Xo so tien giang

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 26/06/2022

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 26/06/2022
Giải tám
81
Giải bảy
997
Giải sáu
5498
2771
2287
Giải năm
1265
Giải tư
37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639
Giải ba
47954
30982
Giải nhì
29551
Giải nhất
97745
Đặc Biệt
579182
15 17 16 22 39 45 51 54 69 67 65 71 82 82 87 81 98 97
Đầu đuôi
0:
1: 5 7 6
2: 2
3: 9
4: 5
5: 1 4
6: 9 7 5
7: 1
8: 2 2 7 1
9: 8 7

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 19/06/2022

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 19/06/2022
Giải tám
42
Giải bảy
184
Giải sáu
1435
6456
3110
Giải năm
4018
Giải tư
28968
32565
98351
28048
53305
94414
07562
Giải ba
28094
86814
Giải nhì
22100
Giải nhất
63473
Đặc Biệt
291304
04 00 05 14 14 18 10 35 48 42 51 56 68 65 62 73 84 94
Đầu đuôi
0: 4 0 5
1: 4 4 8 0
2:
3: 5
4: 8 2
5: 1 6
6: 8 5 2
7: 3
8: 4
9: 4

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 12/06/2022

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 12/06/2022
Giải tám
24
Giải bảy
394
Giải sáu
4079
3573
4641
Giải năm
3850
Giải tư
83064
84797
49783
82536
38895
53485
91071
Giải ba
23941
22638
Giải nhì
94911
Giải nhất
46513
Đặc Biệt
175553
13 11 24 38 36 41 41 53 50 64 71 79 73 83 85 97 95 94
Đầu đuôi
0:
1: 3 1
2: 4
3: 8 6
4: 1 1
5: 3 0
6: 4
7: 1 9 3
8: 3 5
9: 7 5 4

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 05/06/2022

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 05/06/2022
Giải tám
39
Giải bảy
764
Giải sáu
8196
7679
7683
Giải năm
0372
Giải tư
40397
50012
02102
33196
06522
12725
76768
Giải ba
15479
47457
Giải nhì
50166
Giải nhất
52485
Đặc Biệt
601171
02 12 22 25 39 57 66 68 64 71 79 72 79 85 83 97 96 96
Đầu đuôi
0: 2
1: 2
2: 2 5
3: 9
4:
5: 7
6: 6 8 4
7: 1 9 2 9
8: 5 3
9: 7 6 6

Kết quả xổ số Tiền Giang Mở thưởng ngày 29/05/2022

Chủ nhật Xổ số Tiền Giang Ngày 29/05/2022
Giải tám
40
Giải bảy
891
Giải sáu
9170
0924
0657
Giải năm
4328
Giải tư
70406
49211
01550
51829
05689
62287
05397
Giải ba
25688
23234
Giải nhì
77354
Giải nhất
92955
Đặc Biệt
993715
06 15 11 29 28 24 34 40 55 54 50 57 70 88 89 87 97 91
Đầu đuôi
0: 6
1: 5 1
2: 9 8 4
3: 4
4: 0
5: 5 4 0 7
6:
7: 0
8: 8 9 7
9: 7 1