Xo so tay ninh

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 09/08/2018

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 09/08/2018
Giải tám
20
Giải bảy
631
Giải sáu
8387
6721
4355
Giải năm
4377
Giải tư
25649
31109
44105
07207
39751
16455
00828
Giải ba
41246
79881
Giải nhì
47940
Giải nhất
82714
Đặc Biệt
319790
09 05 07 14 28 21 20 31 40 46 49 51 55 55 77 81 87 90
Đầu đuôi
0: 9 5 7
1: 4
2: 8 1 0
3: 1
4: 0 6 9
5: 1 5 5
6:
7: 7
8: 1 7
9: 0

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 02/08/2018

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 02/08/2018
Giải tám
84
Giải bảy
975
Giải sáu
7350
8299
1002
Giải năm
3935
Giải tư
41571
93590
48666
72697
63547
61310
92207
Giải ba
56745
40839
Giải nhì
95557
Giải nhất
61634
Đặc Biệt
626390
07 02 10 34 39 35 45 47 57 50 66 71 75 84 90 90 97 99
Đầu đuôi
0: 7 2
1: 0
2:
3: 4 9 5
4: 5 7
5: 7 0
6: 6
7: 1 5
8: 4
9: 0 0 7 9

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 26/07/2018

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 26/07/2018
Giải tám
92
Giải bảy
103
Giải sáu
7188
2822
5060
Giải năm
2411
Giải tư
00815
41529
90541
17081
17804
08825
88323
Giải ba
86608
01270
Giải nhì
45474
Giải nhất
17613
Đặc Biệt
929814
08 04 03 14 13 15 11 29 25 23 22 41 60 74 70 81 88 92
Đầu đuôi
0: 8 4 3
1: 4 3 5 1
2: 9 5 3 2
3:
4: 1
5:
6: 0
7: 4 0
8: 1 8
9: 2

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 19/07/2018

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 19/07/2018
Giải tám
09
Giải bảy
111
Giải sáu
2383
2621
3103
Giải năm
2673
Giải tư
56728
51765
61907
45662
39498
73304
40652
Giải ba
13253
68007
Giải nhì
28990
Giải nhất
91278
Đặc Biệt
019629
07 07 04 03 09 11 29 28 21 53 52 65 62 78 73 83 90 98
Đầu đuôi
0: 7 7 4 3 9
1: 1
2: 9 8 1
3:
4:
5: 3 2
6: 5 2
7: 8 3
8: 3
9: 0 8

Kết quả xổ số Tây Ninh Mở thưởng ngày 12/07/2018

Thứ năm Xổ số Tây Ninh Ngày 12/07/2018
Giải tám
44
Giải bảy
084
Giải sáu
0802
6753
5156
Giải năm
2179
Giải tư
34691
80585
24786
69588
78722
40471
55065
Giải ba
35486
50726
Giải nhì
47776
Giải nhất
42216
Đặc Biệt
930945
02 16 26 22 45 44 53 56 65 76 71 79 86 85 86 88 84 91
Đầu đuôi
0: 2
1: 6
2: 6 2
3:
4: 5 4
5: 3 6
6: 5
7: 6 1 9
8: 6 5 6 8 4
9: 1