặc Biệt
164082
04 09 07 20 36 43 57 69 62 79 73 79 82 86 97 98 99 92
Đầu đuôi
0: 4 9 7
1:
2: 0
3: 6
4: 3
5: 7
6: 9 2
7: 9 3 9
8: 2 6
9: 7 8 9 2