Xo so vinh long

Chọn ngày :

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 24/01/2020

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 24/01/2020
Giải tám
93
Giải bảy
716
Giải sáu
7804
9246
2451
Giải năm
0780
Giải tư
76614
15542
27130
92587
97532
07596
83298
Giải ba
50819
30794
Giải nhì
60831
Giải nhất
60866
Đặc Biệt
721258
04 19 14 16 31 30 32 42 46 58 51 66 87 80 94 96 98 93
Đầu đuôi
0: 4
1: 9 4 6
2:
3: 1 0 2
4: 2 6
5: 8 1
6: 6
7:
8: 7 0
9: 4 6 8 3

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 17/01/2020

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 17/01/2020
Giải tám
24
Giải bảy
175
Giải sáu
2715
9363
4998
Giải năm
3282
Giải tư
27403
70527
46898
08541
42401
69274
61800
Giải ba
72707
23413
Giải nhì
06078
Giải nhất
62104
Đặc Biệt
684564
04 07 03 01 00 13 15 27 24 41 64 63 78 74 75 82 98 98
Đầu đuôi
0: 4 7 3 1 0
1: 3 5
2: 7 4
3:
4: 1
5:
6: 4 3
7: 8 4 5
8: 2
9: 8 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 10/01/2020

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 10/01/2020
Giải tám
85
Giải bảy
998
Giải sáu
9628
9290
7166
Giải năm
0291
Giải tư
19280
95424
37952
12601
86677
39213
95451
Giải ba
48163
29186
Giải nhì
14083
Giải nhất
34029
Đặc Biệt
902356
01 13 29 24 28 56 52 51 63 66 77 83 86 80 85 91 90 98
Đầu đuôi
0: 1
1: 3
2: 9 4 8
3:
4:
5: 6 2 1
6: 3 6
7: 7
8: 3 6 0 5
9: 1 0 8

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 03/01/2020

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 03/01/2020
Giải tám
03
Giải bảy
048
Giải sáu
2660
3122
1265
Giải năm
2385
Giải tư
22342
49776
00116
51642
23297
26239
17600
Giải ba
04343
42353
Giải nhì
15698
Giải nhất
15933
Đặc Biệt
185972
00 03 16 22 33 39 43 42 42 48 53 60 65 72 76 85 98 97
Đầu đuôi
0: 0 3
1: 6
2: 2
3: 3 9
4: 3 2 2 8
5: 3
6: 0 5
7: 2 6
8: 5
9: 8 7

Kết quả xổ số Vĩnh Long Mở thưởng ngày 27/12/2019

Thứ 6 Xổ số Vĩnh Long Ngày 27/12/2019
Giải tám
78
Giải bảy
889
Giải sáu
7839
7650
7244
Giải năm
2869
Giải tư
85270
15057
77127
56927
03586
26136
16367
Giải ba
41088
15554
Giải nhì
50827
Giải nhất
24666
Đặc Biệt
257077
27 27 27 36 39 44 54 57 50 66 67 69 77 70 78 88 86 89
Đầu đuôi
0:
1:
2: 7 7 7
3: 6 9
4: 4
5: 4 7 0
6: 6 7 9
7: 7 0 8
8: 8 6 9
9: